Kies uw kerk
Kerkhof

Kerkhof in Middelbeers

Contacten

Voor vragen of overleg met betrekking tot de begraafplaatsen in Middelbeers kunt U contact opnemen met onderstaande personen:

Henk Aarts, tel. 06-10585798
Nel Deenen, tel. 013-5141359

 

Aandachtspunten bij het kerkhof in Middelbeers

Beplanting

Veel mensen hebben het graf en daarmee het hele kerkhof weer een fleuriger aanzien gegeven. Daar zijn het bestuur en ook veel parochianen heel erg blij mee. Echter: in artikel 5 van de grafakte wordt vermeld, dat de grafmonumenten en de grafbeplanting aan voorschriften zijn gebonden. Het parochiebestuur is voor een zo groot mogelijke vrijheid in deze, maar wil voorkomen dat de beplanting op het kerkhof gaat verwilderen. Om kort te gaan kunnen we zeggen, dat eigenlijk alles is toegestaan, mits het voldoet aan de afmetingen die door het parochiebestuur - reeds jaren geleden - zijn vastgesteld. Dit houdt concreet in dat de beplanting niet hoger en niet breder dan de grafsteen mag zijn en niet buiten het vloeroppervlak mag komen. Als u de exacte maten wilt weten kunt u die opvragen bij de hierboven genoemde contactpersonen voor de begraafplaats .

Gereedschap en afval

Op de plaatsen van de waterkranen, aan de voor- en achterkant van de begraafplaats is gereedschap aanwezig, dat U kunt gebruiken voor werkzaamheden op de begraafplaats. Ons verzoek is om op beide plaatsen het gereedschap netjes weg te hangen of te zetten, zodat het kerkhof ook op die plaatsen een nette uitstraling heeft.

Groenafval graag op de composthoop. Restafval in de container.

Urnenveldje

Gebleken is dat men behoefte heeft aan het plaatsen van een urn op onze begraafplaats. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Men kan de urn plaatsen in een bestaand, dan wel een nieuw graf. Ook kan de urn op het urnenveldje worden begraven. Er zijn 18 plaatsen beschikbaar en elke plaats is geschikt voor twee urnen. Het monument is uniform van soort steen en afmetingen en te bekomen bij de fa Kluijtmans in Eindhoven. Het urnenveldje is gesitueerd ter hoogte van de kindergraven links tussen het zandpad en het nieuwe verharde pad.

Strooiveld

Ook is gebleken dat er behoefte is aan een strooiveld, waar de as van de overledene kan worden uitgestrooid. Dit veld is gesitueerd naast het verharde pad. Bij het strooiveld is een bord geplaatst met enige regels, waaraan een uitstrooiing moet voldoen.

 

Kerkhof Middelbeers

Kerkhof Middelbeers

Grafrechten

Als de grafrechten van een graf zijn verstreken, dan zal de administrateur de contactpersoon van de familie hiervan bericht sturen. In overleg met eventuele andere nabestaanden kan men de grafrechten verlengen of beëindigen. Belangrijk in deze is dat het adres van de contactpersoon bij de administrateur bekend is.