Kies uw kerk
banner

Bedevaart naar Kevelaer op 22 augustus

Kevelaer

Kevelaer

In Kevelaer vereren we Maria de moeder van God als Troosteres der Bedroefden.

Op donderdag 22 augustus 2019 gaan we weer een bedevaart maken naar Kevelaer.

Dit jaar is het thema "Heer, naar wie zouden wij gaan?”?.

Het Duitse plaatsje Kevelaer is een bekend Mariabedevaartsoord en de ideale plaats om samen het geloof te vieren. Naast de vieringen is er ook zeker tijd om het gezellige stadje  met zijn bijzondere winkeltjes en terrassen te bezoeken.

Door deel te nemen aan de bedevaart komt men tot bezinning en innerlijke rust. De inspirerende omgeving geeft steun en kracht.

Toen Jezus aan de twaalf apostelen vroeg of ook zij hem wilden verlaten antwoordde Petrus Hem: “Heer naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven”?. Ook de moeder van Jezus, Maria,  is voor veel gelovigen een bron van inspiratie, bemoediging en kracht, zeker voor wie in nood verkeert. Kevelaer is een bekend Maria-bedevaartsoord en de ideale plaats om samen het geloof te vieren. Naast de vieringen is er ook zeker tijd om het gezellige stadje met zijn bijzondere winkeltjes en terrassen te bezoeken.

Deze bedevaartsdag wordt voor de 277e keer georganiseerd door de “Broederschap der Processie naar Kevelaer voor Eindhoven en omliggende gemeenten”?.
U krijgt gelegenheid om deel ten nemen aan een plechtige eucharistieviering in de Mariabasiliek en aan het H. Lof. De Kruisweg wordt gebeden in het beeldenpark en voor mensen die slecht ter been zijn in de Pax Christikapel en er is een afsluitende viering met zegening van kaarsen en devotionalia in de Basiliek.

Voor nadere informatie over het dagprogramma zie website www.eindhoven-kevelaer.nl.

De reis gaat per luxe touringbus. We vertrekken vanuit Best rond 8.00 uur, de precieze tijd en opstapplaats worden na opgave nog telefonisch verstrekt. Er kan een rollator of een inklapbare rolstoel mee. Graag dit bij aanmelding doorgeven. Pelgrims die afhankelijk zijn van een rolstoel kunnen alleen mee met de bus als ze een begeleider hebben.

 

U kunt zich tot 1 augustus a.s. aanmelden bij

Joke en Fried van Aken: per e-mail jokevanaken@home.nl of telefonisch tel 0499-310807
Voor de Beerzen bij Tilly Hems. Tel.013-5141962
Voor Oirschot en Spoordonk via Lizet van Overdijk. Tel 0499-571250

De kosten voor de bedevaart bedragen ? 17,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar ? 8,00.).

Het te betalen bedrag graag voor 1 augustus 2019 overmaken naar rekeningnummer

NL10RABO 0101011504 t.n.v. G.H.G. van Aken

Publicatiedatum: 06 juni 2019