Kies uw kerk

H. Andreas- en Antoniuskerk Oostelbeers

De parochie van Oostelbeers is zeer oud. Op grond van een akte uit 1207 verkreeg de abdij van Tongerlo het patronaat van de kerk. Aan het patronaat waren in het jaar 1570 mudden rogge verbonden met verplichting op zon- en feestdagen de Heilige dienst te verrichten. De mudden rogge waren ten behoeve van de dienstdoende pastoor en dienden te worden opgebracht door de pachter van de Meulenbroekse hoeve. Aan het beneficie uit gunst geschonken post van het altaar van onze Lieve Vrouw, waren 6 mudden rogge verbonden. Het kosterschap werd voor een jaar vergeven en had voor inkomsten 2 mudden rogge. Zoals bekend stond de kerk vroeger bij de oude toren in het veld.

Vervolg geschiedenis

In 1648 werd ten gevolge van de Vrede van Munster de kerk in beslag genomen door de protestanten. In 1667 was er weer een pastoor, die de erediensten hield in de zogenaamde schuurkerk. Rond 1795 kregen de katholieken de kerk weer tot hun beschikking. Men verkoos voor de schuurkerk omdat de oude kerk vervallen was en te ver uit het dorp lag. Tot 1853 heeft de schuurkerk (op de hoek Kerkstraat/Driehoek gelegen) nog dienst gedaan. 

Inmiddels was men tegenover de pastorie een nieuwe kerk beginnen te bouwen, waarin op 17 juli 1853 de eerste H. Mis werd opgedragen. Deze kerk werd gebouwd door architect P. Boots. Het was een zogenaamde Waterstaatskerk. De kerk bood 100 zitplaatsen. In 1893 werd de toren aan de kerk gebouwd door architect Fransen. De kerk heeft niet lang dienst gedaan, want in 1967 werd het schip afgebroken en zo staat er een tweede toren (zonder schip) in Oostelbeers. 

De huidige H. Andreas en Antoniuskerk

De huidige rooms-katholieke kerk van  H.H. Andreas en Antonius van Padua is gebouwd in 1933-34 in een traditionele stijl met neogotische elementen naar ontwerp van architect M. van Beek. De kerk ligt terug ten opzichte van de rooilijn en is door een gang verbonden met de pastorie.

Het is een bakstenen kruiskerk onder een samengesteld zadeldak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Het schip heeft smalle zijbeuken onder een lessenaarsdak, aansluitend op het zadeldak, maar met minder steile hellingshoek. De zijbeuken worden gesteund door twee steunberen, eenmaal versneden, met natuursteen afdekplaten en hebben aan de voorzijden portalen onder lessenaarsdak. Tegen de voorgevels een portaal gezet dat wordt voorafgegaan door een bordes met trap. Hierin bevindt zich de deur in een bakstenen spitsboog-omlijsting op natuurstenen voet. Er boven is een spitsboogbovenlicht met bakstenen vorktracering, gevuld met glas-in-lood.

Andreaskerk Oostelbeers

Andreaskerk Oostelbeers

Beschrijving

Iets uitspringend transept met driedelige ramen met vorktracering. Lager, een driezijdig gesloten koor. In de hoeken tussen schip en transept aan de koorzijde van de kerk kleine kapelletjes.

De kerk heeft spitsboogramen, gevuld met glas-in-lood. Het schip wordt bekroond door een klokkentorentje met spits. Wanden en gewelven in het interieur zijn uitgevoerd in schoon metselwerk. De wanden van het koor zijn in 1941 beschilderd door Charles Eyck, in het koor voorstellingen van de Heilige Andreas, Lucia, Barbara, Antonius en de kruisiging van Christus. Ook de glas-in-loodramen, gemaakt tussen 1948 en 1950 in de transepten, zijn van zijn hand. Daarnaast maakte Eyck enkele schilderingen op chamotte tegeltableaus, voorstellende de doop van Jezus en Mozes slaat water uit de rots, en verzorgde hij in datzelfde jaar een schildering van de H.Adrianus van Beek en de H.Odulphus op de gestuukte wanden van het doopkapelletje.

Boven de ingang is de orgelgalerij met een orgelfront uit 1897. Tot de inventaris behoort een groot aantal elementen uit de oude kerk, zoals de kruiswegstaties in neogotische lijsten en een groot aantal heiligenbeelden, waaronder enkele gipsen beelden en een midden achttiende-eeuws Licia-beeld met neogotische polychromie.

Verder staan in de kerk een neogotisch Maria-altaar van omstreeks 1900 en een neogotiche eikenhouten biechtstoel, een marmeren hoofdaltaar uit circa 1935 en een houten neogotisch altaar met een reliëf van het lam Gods (1853).

Op 12 juli 2015 is de kerk aan de eredienst onttrokken.

Meer informatie op www.denbeerschenaard.nl.

Pastoors van Oostelbeers


Tot 1849 wordt de parochie bestuurd door kanunniken van de abdij van Tongerlo (België):

1207 N.N.
13... Aegidius Vissenbaert uit Antwerpen
13... Franco Storms
1427 Engelbertus uit Breda
1462 Gerardus van der Wouden uit Den Bosch
1500 Walterus Carpentator
1521 Theodoricus Potters uit Heusden
1536 Coswinus Balen uit Den Bosch
1549 Joan Azechenis uit Groot Zundert
1554 Cornelis Geldens uit Poppel
1557 Bernardus Mariën uit Rethy (Retie-België)
1578 Andreas uit Groot Zundert
1539 Theodorus Zweens uit Diessen
1603 Joan. van Breugel uit Brussel
1614 Joan. van Schelluinen uit Turnhout
1620 Adrianus Driesmans uit Lommel
1628 Petrus Vervelsvoort
1667 Didacus Roijmans uit Boxtel
1673 Franciscus van Hove uit Postel
1676 Richardus Ooms uit Antwerpen
1692 Waltherus Colen uit Tilburg
1698 Adrianus Boels uit Antwerpen
1700 Adeodatus van Muldert uit Assche bij Brussel
1701 Judocus van Gils uit Baarle
1715 Libertus Motmans uit Mechelen
1722 Valentius van Pelt uit Gilze
1726 Petrus Willemaers uit Leuven
1745 Franciscus Bessels uit Wouw
1763 Judocus Rommens uit Meer
1763 Henricus Vergauwen uit Tilburg
1764 Mattheus Mutsaerts uit Leuven
1784 Gregorius Talon uit Leuven
1786 Germ. van Autgaerden uit Thienen
1809 Adalbertus Heijlen uit Oolen
1826 Lambertus van Dooren uit Veghel
1826 Paulus Phil. Jacobus van Griensven uit Helmond
1828 Rolandus Antonius Piggen uit Tilburg
1830 Joannes van den Heuvel uit Veghel
1846 Henricus van Hout uit Handel
1848 Waltherus Floris uit Baardwijk
   
1877 - 1903 pastoor J. H. Kemps uit Leende
1903 - 1931 pastoor L.M.J.W. Gast uit Schaijk
1931 - 1957 pastoor Joannes van de Sande uit Best
1957 - 1965 pastoor Van de Wiel
1965 - 1968 pastoor J.A. Schraven uit Mill
1968 - 1969 pastoor Van de Gevel uit Son
1969 - 1981 pastoor Frans van Hoek uit Helmond
1981 - 1988 pastoor Marinus Cornelis Antonius van Eyl
1988 - 2007 pastor Leo Verbakel
2008 - heden namens deken Leendert Spijkers, aalmoezenier Paul Versteegh