Kies uw kerk
banner

Beleidsplan voor het Bisdom 's-Hertogenbosch

Het nieuwe beleidsplan van het bisdom kunt u bekijken door op deze link te klikken

Gerard de Korte (Foto: Marlies Bosch)

Gerard de Korte (Foto: Marlies Bosch)

Na zijn installatie op 14 mei bezocht de bisschop alle dekenaten en sprak hij in de parochies met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. In het bisschopshuis ontving hij vele gasten. Zijn indrukken bundelde de bisschop in een beleidsnota.
In september besprak hij de nota met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden, de priesterraad en de lekenraad.

De bisschop heeft goed geluisterd en de tekst aangescherpt. Zo hoopt hij op een breed draagvlak voor nieuw beleid in het bisdom. 

Publicatiedatum: 10 november 2016