Kies uw kerk
Glas-in-lood

Ziekte en ouderdom

Dat het leven eindig en kwetsbaar is, dat weten we maar al te goed. Maar zodra we geconfronteerd worden met ziekte of beperkingen vanwege het ouder worden, dan vóelen we het ook. De parochie wil een steun zijn in het dragen van ziekte en beperkingen.

Mensen van de plaatselijke ziekenbezoekgroepen komen desgewenst op bezoek en willen een luisterend oor zijn. Rondom feestdagen zorgen zij voor een attentie. Het driedaagse “ontmoetingstriduüm”? en de “dag van bemoediging”? die zij organiseren brengen zieken en ouderen met elkaar in contact en bieden bezinning en ontspanning. Natuurlijk komen ook de pastores graag op bezoek wanneer u daar prijs op stelt. Zij kunnen er desgewenst voor zorgen dat u thuis de communie ontvangt. Ook kunnen zij, indien u dit wenst, troost aanreiken met het aanbieden van de ziekenzalving of -zegen.

Vaak voelen mensen een grote huiver om daar over te beginnen, omdat het nog altijd in verband wordt gebracht met een naderende dood. Soms is dat ook zo, maar lang niet altijd. Het sacrament is juist bedoeld om de zieke en zijn naasten te sterken en te bemoedigen. Het gebeurt nogal eens, dat men (te) lang wacht, waardoor de zieke het niet meer bewust mee kan maken. Of dat het maken van een afspraak op zeer korte termijn moeilijk blijkt. Daarom raden we mensen die hier over nadenken aan, dit tijdig te bespreken. 

Stelt U een bezoekje bij ziekte namens de parochie op prijs, neem dan gerust contact op met het parochiesecretariaat.