Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST

Komende zondag, de zondag ná Pinksteren,  vieren we het feest van de “Heilige Drie-eenheid”, vroeger ook wel “Drievuldigheidszondag” geheten. We staan dan stil bij de vertrouwde namen die we hebben toegekend aan het Godsmysterie. Niemand heeft ooit God gezien, maar volgens de traditie heeft God zich op de eerste plaats doen kennen als een vaderlijk figuur. Daarnaast is Hij menselijk nabij gekomen in de mens Jezus van Nazareth, die christenen belijden als zijn Zoon. Vader en Zoon zijn mannelijke figuren. Maar…hoe zit het dan met de Moeder en de Dochter? Uiteraard heeft het mysterie “God” ook vrouwelijke eigenschappen. In tal van Bijbelverhalen hebben vrouwen een beslissende betekenis. Hun rol is echter nogal eens “weggemoffeld” door de schrijvers en de (mannelijke) religieuze leiders. De “Heilige Geest” biedt echter alle ruimte om óók aan deze vrouwelijke krachten recht te doen. Het Hebreeuwse woord voor “geest” is namelijk “ruach” en dat betekent zoiets als “levensadem.” Die “levensadem” zweefde in den beginne over de wateren van de oervloed en overal waar die adem komt, ontstaat leven. Bomen, planten, bloemen, vogels en vissen, dieren en mensen. Hier is de moederlijke, leven gevende, “barende” kracht van God aan het werk! Ook in latere geschriften wordt de wijsheid van God voorgesteld als een vrouw. Heel bekend is de tekst uit het boek Spreuken over “een sterke vrouw”. Ook Jezus was vertrouwd met deze beelden. Hij zal van de leven gevende Geest van wijsheid zeggen dat zij zijn leerlingen zal helpen en inspireren om Zijn levenswerk voort te  zetten. Wanneer wij een kruisteken maken in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, dan zeggen we dus te geloven in de vaderlijke én moederlijke kracht van God.

Pastor Wilfred van Nunen

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK EN SPEELGOEDBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Voortaan elke woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur geopend: de speelgoedbank. Spelen is leuk en leerzaam tegelijk! Maar goed speelgoed is niet voor alle kinderen in dezelfde mate voorhanden. En bovendien zijn kinderen soms een stuk speelgoed “ontgroeid”, terwijl het nog in prima staat is. Alles nieuw kopen: dat kan niet iedereen. Het hoeft ook niet. En eigenlijk is dat ook helemaal niet duurzaam. Daarom is de SPEELGOEDBANK gestart! Tegen inlevering van speelgoedbank-muntjes kunnen kinderen speelgoed uitzoeken. Tegen inlevering van speelgoed krijgen zij muntjes terug. Zo wordt het speelgoed optimaal benut! De Speelgoedbank vindt u in de serre achter het pastoraal centrum, Nieuwstraat 17. Voor vragen of aanbod van goed, gebruikt speelgoed kunt u een e-mail sturen naar: speelgoedbank@odulphusvanbrabant.nlLantaarntje 181
“Vooruitgang en nieuwe ideeën ontstaan door anders naar de wereld te kijken, niet door te zien wat er al is”,
lezen we in het boek Wolfskind van Ton vogels

Verder kijken dan onze bekrompen neus lang is, in plaats van tunnelvisie…

Creativiteit kan problemen oplossen.

Lantaarntje 182
“Is het echt de wereld die zo druk is, of is mijn geest zo druk?”, vraagt de boeddhistische monnik Haemin Sunim zich af.

Ik denk dat het met elkaar samenhangt, dat onze geest beïnvloed wordt door de hectiek van de steeds groter wordende wereld om ons heen.

We moeten ons wapenen tegen die drukte en op tijd, regelmatig, afstand nemen en rust zoeken.

Dat betekent ook regelmatig ‘Nee zeggen’ als er weer een beroep op je wordt gedaan.

Even aan jezelf denken is geen zonde!