Kies uw kerk
Kinderen2

Jeugd & jongeren

Kinderen en jongeren verdienen het om een zo goed mogelijke basis mee te krijgen waar ze hun leven op voort kunnen bouwen. Thuis, op school, vanuit het sociale leven en ook vanuit de geloofsgemeenschap. Een mens leeft immers van méér dan brood alleen en een kind/jongere gróeit van meer dan brood alleen. Vanuit de overtuiging dat het geloof een bijdrage kan leveren aan hun levensgeluk, biedt de parochie enkele groeisacramenten aan met een inhoudelijk voorbereidingstraject. Maar ook de diaconie, het 'doen', is een goede vorm om jongeren in contact te brengen met het geloof.