Kies uw kerk
Groene kerk

Wij zijn een groene kerk

In de parochie is een werkgroep “Groene Kerk” in het leven geroepen. Deze probeert met lokale projecten bij te dragen aan de bewustwording rondom duurzaamheid.

Ook meedoen?

Sinds 2019 is onze parochie een “Groene Kerk”. Dat betekent dat we zijn aangesloten bij een netwerk van kerken, die bijzondere aandacht willen schenken aan een goede omgang met Gods schepping. Hierbij vinden we bijzondere inspiratie in de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus. Deze heeft als ondertitel: “Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.” De opwarming van de aarde, de aantasting van natuurlijke leefgebieden en de afname van de biodiversiteit gaat ons als gelovigen bijzonder aan het hart. Temeer omdat de armsten van deze wereld het meest te lijden hebben onder de gevolgen ervan, terwijl ze er het minste aan hebben bijgedragen. Dat is onrechtvaardig.

In de parochie is een werkgroep “Groene Kerk” in het leven geroepen. Deze probeert met lokale projecten bij te dragen aan de bewustwording rondom duurzaamheid. Zo zijn er op verschillende plekken regentonnen geplaatst,. Is er een WADI aangelegd in een van de pastorietuinen en worden er bloemen ingezaaid en natuurlijke plekken gecreëerd op de kerkhoven, die insecten aantrekken. In het kerkportaal van Oirschot is, naast een inzamelplek voor levensmiddelen voor de Voedselbank, een inzamelpunt voor statiegeldflesjes en -blikjes. De opbrengst daarvan gaat naar The Plastic Soup Foundation, een stichting die zich inzet voor vermindering en uiteindelijk afschaffing van de plastic afvalstromen, die rivieren en zeeën ziek maken met onafbreekbare (micro)plastics.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met pastor Wilfred van Nunen: pastorvannunen@odulphusvanbrabant.nl.

Bezoek ook de website: www.groenekerken.nl en www.laudato-si.nl