Kies uw kerk
Kerkhof

Kerkhof algemeen

Contactpersonen

Voor vragen of overleg met betrekking tot de begraafplaatsen in Middelbeers en Oostelbeers kunt U contact opnemen met onderstaande personen:

Middelbeers: Henk Aarts, tel. 06-10585798
  Nel Deenen, tel. 013-5141359
Oostelbeers: Nel Deenen, tel. 013-5141359

In geval van een overlijden kunt u op beide begraafplaatsen kiezen voor een grafplaats, of een plaats in de urnenmuur te Oostelbeers, of op het urnenveld te Middelbeers. Een urn kan ook bijgezet worden in een bestaand graf. Het is ook mogelijk om de as uit te strooien op het strooiveldje op het kerkhof in Middelbeers. In alle gevallen neemt u contact op met de beheerder. Ook overledenen van een niet-katholieke gezindte zijn welkom op onze kerkhoven; wel is het reglement van onze begraafplaatsen op alle graven van toepassing.

Keuzevrijheid

In overleg met de beheerder is het mogelijk in Middelbeers een grafplaats uit te zoeken, waar de overledene komt te rusten. 
In Oostelbeers is deze keuzevrijheid beperkt. Het is hier wel weer mogelijk om in het rechter- of middengedeelte begraven te worden in het graf van een familielid, als de eerste termijn van 20 jaar verstreken is. Aan de linkerkant van het kerkhof bestaat deze mogelijkheid niet. Omdat de afstand van de rijen hier zo beperkt is, willen we proberen daar op termijn meer ruimte te scheppen.

Absouteplaats Oostelbeers

Absouteplaats Oostelbeers

Grafakte

Als u een grafplaats, urnenruimte of urnengraf heeft gekozen, dan zal de beheerder u een graf- of urnenakte laten ondertekenen. U kunt aangeven wie als rechthebbende van het graf of urnenruimte moet worden aangemerkt. Deze zal ook na het verstrijken van de eerste termijn van de grafrechten van 20 jaar een schrijven ontvangen, waarin u de mogelijkheid wordt geboden de grafrechten te verlengen met 10 jaar tegen de dan geldende tarieven. Het is daarom belangrijk, dat u de naam van een nieuwe rechthebbende doorgeeft, als deze om de een of andere reden is vervangen.

 

Grafsteen en beplanting

Hebt u een grafplaats uitgezocht, dan wilt u er waarschijnlijk ook een grafzerk op plaatsen. Kleur, materiaal en afmetingen zijn echter aan richtlijnen gebonden. U kunt hiervoor terecht bij de beheerders van de begraafplaatsen.
Wat de begroeiing betreft vragen wij de beplanting binnen de afmetingen van het graf te houden en zeker geen bomen te plaatsen op de graven. Deze zullen op den duur, niet alleen het uwe, maar ook de graven van anderen ontwrichten. Op aanvraag sturen we u een reglement toe. 

Tarieven

Voor een uitvaartdienst en/of avondwake, de grafdelver en de grafrechten berekenen we een tarief. De tarieven voor de grafrechten zijn afhankelijk van het graf dat u neemt.
Voor een dubbel graf (2 enkele graven naast elkaar) wordt tweemaal het tarief voor een enkel graf gerekend. De grafrechten worden gerekend voor 20 jaar. Na 20 jaar krijgt u een schrijven waarin u de mogelijkheid wordt geboden, de grafrechten met 10 jaar te verlengen.
Het tarief voor de grafdelver bestaat uit een bedrag dat aan de grafdelver wordt betaald en een bedrag voor loonheffing, dat de parochie afdraagt aan de belastingen.
De parochie brengt altijd het hoogste tarief bij de uitvaartondernemer in rekening. Deze factureert de rekening van de parochie weer aan u. U betaalt de factuur van de kerk aan de uitvaartondernemer en niet aan de kerk.