Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 09

De versoepelingen in de samenleving zullen ook in de kerken zichtbaar worden. De Protestantse Kerk heeft al nieuwe richtlijnen uitgebracht. Onze bisschoppen zullen daarmee spoedig volgen; er zal waarschijnlijk grote gelijkenis zijn met de nieuwe maatregelen van onze protestantse medegelovigen.

Het moderamen (bestuur) van de Protestantse Kerk adviseert om tot en met 31 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni 2020 kunnen kerkdiensten worden gehouden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn. Dit is in navolging van de richtlijnen van de overheid die bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen toestaat als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. De Protestantse Kerk raadt aan om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalvemetersetting. Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.  

Voor een verdere concretisering van deze plannen voor onze kerken wachten we de richtlijnen van onze bisschop af. In de volgende nieuwsbrief hopen we u hier dan meer over te kunnen vertellen.

Meimaand - Mariamaand

Kerk-tv in de Meimaand

Op vier zondagochtenden in de meimaand kunt u via de lokale televisiezenders ‘Omroep Best’ in Best (11.00 uur) en ‘Eén TV’ in Oirschot (10.30 uur) kijken naar een serie opnames bij de Mariakapellen in de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Pastor Wilfred van Nunen gaat elke zondag in gesprek met een van de pastores van de parochie. Daarbij wordt ingegaan op de huidige coronacrisis, maar ook op de betekenis van het geloof en heel bijzonder van de Mariakapellen. 

Er kan ook op een later tijdstip naar de uitzendingen gekeken worden via de website van de parochie. Daarvoor gaat u op https://www.odulphusvanbrabant.nl/portaal/vieringen/kerk-tv/  ‘Bekijk hier eerdere uitzendingen van Kerk TV’. Klik op de uitzending en op het pijltje in het scherm.

Op zondag 10 mei 2020 was de primeur voor aalmoezenier Jan van Lieverloo in de Avondmaalkapel en de Mariakapel in De Vleut. Deze uitzending is dus terug te zien via Kerk TV op de website van de parochie

De verdere programmering:

  • Zondag 17 mei: gesprek met pastor Dré Brouwers in de kapel van O.L.V. van de Heikant en bij de Annakapel in Aarle.  
  • Zondag 24 mei: gesprek met aalmoezenier Paul Versteegh in de Mariakapel van Westelbeers en Oostelbeers.
  • Zondag 31 mei: gesprek met pastoor Leendert Spijkers bij de Heilige Eik en de Mariakapel in de Bernadettekerk

 

Vanuit de torens

Sint-Odulphus, Best

In de Odulphuskerk in Best wordt momenteel door Pels en van Leeuwen het orgel uit de Odulphuskapel, die onlangs gesloten is, opgebouwd in het transept van de heilige Petrus (bij de biechtstoel met zijn beeltenis). De biechtstoel zal niet worden verwijderd, want het orgel staat er voor en je kunt er nog net omheen lopen.  
Op tijden dat er voorheen een viering was, is de kerk ook nu helemaal open. U kunt dus de vorderingen van de werkzaamheden aan het orgel bekijken.

Dit orgel zal straks als koororgel dienen, zoals grote kerken dat vaak hebben. Een voordeel is, dat daar dan ook de koorzang begeleid kan worden. Experts zeggen dat het een goed orgel is. De koorzangers hoeven dan niet meer naar het oksaal. Het grotere Vollebregt-orgel zal dan voornamelijk gebruikt gaan worden voor speciale muziekuitvoeringen vóór en na de Mis. Onze kerk wordt dan natuurlijk ook nog interessanter voor mooie muziek om uit te voeren en te beluisteren.

De firma De Bont begint een dezer dagen met de voorzetramen aan de westkant van de kerk.

De Odulphuskerk is alle dagen open van 9.00 uur tot 18.00 uur, voor een bezoek bij Maria, er liggen blaadjes van de lezingen van die dag en een aantal gebedenboekjes om mee te nemen.
In deze meimaand kunt u de hele dag Marialiedjes beluisteren in de kerk. Er is ook een plek om duurzame spullen in te leveren voor de voedselbank.

Vóór deze perioden van crisis, hadden wij grote plannen om de processie (patroonsdag Sint-Odulphus op 12 juni) dit jaar echt een parochiebreed gebeuren te laten zijn. Met het oog op de gezondheid, is de processie nu helaas afgelast. 

Pastor Dré Brouwer

Orgel Sint-Odulphus

Orgel Sint-Odulphus

Heilige Antoniuskerk 
 

Afgelopen week zijn er, op initiatief van de werkgroep Groene Kerk, regentonnen geplaatst bij het parochiecentrum van de Antoniuskerk in Best. Het streven is, dat uiteindelijk al het hemelwater van de kerken, pastorieën en andere locaties van de parochie in Best, Oirschot en De Beerzen, niet meer het riool in gaat, maar terugvloeit in de grond.
Afgelopen februari was de natste februari sinds 1946. In vier weken viel er 160 millimeter water tegen 58 millimeter gemiddeld. Slechts enkele weken later - rond het van start gaan van de coronamaatregelen - draaide de wind naar het oosten en brak er een droogteperiode aan. Met de vreselijke peelbrand als dreigend symptoom zien we, hoe het klimaat steeds meer uitersten gaat vertonen. 
Om ons beter te wapenen tegen droogte én overstromingen is het nodig, dat we verstandig omgaan met de waterhuishouding. Water is de bron van het leven. De term ‘hemelwater’ is dan ook prachtig. Het spreekt eigenlijk voor zich dat het niet goed is om dit het riool in te laten lopen, waar het vermengd wordt met onze eigen viezigheid en daarna onnodig gezuiverd moet worden. Zuiver en zacht water verdient beter. Dat vraagt om maatregelen in het groot, maat ook in het klein. De overheid, maar ook de individuele burger, kan en moet hierin verantwoordelijkheid nemen. En dat gaat uiteraard ook op voor de parochie. Misschien moet ik zeggen: júist voor de parochie. Water als gave van de schepper is kostbaar. We dopen onze kinderen en zegenen er onze dierbare doden mee ...
Door het hemelwater in reservoirs op te vangen, kan het in droge periodes ten goede komen aan de tuin en aan de beplanting op de begraafplaats. Omdat regenwater veel minder kalk bevat dan leidingwater, is het bovendien uitermate geschikt om grafstenen mee te reinigen. 
De werkgroep Groene Kerk is terecht trots op deze eerste stap in een boeiend en noodzakelijk proces van verduurzaming. Het past ook mooi bij de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato Si'  van paus Franciscus, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.
 
Pastor Wilfred van Nunen 

Mariatentoonstelling  

Wist u dat er een minitentoonstelling over Maria in de Antoniuskerk te zien is en dat u ook digitaal kunt doorgeven dat u een kaarsje wilt laten ontsteken bij Maria? 

Eerste Communie in Best

Vanwege het Covid 19-virus is de viering van de Eerste Communie uitgesteld. De nieuwe datum voor de Odulpus- en Antoniuskerk is 20 september 2020. Daarbij is voorwaarde dat het is toegestaan een dergelijke viering te houden. 

Onze overledenen in de afgelopen tijd

Oirschot, Spoordonk:
1 mei   Mien Hoppenbrouwers-van Brunschot (90)
2 mei   Jac van Poppel (73)
8 mei   Kees Bosmans (89)
8 mei   Reina van Rulo-Rewinkel (93)

Het Alleen-gevoel

Wat is mijn gevoel, nu.
Wanneer ik binnen zit
is mijn gevoel anders dan buiten.
 
Buiten kijk ik om me heen,
ik hoor en zie de vogels, vlinders,
de kleurenpracht van bloemen,
de pracht en kracht van bomen.
 
Maar ga ik naar binnen,
wordt ik teruggeworpen op mezelf,
is het opeens erg moeilijk 
om de pracht en kracht van mezelf te zien.
Wat zo vanzelfsprekend is zakt weg.
Het kost moeite op eigen benen te staan,
ik voel me alleen en verloren.
 
Keer ik dan bij mezelf naar binnen
in het diepst van mijn zijn,
in mijn hart: daar schuilt de kracht
die ik nodig heb om te komen bij dat
wat er werkelijk toe doet, 
geloof, hoop en vertrouwen.
 
Voelen dat ik het alleen niet kan, 
weten dat er iemand voor me is.
Op Hem mag ik leunen en steunen.
Mijn boosheid, teleurstelling, verdriet,
onmacht, twijfels en vragen kan ik kwijt.
Mijn God is er altijd om te vertrouwen, 
dat alles altijd goed zal komen.
 
Hij zal er zijn, geeft kracht en licht. 
Goddank.

Een slachtoffer van corona

Troosten

Troost is meer dan ooit belangrijk, maar troost krijgen en troost geven is zo anders dan voorheen.
Deze coronatijd is een tijd van onzekerheid, van angst, van confrontatie bij ziekte, ziekenhuisopname, bij overlijden. Verdriet is een normaal deel van ons leven, maar ontmoeten we nu nadrukkelijker en overal om ons heen.
Nog meer dan anders is het belangrijk dat we elkaar nabij zijn, dat we aanwezig zijn voor de ander. We moeten mensen niet alleen laten met hun verlies, hun verdriet. Het is essentieel dat we verbonden blijven met elkaar.
Doordat we nu lijfelijk afstand moeten houden, ervaren we hoe belangrijk het is om iemand nabij te zijn, aan te raken. Het zou goed zijn als we die ervaring, de essentie van iemand nabij zijn, kunnen meenemen naar straks, wanneer alles weer wat normaler is. Maar ook nu moeten we iets met de mensen die troost nodig hebben. Ook nu moeten we er voor hen zijn. Ook al is dat moeilijk.

Je kunt mensen helpen
Onze cultuur lijkt niet erg te durven spreken over verdriet. We doen dat vaak uit bescherming: “Ze hebben het al zo moeilijk, we zullen er maar niet over beginnen.”? Dat is niet goed. Daarover durven spreken, respectvol en vriendelijk en op een voorzichtige manier, dat is de eerste stap. Probeer mensen in verdriet en in rouw aan te zetten tot spreken. En luister. Zwijg. Tater niet te veel. Geef niet te veel goede raad. Praat niet, maar zwijg. Luister en wees nabij, wees verbonden. Zelfs nabij op afstand. Dat kan. Op anderhalve meter kun je iemand nog in de ogen kijken. Dus kijk in de ogen. Zie de tranen, de verborgen tranen van het verdriet. 
Het kan moeilijk zijn, bij groot verdriet, om elkaar niet vast te pakken. Maar dat mag nu niet. Maar zie de tranen en luister. Wees nabij en probeer ook stil te zijn. Samen stil zijn is belangrijk. Verbonden stil zijn. Moeilijk hoor, voor onze taterende wereld, voor onze wereld die leukig, vrolijk wil zijn. 
Het toelaten van lastigheid van de stilte, het is heel raar, is eigenlijk de mooiste uitnodiging tot verbinding. In verdriet niet weglopen. Dat is eigenlijk één van de definities van liefdevol leven. 
Misschien gaan we nog bewuster en scherper en creatiever nadenken over het gebrek aan nabijheid in onze cultuur. 
Misschien kan het verbod van aanraken nu een aanleiding zijn om ons nog scherper, meer verbonden en hechter te kunnen gedragen. Het verbod van aanraking kan ons nog meer bewust maken van de belangrijkheid daarvan, waardoor we in onze geest nog nabijer en aanrakender zijn dan dat het normaal zou zijn. Dat is het schoonste dat je kunt hebben. 
 
Deze tekst is gebaseerd op een interview met Dirk De Wachter, psychiater-psychotherapeut, op de website van FERM www.samenferm.be/netwerk/planttroost. Het interview is ook terug te vinden op YouTube

Samen in gebed


Ergens weten we dat woorden zonder stilte
hun betekenis verliezen,
dat zonder luisteren het spreken niet meer geneest,
dat nabijheid zonder afstand niet kan genezen.


Henri Nouwen

Woord ter bemoediging van bisschop Gerard de Korte

Onze bisschop stuurt ons, gelovigen, elke week een ‘Woord ter bemoediging’. Deze teksten zijn steeds terug te vinden op de website van de parochie. Een fragment uit het Woord over Maria en de meimaand:

“In deze meimaand krijgt Maria in de liturgie van de Kerk en in ons eigen geloofsleven extra aandacht. Paus Franciscus nodigt ons juist nu uit het rozenkransgebed te bidden en om met het hart van Maria naar het gelaat van Christus te kijken. Ik hoop dat wij in deze lastige tijd bemoediging en kracht zullen putten uit ons geloof dat God in Jezus een vernieuwd en altijddurend verbond met ons heeft gesloten. Maria heeft Jezus, Gods definitieve en onovertrefbare openbaring, onze wereld binnengedragen. Ik hoop en bid dat Maria Christus ook ons eigen bestaan mag binnendragen. Bij Hem vinden wij geborgenheid en veiligheid.“

Mgr. De Korte

Mgr. De Korte

Publicatiedatum: 12 mei 2020