Kies uw kerk
Kerkhof

Kerkhof in Oostelbeers

Contactpersoon:

Voor vragen of overleg met betrekking tot de begraafplaatsen in Oostelbeers kunt U contact opnemen met onderstaande personen:

Nel Deenen, tel. 013-5141359

 

De tweede alleenstaande toren van Oostelbeers staat in de bebouwde kom en is in neogotische stijl. Hij bestaat uit vier geledingen, maar bezit verspringende steunberen en draagt nog een spits. De glas-in-lood-ramen ontkwamen niet altijd aan baldadigheid. De noordkant heeft beneden een eenvoudige steen, die het bouwjaar 1893 met de namen van pastoor J. Kemps en van kerkmeesters vermeldt.

Beschrijving

Bij de toren ligt nog steeds het kerkhof, waar de gelijkvormige kruisen als soldaten in het gelid staan. Een grafkapel trekt hier verder de aandacht. Een door pastoor J. Kemps (1877-1905 te Oostelbeers) gestichte grafkapel, die tevens als calvarieberg fungeert, blijkt tot bergplaats gedegradeerd. Onder deze grafkapel bevinden zich vier grafkelders, waarin evenzoveel pastoors van de parochie werden bijgezet. Een der kelders draagt op zijn aansluiting een familiewapen. Aan het hek van het kerkhof steekt een witte engel de bazuin voor De Laatste Dag.

Oorlogsgraven

Oorlogsgraven

Oorlogsgraven

Het rooms-katholieke kerkhof van Oostelbeers bevat de graven van zeven vliegeniers uit het Gemenebest die gesneuveld zijn op kerstavond 1944. Op 24 december 1944 vertrok om 14.50 uur vanaf basis Binbrook in Engeland de Avro Lancaster PB255 met aan boord een geheel Australische zevenkoppige bemanning. Hun missie was het bombarderen van de stad Keulen in Duitsland. Op de heenweg werd de Lancaster beschoten boven Limburg door Duitse jagers, de piloot heeft geprobeerd terug te komen naar Engeland maar stortte neer in Oostelbeers. Bovenstaande graven zijn geadopteerd door groep 8 van de basisschool St. Joseph uit Oostelbeers. Deze klas zorgt er dus voor dat deze graven netjes blijven.

Grafkapel

De neogotische grafkapel op het kerkhof werd omstreeks 1893 gebouwd naar ontwerp van architect C.Franssen. Omschrijving:

Het eenlaags pand op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in handvorm baksteen en heeft een hoog bakstenen basement met hardstenen druiplijst. Op de hoeken steunberen met hardstenen afdekplaten. Het geheel wordt gedekt door een schilddak gedekt met lei in maasdekking. Aan de westzijde een topgevel met zandstenen rand met granaatappelmotief waarin een diepe spitsboognis met hardstenen dorpel en hardstenen banden. In de nis een gietijzeren calvariegroep. Boven in de topgevel ingemetseld een zandstenen reliëf met een vierpas waarin het Christus monogram temidden van de letters Alpha en Omega. In de zuidgevel bevindt zich een spitsboogvenster met (nu verdwenen) Glas-in-Ioodvulling. In de oostgevel een opgeklamte deur met geheng waarboven een blinde spitsboog nis met tracering. De hardstenen dorpel is geplaatst op de druiplijst. De achtergrond is blind. De gevels worden aan de bovenzijde beëindigd door een bakgoot op een geprofileerde zanden baksteen rollaag. 

Op het dak en de topgevel metalen pirons. In het basement aan de voorzijde vier graven onder segmentboog:

  1. J.A. SCHRAVEN / GEB. TE MILL 26 JAN. 1911/ PASTOOR TE OOSTELBEERS /1-8-1965 - 15-4­1968
  2. J.H. KEMPS / GEB. TE LEENDE 1 NOV 1829/ PASTOOR TE OOSTELBEERS / VAN 1877-1903 / STICHTER DEZER GRAFKAPEL
  3. L.M.J.W. GAST / GEB. TE SCHAIJK 7 AUG. 1855/ + TE TILBURG 18 FEB. 1932/ PAST. TE OOSTELBEERS /14-06-03 - 7-8-1931. Boven de inscriptie een wapen.
  4. IOANNES V.D. SANDE / GEB. TE BEST 31 MEI 1888/ PASTOOR TE OOSTELBEERS /7-8­-1931 - 19-11-1957.
Calvarieberg

Calvarieberg