Kies uw kerk

Odulphusprocessie in Best

Datum: 16 juni 2024 / Tijd: 10:30u / Plaats: De Odulphuskerk Best

De jaarlijkse Odulphus-processie vindt dit jaar plaats op zondag 16 juni 2024.

Vanaf de Odulphuskerk in Best start de korte processie. Daarna vieren we de eucharistie, bij goed weer hopelijk buiten in de pastorietuin.

Tijdens de viering is er ook aandacht voor de presentatie van de nieuwe pastor Pauline Vermeulen-Dekker. Zij is per 1 april van dit jaar ons pastorale team komen versterken. Zij heeft als aandachtsveld het gezins- en familiepastoraat. 

Het is een goede gewoonte om ieder jaar parochie-breed aandacht te hebben voor de patroon van onze parochie Odulphus van Brabant. Deze heilige uit onze omgeving is de naamgever van onze parochie. Het is niet zomaar een naam uit het verleden. Zijn naam laat iets zien van onze missie, onze opdracht om in Jezus' naam hier en nu te getuigen van de kracht van het evangelie van Jezus Christus.

Odulphus was een vriend van Jezus. Hij wist zich persoonlijk geroepen om als medewerker van de Heer het evangelie in woord en daad te verkondigen. Ook wij die nu leven en samen de geloofsgemeenschappen vormen van de Odulphusparochie, trekken samen op om, net als Odulphus in zijn tijd, handen en voeten te geven aan daadwerkelijk geloof, hoop en liefde.

Samen met de pastores zetten vele vrijwilligers zich op allerlei terreinen in om van onze parochie een levendige parochie te maken. Dank daarvoor! We hebben elkaar nodig. We mogen ons optrekken aan het voorbeeld van de Heilige Odulphus en elkaar daarbij tot steun zijn.

          Pastoor-deken Felie Spooren