Kies uw kerk
Huwelijk

Huwelijk & gezin

De oprechte liefde tussen mensen ervaren gelovigen als een godsgeschenk. In de Rooms-Katholieke Kerk kan de liefde tussen man en vrouw bevestigd en versterkt worden door het sacrament van het huwelijk. Aan het kerkelijk huwelijk gaat altijd het burgerlijk huwelijk vooraf.

Trouwen in de kerk

Om dit speciale moment in uw leven te vieren, kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van uw geloofsgemeenschap om een datum te reserveren. Zij kunnen u uitgebreid informeren over de voorbereidingen. Deze omvatten een bijeenkomst met de werkgroep huwelijksvoorbereiding en een gesprek met de pastor, die de huwelijksviering zal leiden.

Tijdens de bijeenkomst bespreekt u met andere aanstaande bruidsparen informeel het concept van ‘trouwen voor de kerk’ en alle gerelateerde aspecten. Met de pastor doorloopt u het programma van de viering en vult u samen de ‘verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ in.

Ondersteuning voor gezinnen

De parochie streeft ernaar een thuisbasis te zijn voor gezinnen met jonge kinderen, waar het geloof op een kindvriendelijke manier gevierd kan worden. Prioriteit wordt gegeven aan de ‘initiatiesacramenten’ die belangrijke groeimomenten in de ontwikkeling van kinderen markeren en hen stapsgewijs introduceren in de kerkgemeenschap. Dit omvat het Doopsel, de Eerste Communie en het Vormsel. Buiten deze sacramenten biedt de parochie verschillende activiteiten om het geloof in gezinsverband te vieren en te ervaren, zoals Kinderkerk, gezinsvieringen, misdienaars en kinderkoren.

Nieuwe opzet van de huwelijksvoorbereiding

Er is een speciale dag als voorbereiding op het huwelijk. De nieuwe opzet in de vorm van een dag van 10.00 uur tot 16.00 uur biedt de mogelijkheid om echt de tijd te nemen om samen stil te staan bij de betekenis van trouwen in de kerk. Twee pastores en twee gastechtparen verzorgen de dag, die onderbroken wordt door een gezamenlijke lunch.

Het programma is afwisselend en geeft inzicht in de plaats die het huwelijk in de kerk inneemt, het belang van het sacrament en natuurlijk wordt ook het praktische gedeelte belicht. Samen met andere aanstaande echtparen binnen de parochie en de aanwezige begeleidende pastores is deze dag een waardevolle aanvulling op “De grote dag”. De dag wordt rond 15.30 uur afgesloten met een bezoek aan de kerk waar het huwelijk wordt voltrokken.

Meer weten over trouwen in de Beerzen?

Voor het kerkelijk inzegenen van uw huwelijk, het vieren van een huwelijksjubileum of andere vragen, kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met het parochiesecretariaat in Oost-, West- en Middelbeers.

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers
Algemeen: 013 - 514 12 16
Bereikbaar op donderdag van 9.00 - 11.00 uur
parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl