Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 13

De geest waait waar hij wil!

Kees van de Wal: Leven

Kees van de Wal: Leven


Opeens gebeurt er iets ...
dan kun je van blijdschap zingen,
dan breekt het licht even door,
dat overmoedig straaltje licht:
een onbeschrijfelijk geluksgevoel
van écht te leven, heel even,
dan trekt de hemel dicht.
Opeens gebeurt er iets ...
dat zijn zo van die dingen
die geen mens begrijpt,
en altijd onverwacht.
Dan worden scheidingsmuren
als decors omhooggetrokken
en sta je in de ruimte,
waar alles samenvalt:
van ‘In den beginne’
tot ‘Zie het is volbracht’

 

Uit: Geef me de ruimte, Seth Gaaikema

We vieren weer in onze kerken

Zoals we in de vorige ‘Even Bijpraten’ al hebben gemeld, kunnen we ons geloof vanaf 6 juni weer samen gaan vieren in onze kerken. Vooralsnog zal er geen volkszang zijn en wordt er geen communie uitgedeeld. Maar samen vieren kan zeker wel.
Het is daarbij belangrijk dat we de voorzorgsmaatregelen in acht nemen om dat veilig te kunnen (blijven) doen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een protocol dat u zowel op de website van de parochie als bij de entree van de kerk kunt vinden.
 
In verband met het tijdelijke maximum van 30 gelovigen per viering zijn er voorlopig twee weekendvieringen per kerk:
 

H. Antoniuskerk, Best: zaterdagavond 18.00 uur en zondagochtend 11.00 uur                                         
St. Odulphuskerk, Best: zaterdagavond 17.00 uur en zondagochtend   9.30  uur  
St. Petrusbasiliek, Oirschot zaterdagavond 18.30 uur en zondagochtend 10.30 uur  
St. Willibrorduskerk, Middelbeers zaterdagavond 19.00 uur en zondagochtend 10.00 uur  


U kunt alleen aan een viering deelnemen, als u daarvoor een gratis toegangsbewijs hebt aangevraagd. Dat kan vanaf 2juni op twee manieren. Via de website of telefonisch.

 

Manier 1: Rechtstreeks bestellen via de website.

Klik op de bestel-link die u vindt op de parochiewebsite. Kies het gewenst aantal toegangskaarten voor gewenste viering (datum/tijdstip). Indien er geen kaarten meer beschikbaar zijn, wordt dit direct aangegeven. Vul de gevraagde gegevens in (naam/e-mailadres). Accepteer algemene voorwaarden van Eventix (aanvinken) en plaats de bestelling. U ontvangt per direct een e -mail met de toegangskaart(en).

Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten (geprint of via mobiele telefoon) gescand ter controle.

 

Manier 2: Telefonisch via vrijwilligers van de parochie

Op maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur en op donderdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer 0499 - 571 250. Op maandag 2e Pinksterdag kan dit niet; wel op dinsdagmorgen 2 juni.

Geef aan welke viering in welke kerk u wilt bijwonen.

Het parochiecentrum bestelt direct de benodigde toegangskaarten.

De toegangskaarten worden naar uw keuze gemaild naar uw eigen e-mailadres of naar het parochiecentrum. In dit geval ligt uw toegangsbewijs voor de viering vóór aanvang klaar bij de ingang van de kerk.

Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten gescand ter controle.


 

Pastoraal team parochie Sint-Odulphus van Brabant

Gebedsintenties

Intenties kunt u opgeven via e-mail of telefonisch bij het parochiesecretariaat van uw eigen kerk, zoals u dat gewend bent. Houd er wel rekening mee dat het aantal plaatsen in de kerk beperkt is. Als u ervan verzekerd wilt zijn dat u voor uw gebedsintentie ook echt naar de kerk kunt, dan is het verstandig om éérst de toegangskaart(en) te bestellen en daarna de intentie op te geven.

Net als voor u voelt het ook voor ons onwennig om op een dergelijke manier het kerkbezoek te organiseren. Het is echter de enige manier om te kunnen voldoen aan de richtlijnen in het belang van de volksgezondheid. Want dat staat natuurlijk voorop. Wij heten u van harte welkom terug in onze kerken en wensen u veel gezondheid en inspiratie toe!
 

Zingen in de vieringen

De pastoraatgroep Oirschot/Spoordonk heeft de koren een brief geschreven in verband met coronamaatregelen. Een fragment:
“Een voor ons allemaal, maar voor jullie in het bijzonder ingrijpende maatregel is, dat er voorlopig nog niet gezongen mag worden tijdens de liturgie. Geen koorzang en geen samenzang. Hoewel zang een onvervangbare, sfeerbepalende en verbindende betekenis heeft voor elke geloofsgemeenschap, moeten ook wij ons hier natuurlijk aan houden. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat onderzoek heeft uitgewezen dat met meerderen zingen, in het bijzonder in een afgesloten ruimte, een verhoogd besmettingsrisico met zich meebrengt. En daar moeten we elkaar voor behoeden. Gelukkig hebben we een prachtig orgel in de basiliek, wat voorlopig tijdens de vieringen op enkele momenten zal klinken.
We vertrouwen er op dat jullie alle begrip hebben voor het feit, dat de koren en de cantors de komende tijd nog niet worden ingezet in onze vieringen. Dat zal zijn in ieder geval tot 1 september. Tegen die tijd zal er zicht zijn op het vervolg van de gang van zaken. Natuurlijk hopen we op gunstige ontwikkelingen, zodat we spoedig weer kunnen en mogen zingen. Wij hopen straks dan ook weer op jullie allemaal te mogen rekenen!”?

Sint-Odulphusaltaar

Sint-Odulphusaltaar

Vanuit de torens

Sint-Odulphuskerk

H. Missen bij de kapellen in Best
Vanaf 13/14 juni op het feest van Sacramentsdag zal er weer communie worden uitgedeeld in onze kerken. Vanaf 1 juli zullen wij op woensdag om 19.00 uur weer vieringen doen bij de kapellen, bij goed weer, want de vieringen moeten dit jaar buiten gebeuren. Zoals andere jaren op de oneven kalenderweken bij de kapel in de Vleut en op de even kalenderweken bij de kapel in Aarle en ook daar: buiten, bij goed weer. Als het weer tegen zit, door regen of storm zullen wij om 18.30 uur de klokken luiden en dan is de H. Mis in de kerk. De eerste keer zal op 1 juli zijn bij de kapel in de Vleut, dat is in de 27e week van het jaar, dus een oneven week. Omdat wij het aantal 100 niet zullen halen hoeft u zich niet aan te melden, maar u moet wel de anderhalve meter aanhouden en dus zullen de stoelen ver uit elkaar staan. Op 8 juli is dan voor de eerst volgende keer de H. Mis bij de kapel in Aarle. Vanaf 1 juli 2020 vervalt de H. Mis van ’s morgens om 9.00 uur en die komt na de zomer niet terug. De tijd van 19.00 uur houden wij ook vanaf 2 september aan en dan weer in de kerk.

Omdat de processie ter ere van onze patroon, de heilige Odulphus, dit jaar niet kan doorgaan, vieren wij het feest van Sint Odulphus bescheiden, met een eenvoudige viering op 14 juni in de Sint-Odulphuskerk.

Onze overledenen in de afgelopen tijd


St. Petrusbasiliek

3 juni Toon Strijbos (84)

Weer naar de kerk - ervaringen van gelovigen

Fijn gevoel
Na twee en een halve maand weer naar de kerk op zondagmorgen, dat gaf me een fijn gevoel. Na mijn aanmelding via de computer, wat een beetje raar voelt, je aanmelden om naar de kerk te kunnen. Maar omdat er nu maar 30 parochianen binnen mogen en ze willen registreren wie er is geweest, snap ik dat. Bij binnenkomst je handen desinfecteren, je ticket laten scannen, een misboekje en protocolexemplaar meenemen, en dan word je door een gastheer naar de goede richting gewezen. Helaas kon ik niet in de bank gaan zitten wat ik al jaren gewend ben (gewoonte), daar er banken afgesloten waren met rode touwen. Gelukkig wel voorin kunnen zitten waar een groen bewijs lag. Heel raar om te merken dat de mensen op zoek waren: waar mag ik nu gaan zitten, veilig op 1,5 meter afstand, maar dat was allemaal duidelijk aangegeven. Tijdens de H. Mis geen acolieten, er mocht niet gezongen worden, geen bel bij de consecratie, geen hand bij de vredegroet, niet ter communie gaan, gelukkig wel orgelspel. Bij het weggaan was iedereen een beetje afwachtend om naar buiten te lopen. Daarna moesten alle bezette plaatsen weer ontsmet worden.
Het was een speciale ervaring, een hele andere samenkomst dan wat ik gewend ben. Maar voor ieders gezondheid wel het beste.
Het beleven van in de kerk zijn moet je toch zelf voelen.

Sint Petrusbasiliek

Sint Petrusbasiliek

Onwennig

Onwennig kom je binnen in een grote lege kerk, waar gelukkig wel muziek klinkt. De eerste poging om mijn ticket te scannen mislukt grandioos. Gelukkig wordt het euvel snel verholpen en worden de overige kerkgangers opgewacht.
Onwennig voelt het om kerkgangers te moeten wijzen hoe zij plaats moeten nemen in de banken en welke banken gebruikt mogen worden.
Onwennig is het om alleen de pastoor en pastor de kerk te zien betreden in hun gang naar het altaar. Het voelt ook raar om alleen de teksten te horen en samen de gebeden te zeggen.
Vanwege de onderlinge afstand lijkt het ook, alsof je alleen in de kerk zit. Je hoort alleen jezelf bidden.
In dit eerste weekend wordt er nog geen communie uitgereikt, maar dat is inmiddels niet meer raar of onwennig. Daar zijn we al aan ‘gewend’, dat vinden we al ‘normaal’.
Het voelt allemaal nog onwennig, maar het voelt wel goed om weer eens samen te kunnen vieren. We hopen en bidden voor een goede toekomst, waarin het nieuwe normaal snel vertrouwd voelt en de gelegenheid geeft om zonder verdere beperkingen te kunnen blijven vieren en samenkomen.
God zij dank.

Fijn, we kunnen weer naar de Mis in de Basiliek

Kerkhof Sint-Odulphuskerk

Kerkhof Sint-Odulphuskerk

Zondag, 7 juni om 10 uur klonken de klokken van de toren. Ze nodigden ons weer uit om naar de kerk te komen. Toch was het voor iedereen een vreemde gang van zaken. Je had een toegangsbewijs bij je moeten hebben. In het portaal moest je je handen ontsmetten, je toegangsbewijs, je ticket, laten scannen en door de ‘gastheer’ de weg laten wijzen.
Het coronavirus had ook de kerk in haar greep gekregen.
Maximaal 30 personen waren uitverkoren om de Mis bij te wonen. Alles was piekfijn geregeld en klaar gezet. Op de tafels achterin de kerk lagen de boekjes en het protocol. Door de zijpaden naar voren, alleen de banken die niet afgesloten waren, waren toegankelijk. Toch een merkwaardig beeld van de kerk, zo op afstand van elkaar.
Pastoor Spijkers en pastor Wilfred celebreerden de Mis zonder hulp van acolieten en misdienaars, wat even wennen was. Ook was er geen koor en geen cantors. Er mocht niet gezongen worden.
Verder was de Mis toch een heel speciale inspirerende viering, vooral ook door de mooie overweging door pastor Wilfred.
Helaas moesten we de Communie ook missen. Dit alles volgens de regels die via het bisdom vanuit het RIVM ons waren opgelegd.
Toch vond ik het fijn weer in de kerk de Mis te kunnen bijwonen met een aantal vertrouwde medeparochianen. Een mooie aanzet tot de vieringen met meerdere aanwezigen en misschien ook meer liturgie en meer zang.

Inspirerend

Op 6 en 7 juni luidden de kerkklokken weer om ons uit te nodigen voor een eucharistieviering. Dat was fijn om te horen! Sinds 12 weken konden wij weer live een mis bijwonen in de kerk. Wie had ooit gedacht, dat we nog eens kaartjes zouden moeten bestellen voor een eucharistieviering? In de corona-tijd is dat noodzakelijk, als er maar 30 parochianen gelijktijdig in onze grote basiliek mogen!
Iedereen zat goed verspreid in de banken. Dat was goed aangegeven. Gerard speelde gelukkig mooie klanken op ons vertrouwde orgel. De pastoor en de pastor verrichtten zelf alle handelingen bij het altaar. Geen acolieten of misdienaartjes die assisteerden. We misten de rinkelende bellen tijdens de Eucharistie. Een knikje als vredeswens en geen communie… ’t is wel behelpen! Wel mooie lezingen en bemoedigende woorden. Het verhaal van Wilfred over de gebrandschilderde ramen over de Drie-eenheid en Maria was inspirerend.
Het was maar stil en erg onwezenlijk in de kerk. En vreemd om maar een klein aantal vertrouwde gezichten in onze kerkbanken te zien. Maar op Kerk-tv hebben vast veel parochianen meegekeken.
De komende zondag zullen we andere parochianen maar een kans geven om de Eucharistie live bij te wonen. Dan kijken wij wel op Kerk-tv!

Ter inspiratie


Ik kan de woestijn
niet laten bloeien,
maar misschien
kan ik sommige plantjes
toch al wat knoppen geven.
 

Margreet Spoelstra


Als mensen zeggen: de tijden zijn slecht,
De tijden zijn zwaar, besef dan: de tijd dat zijn wij.
En zoals wij zijn,
zo zullen de tijden zijn.

 

Augustinus

Vanaf deze download kunt u de brief zelf uitprinten.

even_bijpraten_nr13_1

Even bijpraten nr13

Publicatiedatum: 08 juni 2020