Kies uw kerk
banner

Opgeven gebedsintenties

Met behulp van onderstaand formulier kunt u zelf on line uw gebedsintenties opgeven. Let op dat uw opgave minimaal 14 dagen voor de mis moet zijn opgegeven.

Misintenties voor Parochiesecretariaat de Beerzen.

Hierbij machtig ik de penningmeester van de parochie om eenmalig

€ 12,00 af te schrijven van