Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 12

De geest waait waar hij wil!

sint_Willibrorduskerk

sint_Willibrorduskerk


Een heel oud spreekwoord, waar men meestal mee bedoelt dat de geest van de mens, zijn gedachtestroom helemaal privé is, nauwelijks te controleren door anderen en moeilijk door anderen te sturen. Maar als gelovigen kunnen wij het ook anders interpreteren. 
De geest kunnen wij, zeker nu met het hoogfeest van Pinksteren, ook zien als de Heilige Geest. 
Wij mensen weten veel en steeds meer, de eeuwen door, maar hoe meer men weet, hoe meer men tot de ontdekking komt, dat men weinig weet. Wat is leven, waarom kunnen wij het niet in een laboratorium maken? Daar ontstaat alleen iets als je al uitgaat van levend materiaal. Hoe werkt het menselijk geheugen? Hoe komt een mens op oorspronkelijke gedachten en nieuwe zienswijzen?


Hoe komt het dat de natuur zich al jaren aanpast aan nieuwe situaties? Nu met de coronacrisis wordt de mens er even aan herinnerd, dat hij niet alles zelf in de hand heeft, dat de natuur niet door hem maakbaar is. Veel regeringen zouden willen dat zij zoveel macht hadden, om zonder veel tegensputteren mensen thuis op te sluiten, autowegen leeg te laten en vliegverkeer te stoppen, maar elk volk zou daartegen in opstand komen. Nu is er een onzichtbare levensvorm die dit in een paar maanden tijd voor elkaar krijgt. Wij weten echter heel goed wat we willen. Wij willen gerechtigheid, eerlijkheid, sociale balans, geen honger en armoede, geen machtswellustelingen, maar ook geen natuurrampen. De mens en de aarde zijn onvolmaakt. Christus kwam op aarde om ons te helpen, ons het goede te wijzen. Met behulp van die Heilige Geest, die Hij met Pinksteren stuurde, kunnen wij nu ons verstand gebruiken om anderen te helpen en ziekten te bestrijden. Wij kunnen het eeuwige leven verdienen. Wij kunnen er een betere aarde van maken. Met onze geest, met onze talenten, gestuurd door die ene bijzondere Geest. Daarom worden ook niet alle gebeden zo verhoord als wij het vaak willen. Een liefhebbende ouder vervult ook niet elke wens van het kind als het niet tot voordeel van het kind strekt. Alleen God heeft het overzicht over alles, laat dingen toe, ook de erge (zie de kruisdood van Christus), om mensen hun vrije wil te laten gebruiken en er goeds mee te doen. 
Als wij luisteren naar die Geest, zullen wij inzicht krijgen hoe te handelen in naastenliefde en liefde tot God. 

Paul Versteegh, aalmoezenier 

We vieren weer in onze kerken

Zoals we in de vorige ‘Even Bijpraten’ al hebben gemeld, kunnen we ons geloof vanaf 6 juni weer samen gaan vieren in onze kerken. Vooralsnog zal er geen volkszang zijn en wordt er geen communie uitgedeeld. Maar samen vieren kan zeker wel.
Het is daarbij belangrijk dat we de voorzorgsmaatregelen in acht nemen om dat veilig te kunnen (blijven) doen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een protocol dat u zowel op de website van de parochie als bij de entree van de kerk kunt vinden.
 
In verband met het tijdelijke maximum van 30 gelovigen per viering zijn er voorlopig twee weekendvieringen per kerk:
 

H. Antoniuskerk, Best: zaterdagavond 18.00 uur en zondagochtend 11.00 uur                                         
St. Odulphuskerk, Best: zaterdagavond 17.00 uur en zondagochtend   9.30  uur  
St. Petrusbasiliek, Oirschot zaterdagavond 18.30 uur en zondagochtend 10.30 uur  
St. Willibrorduskerk, Middelbeers zaterdagavond 19.00 uur en zondagochtend 10.00 uur  


Toegangskaarten bestellen

U kunt alleen aan een viering deelnemen, als u daarvoor een gratis toegangsbewijs hebt aangevraagd. Dat kan op twee manieren. Via de website of telefonisch.

 

Manier 1: Rechtstreeks bestellen via de website.

Klik op de bestel-link die u vindt op de parochiewebsite. Kies het gewenst aantal toegangskaarten voor gewenste viering (datum/tijdstip). Indien er geen kaarten meer beschikbaar zijn, wordt dit direct aangegeven. Vul de gevraagde gegevens in (naam/e-mailadres). Accepteer algemene voorwaarden van Eventix (aanvinken) en plaats de bestelling. U ontvangt per direct een e -mail met de toegangskaart(en).

Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten (geprint of via mobiele telefoon) gescand ter controle.

 

Manier 2: Telefonisch via vrijwilligers van de parochie

Op maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur en op donderdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer 0499 - 571 250. Op maandag 2e Pinksterdag kan dit niet; wel op dinsdagmorgen 2 juni.

Geef aan welke viering in welke kerk u wilt bijwonen.

Het parochiecentrum bestelt direct de benodigde toegangskaarten.

De toegangskaarten worden naar uw keuze gemaild naar uw eigen e-mailadres of naar het parochiecentrum. In dit geval ligt uw toegangsbewijs voor de viering vóór aanvang klaar bij de ingang van de kerk.

Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten gescand ter controle.

 

Gebedsintenties

Intenties kunt u opgeven via e-mail of telefonisch bij het parochiesecretariaat van uw eigen kerk, zoals u dat gewend bent. Houd er wel rekening mee dat het aantal plaatsen in de kerk beperkt is. Als u ervan verzekerd wilt zijn dat u voor uw gebedsintentie ook echt naar de kerk kunt, dan is het verstandig om éérst de toegangskaart(en) te bestellen en daarna de intentie op te geven.

Net als voor u voelt het ook voor ons onwennig om op een dergelijke manier het kerkbezoek te organiseren. Het is echter de enige manier om te kunnen voldoen aan de richtlijnen in het belang van de volksgezondheid. Want dat staat natuurlijk voorop. Wij heten u van harte welkom terug in onze kerken en wensen u veel gezondheid en inspiratie toe!

 

Pastoraal team parochie Sint-Odulphus van Brabant

Uitzendingen Kerk TV


Gedurende de meimaand hebt u via de lokale televisiezenders en Kerk TV  (via de website van de parochie) kunnen kijken naar een serie van vier uitzendingen bij de Mariakapellen in onze parochie: Best, De Beerzen, Spoordonk en Oirschot.
Ook was er de uitzending te zien in het teken van de afsluiting van de Laudato Si'-week, met beelden vanaf de toren van de Sint-Petrusbasiliek. 


Deze uitzendingen zijn nog te bekijken via Kerk TV.

Uitzending TV

Uitzending TV

Uit de Pinksterbrief van de Nederlandse bisschoppen


De Pinksterbrief van de Nederlandse bisschoppen is te lezen op de website van de parochie. Een fragment:

"Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
 houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
 vervul het hart dat U verbeidt
 met hemelse barmhartigheid."

"Met Pinksteren zingen we het Veni, Creator Spiritus: Kom, Schepper Geest. In deze hymne bidden we om de komst van de Heilige Geest en om de geestelijke gaven die we nodig hebben om als christen te kunnen leven. Wij willen graag de Heilige Geest ontvangen, zodat Jezus’ gezindheid ook de onze wordt. En we bidden dat Hij ons hart vervult, en dat Hij bij ons zijn intrek neemt. Mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is, wanneer we de laatste maanden te veel met afstanden moesten leven.“
De bisschoppen ‘wensen u een inspirerend pinksterfeest toe en hopen dat de Geest u begeleidt uit deze verwarrende periode naar een nieuwe ervaring van vrede, naar de ervaring dat God ons zijn hand ten zegen houdt."

Vanuit de torens

Sint-Petrusbasiliek

Heeft u het intentieboek in de kapel van de Heilige Eik en het portaal van de basiliek gemist? Dat komt dan omdat er in de richtlijnen van het bisdom staat dat het intentieboek uit de kerken/kapellen beter verwijderd kan worden, vanwege het feit dat het met de handen van diverse mensen wordt aangeraakt, waardoor het virus zou kunnen worden verspreid. 

We hebben besloten om u toch van harte tegemoet te komen als u een woordje van troost, van dank, een vraag, een gebed, wat dan ook wilt schrijven. Woorden die u waarschijnlijk, en vooral in deze tijd, heel graag of vanzelfsprekend in het intentieboek zou plaatsen. 
U kunt de intentie thuis schrijven en deponeren in de speciale intentiekist. U kunt uw intentie ook digitaal opsturen naar het Parochiesecretariaat of in de brievenbus van Nieuwstraat 17 doen.

De intenties worden verzameld en in de weekendvieringen wordt er aandacht aan besteed. 

Sint-Odulphuskerk

In deze periode zijn er heel wat werkzaamheden om de kerk weer open te laten gaan. Bovendien wordt er gewerkt aan het orgel uit de Sint-Odulphuskapel, dat nu in de kerk wordt opgebouwd door de orgelbouwers Pels & van Leeuwen. Het werk vordert goed.
Omwille van de ruimte die nodig is voor de reparatie van onze verwarming, hebben wij beelden van de kerststal moeten verplaatsen.
Zoals overal misschien wel, wordt er opgeruimd en intensief schoongemaakt. Wij zijn iedereen dankbaar die daarvoor heel hard heeft gewerkt.

Onze kerk is altijd open van 8.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur in de namiddag. Bij Maria kan iedereen dan altijd terecht. Het is soms indrukwekkend dat regelmatig jonge mannen geknield voor het Mariabeeld zitten te bidden. In de kerk liggen ook altijd de lezingen van die dag. Die kunt u meenemen.

Als wij vanaf 6 juni weer H. Missen mogen doen beginnen vanaf woensdag 10 juni 9.00 uur ook weer de H. Missen door de week. De H. Missen op woensdag om 19.00 uur in de kapellen doen wij pas vanaf 1 juli. Dat betekent dus vanaf woensdag 10 juli om 19.00 uur in De Vleut bij goed weer.

Onze overledenen in de afgelopen tijd


De afgelopen week waren er geen overledenen in onze parochie.

Vastenactie verschoven naar 2021

Vastenactie

Vastenactie

 

Dit jaar, 2020, zouden we tijdens de vastenactie in de parochie Sint-Odulpus van Brabant actievoeren voor ‘Eigen doelen’, namelijk twee projecten in Afrika. Het gaat om het project van Broeder Jan Heuft van de Witte Paters, in Algerije, die zich hard maakt voor de opvang van migrantenfamilies, en dat van frater Kees Hems van de Fraters van Tilburg (CMM), in Kenya, die schoolmaterialen vraagt voor een aantal scholen voor arme en/of weeskinderen.


Op 2 maart vond in De Enck in Oirschot een informatieavond plaats waarin verteld werd hoe Jan Heuft en Kees Hems in de Afrikaanse landen hun werk voor de marginalen doen. Na deze avond is er door de coronacrisis niets terechtgekomen van het voeren van een actie in de veertigdagentijd. Wel heeft er bij de zusters Franciscanessen nog een presentatie van de twee projecten plaatsgevonden en zijn er in de parochie enkele kleine giften gestort. 
De werkgroep Vastenactie van de parochie heeft contact gehad met de projectenafdeling Landelijke Vastenactie en zij hebben goedgekeurd dat de actie voor de projecten verschoven wordt naar 2021. Zowel frater Kees Hems als pater Jan Heuft hebben hierop vanuit Afrika gereageerd

Frater Kees Hems

“Het nieuws over het doorschuiven van de projecten naar volgend jaar hebben we begrepen. De coronavirus-besmetting kwam in Kenya wat later dan in Nederland. Nu de  eerste besmettingen in Kenya een paar weken geleden opdoken, grijpt het snel om zich heen. De mens wordt nu met de neus op de feiten gedrukt dat hij met al zijn medische geleerdheid en heel de wereldse techniek niet in staat is om een genezingskuur te vinden voor patiënten die het virus hebben opgelopen. We worden op het hart gedrukt dat de mens steeds iemand anders nodig heeft die wijzer en machtiger is dan hijzelf en die alles in goede banen leidt. Laten we hopen en bidden dat spoedig weer de normale tijd terugkeert, zonder al de beperkingen die het de mensen maar moeilijk maken. 
Veel sterkte in deze onzekere tijd, met hartelijke groet, Frater Kees Hems.”? 

Broeder Jan Heuft

“Heel erg bedankt voor alle inspanningen. De toestand in Algerije is heel stressvol: geen treinen, bussen, trams, geen winkels. De avondklok geldt van 15 uur ’s middags tot 7 uur ’s morgens. Kerken, moskeeën, kantoren, alles is gesloten. Armen en daklozen zitten ook volkomen opgesloten in hun krottenwijken. Hoe het de komende weken verder moet, daar is absoluut niets van te zeggen. Pasen wordt thuiszitten zonder een enkele kerkdienst. 

Ik wens jullie in Nederland ook veel moed toe, met hartelijke groeten en gebed voor deze moeilijke tijd, Broeder Jan Heuft.”?

 

Kenya

Kenya

Broeder Jan Heuft

Broeder Jan Heuft

Ter inspiratie

 


De wereld verbeteren


Een bekwaam wetenschapper zit in zijn bureau te werken aan een project om de wereld te verbeteren. Plots komt zijn dochtertje van 5 jaar binnen. “Ik wil spelen”?, zegt ze, maar de man antwoordt dat hij nu geen tijd heeft en dat ze hem verder moet laten werken. “Want ik wil de wereld beter maken”?, zegt hij. 
Na wat zeuren lijkt het dochtertje toe te geven, maar dan verandert ze van tactiek. “Laat mij dan helpen, dan ben je vlugger klaar met de wereld te verbeteren”?, zegt ze. De man is vertederd en zoekt een oplossing. Hij vindt in een tijdschrift een mooie wereldkaart, scheurt die in stukken en geeft alles aan zijn dochtertje. “Hier, breng jij deze wereld maar weer helemaal in orde.”? Hij hoopt zo voor de rest van de dag van haar af te zijn, want zijn dochtertje is nog klein en kent het beeld van de wereldkaart niet. Maar na een kwartiertje komt ze fier terug met de wereldkaart netjes aaneengeplakt. 
“Klaar!”?, roept ze uit. 
“Hoe heb je dat gedaan?”?, vraagt de vader verbaasd. 
“Gemakkelijk”?, zegt het meisje. “Toen je de kaart uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat op de achterkant een mens stond. Toen ik de wereld niet in elkaar kon puzzelen, heb ik alle stukjes omgedraaid en eerst de mens in orde gebracht. Toen ik daarna het blad omdraaide, zag ik dat de wereld ook in orde was.”? 

Bron: https://marreiki.wordpress.com/2012/03/23/kinderwijsheid/

Inspiratie

Inspiratie

 

Gij werd als rots in de woestijn geslagen,
om te zijn: fontein, een stroom van water,
levend, rein.

 

Vanaf deze download kunt u de brief zelf uitprinten.

Publicatiedatum: 01 juni 2020