Kies uw kerk
Huwelijk

Huwelijk & gezin

De oprechte liefde tussen mensen ervaren gelovigen als een godsgeschenk. De liefde tussen man en vrouw kan in de RK kerk bevestigd en bekrachtigd worden door het sacrament van het huwelijk. Aan het kerkelijk huwelijk gaat altijd het burgerlijk huwelijk vooraf.

Als u wensen hebt om dit bijzondere levensmoment te vieren, kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van uw geloofsgemeenschap om een datum vast te leggen. Daar kan men u alles vertellen over de voorbereiding. Deze zal bestaan uit een bijeenkomst met de werkgroep huwelijksvoorbereiding en een gesprek met de pastor, die voor zal gaan in de huwelijksviering. Tijdens de bijeenkomst met de werkgroep huwelijksvoorbereiding gaat u samen met andere aanstaande bruidsparen op een informele wijze in gesprek over ‘trouwen voor de kerk’ en alles wat daarmee samenhangt. Met de pastor bespreekt u de viering en samen met hem vult u de ‘verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ in. 

Voor gezinnen met jonge kinderen wil de parochie een thuisbasis bieden om het geloof op een gepaste, kindvriendelijke manier te vieren. Daarbij kan op de eerste plaats gedacht worden aan het vieren van de zogenaamde ‘initiatiesacramenten’; het zijn groeimomenten in de ontwikkeling van kinderen die stapsgewijs worden ingeleid in de kerkgemeenschap. Het gaat hier om de viering van het Doopsel, de Eerste Communie en het Vormsel. Naast deze sacramenten biedt de parochie verschillende mogelijkheden om het geloof in gezinsverband te vieren en te beleven. Bijvoorbeeld bij Kinderkerk, gezinsvieringen, misdienaars en kinderkoren. 

Nieuwe opzet van de huwelijksvoorbereiding

Er is een speciale dag als voorbereiding op het huwelijk. De nieuwe opzet in de vorm van een dag van 10.00 uur tot 16.00 uur biedt de mogelijkheid om echt de tijd te nemen om samen stil te staan bij de betekenis van trouwen in de kerk.
Twee pastores en twee gastechtparen verzorgen de dag, die onderbroken wordt door een gezamenlijke lunch.
Het programma is afwisselend en geeft  inzicht in de plaats die het huwelijk in de kerk inneemt, het belang van het sacrament en natuurlijk wordt ook het praktische gedeelte belicht.
Samen met andere aanstaande echtparen binnen de parochie en de aanwezige begeleidende pastores is deze dag een waardevolle aanvulling op “De grote dag”?.
De dag wordt rond 15.30 uur afgesloten met een bezoek aan de kerk waar het huwelijk wordt voltrokken.