Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Corona virus

Corona-virus

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

 

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen.

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

 

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

GOEDE WEEK EN PASEN

Normaal vormen de vieringen in de Goede Week en Pasen een  hoogtepunt in onze kerken. Nu zullen de kerken leeg zijn. Wat een onwerkelijke gewaarwording. Steeds meer dringt de impact van de coronacrisis door tot in het hart van ons samenleven en samen kerk zijn. Ons hart huilt, zei Paus Franciscus op een somber en leeg Sint-Pietersplein. Meer woorden had hij niet.

Toch gaan we in onze gedachten en gebeden mee met de Heer, deze dagen. Hij weet wat lijden is. Hij wil daarin naast ons staan. En misschien kan die gedachte wat troost en hoop bieden. We zijn nooit alleen. De coronapatiënt aan de beademing op de intensive care wordt omgeven door zorgende, helpende handen. De oudere op zijn of haar kamer krijgt telefoontjes. Kinderen thuis krijgen zo goed en kwaad als het kan les door leerkrachten die op afstand nabij proberen te zijn.

In al die goede, welwillende mensen is God ons nabij.

De mogelijkheden om ons geloofsleven te onderhouden zijn zeer beperkt. Maar misschien krijgt ons gebed wel meer betekenis nu we ons terugtrekken in onze kamers, zoals Jezus ons voorhoudt. God weet immers wat er omgaat in ons hart. Ook thuis, ook op momenten dat we het samenzijn met anderen zo missen. Hij staat naast ons en gaat met ons mee.

Op Goede Vrijdag, drie uur 's middags, gedenken we de kruisweg. En daarbij staan we ook stil bij het kruis dat mensen nu moeten dragen. Verbondenheid geeft kracht! Via kerk TV op de website www.odulphusvanbrabant.nl kunt u op dat tijdstip kijken naar de staties van de kruisweg in de Petrusbasiliek en luisteren naar overwegingen daarbij. Namens het pastoraal team wens ik u ondanks de zorgen waar we ons in bevinden, een goede Goede Week en een Zalig Pasen.

Pastor Wilfred van Nunen