Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Vincentius

Steeds vaker horen we dat sommige mensen niet meer de middelen hebben om een redelijk bestaan te kunnen betalen. Ook in de Troonrede werd dit nadrukkelijk genoemd. In sommige gemeenten kennen we Vincentiusverenigingen die zich bekommeren om iedereen die in nood verkeert en hen ondersteunt met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening.

Deze week herdenken we de grondlegger van deze “Vincentiaanse” spiritualiteit: Vincentius De Paul.

Aalmoezenier Vincentius leefde van 1581 tot 1660 en legde zich bijzonder toe op de armenzorg. Hij stichtte niet alleen de orde van de Lazaristen, maar inspireerde ook de Brabantse bisschop Zwijssen die in Nederland bekende Zusters van Schijndel en de Fraters van Tilburg stichtte. Beiden baseren zich op zijn spiritualiteit van Barmhartigheid van Vincentius en hebben hun sporen verdiend in het onderwijs.

Enkele uitspraken van deze Vincentius wil ik u niet onthouden:

Tegen de kloosterlingen zei hij ”als klooster geef ik u de straat, als kamer de ziekenkamer, geen speciale kapel, maar gewoon de parochiekerk”. En ook: “je verliest er niets bij als je het gebed of de kerkdienst moet verlaten om naar de armen te gaan. God dienen is de armen dienen”.

Wat zou onze huidige samenleving er anders uitzien als we ons meer lieten inspireren door Vincentius.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 148


“De zachte dingen blijven toch bestaan, hoe hard en ruig de wereld ook daarbuiten.”

Opbeurende woorden van de priester/dichter Anton Van Wilderode (1918-1998).

We moeten wel steeds proberen oog te hebben voor de zachte dingen in de harde wereld van vandaag
en anderen proberen de ogen daarvoor te openen. Oog hebben voor het mooie en het goede dat steeds weer ook aanwezig is…Lantaarntje 147

“Je kunt pas echt samenleven als je het ook alleen weet uit te houden”, is een citaat uit ‘Mijn lieve gunsteling’ van Marieke Lucas Rijneveld.

En als je partner dan in het ziekenhuis ligt, sta je er inderdaad, voor een deel, alleen voor, ondanks de steun en het meeleven die je van alle kanten tegemoetkomen.

Dat heb ik in mijn eentje aardig heb gerund, al zeg ik het zelf. We hebben er dan ook alle vertrouwen in om samen te werken aan het proces van aansterken en herstel.

Samen komen we er wel.