Kies uw kerk

Sint Willibrorduskerk Middelbeers

In 1925-1927 werd aan de Kerkstraat in Middelbeers (nu Willibrordstraat geheten) een nieuwe kerk gebouwd door pastoor Van der Meijden. De rooms-katholieke kerk werd gebouwd naar een ontwerp van architect L.J.P. Kooken. In het oorspronkelijke ontwerp had de toren aan de zuidzijde slechts één geleding. Bij de uiteindelijke uitvoering kreeg de toren er vier. In 1938 werd aan de westzijde een verbindingsgang naar de pastorie gebouwd.

Het Oude kerkje Middelbeers

Het Oude kerkje Middelbeers

Geschiedenis

In oude kerkelijke bronnen wordt niet gesproken van de kerk van Middelbeers, maar van de Beerse Canonici. Daarmee wordt bedoeld Beers van de Kanunnik. Middelbeers behoorde toe aan Kanunnikenkapittel van Oirschot, dat daar de pastoor of een dienstdoende geestelijke met de zielzorg belastte. Het jaar van de stichting van de parochie Middelbeers is onbekend.

In de nieuwe beschrijvingen van het bisdom ‘s Hertogenbosch staat in het register van het aartsdiaconaat Kempenland dat voor het jaar 1520 de kerk van Middelbeers de kerk van Oirschot als moederkerk erkent. Dat betekent dat ze als afsplitsing van de grote parochie Oirschot tot stand is gekomen. In 1796 werd de kerk weer door de katholieken betrokken, nadat ze vanaf het eind van de 80-jarige oorlog (1648, Vrede van Munster) formeel als hervormde kerk was gebruikt.

Het Oud Kerkje heeft de bouwvormen van de 15e eeuw (Kempisch gotiek), zelfs van de vroege 15e eeuw, met natuurlijk tekenen van wijzigingen in later tijd. Bij de restauratie (begin 1960) kwamen gegevens aan het licht dat het koor een tijdje als afzonderlijk gebouw met een eigen westgevel heeft bestaan en dat de rest van de kerk pas later tot stand kwamen. De enige afbeelding van de kerk uit de tijd van voor de fotografie in gebruik kwam, is die van 8 juni 1787 in het “Handschrift Verhees”?. Meer informatie: www.oudekerkje.nl

Beschrijving huidige Sint-Willibrorduskerk

De huidige Sint Willibrorduskerk is een driebeukige kruiskerk met lager aangezet zevenhoekig koor en toren met vier geledingen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen met in het metselwerk rijke, aan de art-deco herinnerende versieringen. De gekoppelde vensters worden gescheiden door bakstenen stijlen en bezitten een glas-in-lood-vulling.

De kerk heeft zadeldaken, de toren een tentdak, de noordelijke aanbouw een schilddak. De daken zijn gedekt met leien in maasdekking.

Sint-Willibrorduskerk Middelbeers

Sint-Willibrorduskerk Middelbeers

Aan de straatzijde is een uitgebouwde ingangspartij onder lessenaardak met centraal een vleugeldeur met gehengen onder een spitsboog, het geheel in een risaliserende topgevel met hardstenen kruis als bekroning. De deur heeft een hardstenen dorpel. Op de topgevel een zadeldak. Aan het einde van de bakstenen afdeklijsten forse hardstenen schouders. 

Voor de ingangspartij enkele bakstenen traptreden. Aan de zijden van de ingangspartij opgeklampte deuren met gehengen en hardstenen dorpels onder een spitsboog. Centraal in de topgevel vijf gekoppelde, getrapte, door bakstenen stijlen afgescheiden spitsboogvensters. In de nok een nis met een Willibrordusbeeld. Het zadeldak op de kerk heeft hier een ongelijke voet door de ingebouwde toren ten oosten van de ingangspartij. 

Het schip, met schuin uitgemetselde steunberen, heeft aan elke zijde twee topgevels onder een zadeldak met lei in maasdekking, waarin spitsboog drielichtvensters. Aan de oostzijde wordt een deel van de gevel ingenomen door de toren, aan de westzijde door een driezijdige kapel. Het transept overhoekse steunberen en vijf gekoppelde getrapte spitsboogvensters. Hieronder een uitgemetselde biechtstoel onder lessenaarsdak met hardstenen schouders. In de nok een licht. Aan de noordzijde van de oosterlijke transeptarm een driehoekige kapel onder lessenaardak. Het polygonale, lager aangezette koor onder dito lessenaardak heeft spitsboogvensters en is met het schip verbonden door een koortravee met spitsboogvenster. Aan de westzijde van het koor en de koortravee een eenlaags aanbouw onder schilddak (sacristie) met vijf gekoppelde spitsboogvensters, twee kelderramen met diefijzers en aan de westzijde een opgeklampte vleugeldeur en dakkapel onder plat dak met vierruits openslaand venster. Tussen sacristie en koor een doorgang onder plat dak, tussen sacristie en uitgemetselde biechtstoel een opgeklampte deur. 

De toren heeft vier verjongende geledingen met hoeklisenen, de bovenste drie gescheiden door hardstenen cordonlijsten. In de eerste geleding twee kleine lancetvensters waarboven een een grotere. In de tweede geleding een lancetvenster en rondboogversiering. In de derde geleding drie rechthoekige lichten waarboven een uurwerk. In de vierde geleding drie gekoppelde spitsbogige galmgaten met galmborden. Aan de westzijde van het schip een eenlaagse verbindingsgang naar de pastorie (1938) onder schilddak gedekt met kruispannen met in de gevel aan de straatzijde een spitboogvensters en een opgeklampte betoogde deur.

In het sobere interieur bakstenen pilaren en graatgewelven. Op de triomfboog een schildering. De vloeren worden gedekt door rode en zwarte plavuizen. Onder de aan de ingangszijde geplaatste orgeltribune een cassetteplafond.

Beschrijving van Heemkundekring Den Beerschen Aard. Meer informatie op www.denbeerschenaard.nl

Pastoors in Middelbeers

1443 - 1478 pastoor Philippus Philippi van Geldrop
1478 -  pastoor Henricus Ducis
1504 -  pastoor Helarius Oculli
1515 - 1551/52 pastoor Marceli Scoofs
1552 - pastoor Godefridus Stephen
+ 1570 - 1578 pastoor Henricus Judocus van Gestel
1578 - 1608 pastoor Guilielmus Pancracius Schoenen
1611 - pastoor Joannes Oudart
+ 1635 - pastoor Hermanus Driest
1668 - pastoor Didacus Roijmans
1673 - 1674 pastoor Joannes van den Cruijs
1674 - 1680 pastoor Anselmus van Hoorn
1690 - 1719 pastoor Petrus Henrici
1719 - 1756 Franciscus de Roij
1756 - 1763 pastoor van Oostelbeers deservitor
1763 - 1774 pastoor Antonius Jacobus van der Linden
1774 - 1809 pastoor Martinus van Dijck
1809 - 1818 pastoor Joannes Mulders
1818 - 1861 pastoor Joannes Burgers
1861 - 1873 pastoor Jacobus Aarts
1873 - 1891 pastoor Egidius van de Ven
1891 - 1911 pastoor Petrus van den Gevel
1911 - 1941 pastoor Johannes Adrianus van der Meijden
1941 - 1969 pastoor Gerardus Cornelis Antonius Josephus Terhorst
1969 - 1988 pastoor Marinus Cornelis Antonius van Eyl
1988 - 2007 pastoor Leo Verbakel
2008 - heden namens deken Leendert Spijkers, aalmoezenier Paul Versteegh