Kies uw kerk

Mariakapel Westelbeers

De Mariakapel aan de Kapeldijk in Westelbeers moet al oud zijn. In 1621 werd melding gemaakt van een ‘houten capelleken of huysken aldaer, daerinne wort gehouden memorie van Onse Lieve Vrouwe ende Sint Job, d'welck teenemael in den gront was bedorven van de rebellen van syne conincklyke maiesteyt ende daernae weder opgericht’. Genoemde verwoesting vond waarschijnlijk in 1580 plaats, tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

In 1637 is het houten gebouwtje door een stenen kapelletje vervangen. Waarschijnlijk is dit gebeurd naar aanleiding van de pestepidemie die de Beerzen zwaar trof. 

Het kapelletje is, na de Vrede van Münster in 1648, met rust gelaten. Het werd vermeld in 1651 als onse lieve vrouwe huysken en in 1742 werd nog met zorg gewag gemaakt van een zogenoemd ‘heylig huysken, op de wyse als in de landen, daer Rome praedominant is’. Het is onduidelijk waarom dit kapelletje niet, als zovele andere, gesloten werd.

In 1930 is er een torentje bijgebouwd, waarin een klokje hing.

Interieur Mariakapel Westelbeers

Interieur Mariakapel Westelbeers

Mariakapel Westelbeers

Mariakapel Westelbeers

Beschrijving

De kapel is een eenvoudige witgeschilderde rechthoekige ruimte met een roodpannen zadeldak. Men vereerde er een aangekleed houten Mariabeeldje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de kleertjes van het Mariabeeldje in een naburige boerderij bewaard, maar deze gingen verloren bij een brand. Het beeldje bleek zeer zwaar vermolmd en is vervangen door een keramisch beeldje dat echter weldra gestolen werd, waarna een nieuw beeldje is geplaatst