Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

EEN LICHT DAT VOOR ALLE VOLKEREN STRAALT

Zevenhonderd jaar voor Christus had de profeet Jesaja het al aangekondigd: een licht dat voor alle volkeren straalt. Kort geleden hoorden we in het Kerstverhaal hoe de Wijzen worden geleid door de ster van Gods licht.

En zo wordt duidelijk dat God de volkeren niet wil overdonderen als een ongenaakbare heerser, maar als mens onder de mensen. Hij is niet onbereikbaar en niet onzichtbaar, maar neemt de gestalte aan van een pasgeboren kwetsbaar kind. Zo komt Hij midden onder ons, en met zijn woorden en daden van liefde, vrede en vreugde wijst,Hij later als volwassen man een weg aan.

Een weg die naar alle mensen leidt, dus ook naar armen en zwakken, zieken en lijdenden, stervenden en uitgestotenen. Want allen zijn ze zijn kinderen.

Dat is de weg die God, die Jezus ons aanwijst. Een weg die de Wijzen probeerden te vinden, waarbij ze ondervonden dat dit niet altijd gemakkelijk is. Dat is het ook niet voor ons, want we hebben onze eigen zorgen, onze eigen pijn, ons eigen zoeken naar vrede en geluk in een wereld van heel veel pijn en heel veel lijden, van ontelbaar veel mensen die er alleen voor staan, die eenzaam zijn, die geen toekomst zien in een wereld van oorlog, polarisatie, vijandschap. Maar toch ook een wereld van liefde, van hulp, van begrip, van inzet. Zoals zovelen vandaag verkeerden de Wijzen toen in een schijnbaar uitzichtloze situatie, maar zij gaven niet op. Zij bleven zoeken en vragen tot Gods licht weer aan hen verscheen. Laten we ons dus spiegelen aan hen. Laten we hulp vragen als we in nood zijn, maar ook hulp bieden als we dat kunnen, want dan worden wij een licht voor onze medemensen, zoals God een Licht is voor ons.

Pastor Leendert Spijkers

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 164“Sterven is verhuizen van de wereld

naar het hart van de mensen die van je houden.

Daar leef je verder.”

Aan deze woorden van de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter voegen we niets toe.

Lantaarntje 165Robin de Jong van Buurtpastoraat Utrecht stelt:

“Voor mensen bij wie het van binnen voortdurend regent,

is het belangrijk dat buiten de zon af en toe schijnt.” bron: Alle Goeds, Franciscaans Maandblad nr. 4 mei 2022

Daarvoor doen ze hun best daar in Utrecht, én op vele andere plaatsen in ons land.

Ook wij kunnen, met onze persoonlijke mogelijkheden, een bijdrage leveren: een luisterend oor, een glimlach, een toegestoken hand…