Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 14

We vieren ons geloof


Sinds 6 juni kunnen we weer samen vieren in onze kerken. Vooralsnog zal er geen volkszang zijn, maar samen vieren kan zeker wel.
Het is daarbij belangrijk dat we de voorzorgsmaatregelen in acht nemen om dat veilig te kunnen (blijven) doen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een protocol dat u zowel op de website van de parochie (www.odulphusvanbrabant.nl) als bij de entree van de kerk kunt vinden.

 
In verband met het tijdelijke maximum van 30 gelovigen per viering zijn er voorlopig twee weekendvieringen per kerk:
 

H. Antoniuskerk, Best: zaterdagavond 18.00 uur en zondagochtend 11.00 uur                               
St. Odulphuskerk, Best: zaterdagavond 17.00 uur en zondagochtend  9.30  uur
St. Petrusbasiliek, Oirschot zaterdagavond 18.30 uur en zondagochtend 10.30 uur
St. Willibrorduskerk, Middelbeers zaterdagavond 19.00 uur en zondagochtend 10.00 uur


U kunt alleen aan een viering deelnemen, als u daarvoor een gratis toegangsbewijs hebt aangevraagd. Dat kan vanaf 2juni op twee manieren. Via de website of telefonisch.

 

Manier 1: Rechtstreeks bestellen via de website.

Klik op de bestel-link die u vindt op de parochiewebsite. Kies het gewenst aantal toegangskaarten voor gewenste viering (datum/tijdstip). Indien er geen kaarten meer beschikbaar zijn, wordt dit direct aangegeven. Vul de gevraagde gegevens in (naam/e-mailadres). Accepteer algemene voorwaarden van Eventix (aanvinken) en plaats de bestelling. U ontvangt per direct een e -mail met de toegangskaart(en).

Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten (geprint of via mobiele telefoon) gescand ter controle.

 

Manier 2: Telefonisch via vrijwilligers van de parochie

Op maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur en op donderdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer 0499 - 571 250. Op maandag 2e Pinksterdag kan dit niet; wel op dinsdagmorgen 2 juni.

Geef aan welke viering in welke kerk u wilt bijwonen.

Het parochiecentrum bestelt direct de benodigde toegangskaarten.

De toegangskaarten worden naar uw keuze gemaild naar uw eigen e-mailadres of naar het parochiecentrum. In dit geval ligt uw toegangsbewijs voor de viering vóór aanvang klaar bij de ingang van de kerk.

Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten gescand ter controle.

Gebedsintenties

Intenties kunt u opgeven via e-mail of telefonisch bij het parochiesecretariaat van uw eigen kerk, zoals u dat gewend bent. Houd er wel rekening mee dat het aan tal plaatsen in de kerk beperkt is. Als u ervan verzekerd wilt zijn dat u voor uw gebedsintentie ook echt naar de kerk kunt, dan is het verstandig om éérst de toegangskaart(en) te bestellen en daarna de intentie op te geven.

Actie voedselbank gaat door

Vanaf het begin van de coronacrisis is het mogelijk om houdbare levensmiddelen in het kerkportaal neer te zetten voor de voedselbank. De eerste weken werden er veel spullen gebracht. Namens de minder draagkrachtigen die afhankelijk zijn van de voedselbank: hartelijk dank!
Helaas blijft onze aandacht en solidariteit hard nodig. Vanwege de crisis zal het aantal minder draagkrachtigen immers in aantal groeien. Nu al zien voedselbanken de hulpvraag toenemen. Daarom blijft de inzamelactie in onze kerken onverminderd van kracht. Als u iets kunt missen, of u bent boodschappen aan het doen en uw portemonnee staat het toe...denk dan a.u.b. aan degenen die het moeilijk hebben...
De spullen op de tafels worden dagelijks ingezameld; we zorgen er voor dat ze goed terecht komen.


Pastoraal team en kosters Sint-Odulphus van Brabant

Voedselbank

Voedselbank

Vanuit de torens

Sint-Odulphuskerk

Onlangs zijn een aantal grote bomen in de Pastorietuin van de Sint-Odulphuskerk gesnoeid.
In de tuin staat onder andere een prachtige Italiaans populier, het is de hoogste boom van Best (zie foto).
De boom is nog in een goede conditie maar er is afgelopen week, door een gespecialiseerd bedrijf, met name dood hout verwijderd. Zo kan de populier de komende jaren weer de nodige stormen trotseren.

Sint Odulphus

Sint Odulphus

Sint-Petrusbasiliek

  • Inzamelen kleding: Het Pastoor Vekemansfonds zal ook dit jaar kleding en textiel inzamelen in Oirschot. Nu de zomeravondmarkten géén doorgaan vinden zal de inzameling op vrijdag 26 (10:00-20:00 uur) en zaterdag 27 juni (10:00-16:00 uur) plaatsvinden bij het pastoraal centrum.
  • Goede Doelen Week Oirschot-Spoordonk: De Vastenactie is opgenomen als een van de goede doelen waarvoor wordt gecollecteerd.
  • Doop-, 1e Communie- en vormselvieringen: De 1e communievieringen zijn uitgesteld tot 30 augustus of 6 september. De vormselviering zal gepland worden in de maand november. Doopvieringen en herdenkingsvieringen KBO kunnen weer vanaf 1 september.

Woord ter bemoediging van de bisschop

Bisschop Gerard de Korte

Bisschop Gerard de Korte


Op de website van de parochie en die van het bisdom vindt u het ‘Woord ter bemoediging nr. 10’ van onze bisschop Gerard de Korte. Deze keer verheugt hij zich in zijn boodschap ‘Brood van het Leven’ over het feit dat de geloofsvieringen weer zijn gestart en dat we het Brood weer kunnen delen. De bisschop kijkt uit naar 1 juli, wanneer het weer mogelijk lijkt te zijn om met maximaal 100 gelovigen ons geloof te vieren. Een citaat:

“Levensreis.
Ons leven wordt wel eens voorgesteld als een reis. Om mens te blijven hebben wij op deze levensreis ook momenten van rust en bezinning nodig. Wij kunnen dan kijken welke weg wij hebben afgelegd en wat er nog komen gaat. Voor rooms-katholieken vormt de Eucharistie een pleisterplaats bij uitstek. Voor Gods aangezicht komen wij samen om ons leven te overdenken. Wij vieren de grote daden van God in de geschiedenis van Israël en in Jezus Christus. En wij vertrouwen ons leven toe aan Gods leiding. Wij vieren de zelfgave van Christus en delen in Gods bevrijdende liefde in zijn Zoon.”?

 

Patroonsdag Sint Odulphus

Op 14 juni 2020 hadden wij ons Odulphusfeest willen vieren met een processie waar alle geledingen van onze parochie Sint-Odulphus van Brabant aan zouden hebben deelgenomen.
Het is een heel sobere viering geworden op de zondag van Sacramentsdag, waar wij wel weer voor het eerst ter communie konden gaan. Sober en ingetogen, maar wel met een ervaring rijker. Wat ons echt rijk en wijzer maakt in het leven gebeurt binnen in ons en niet van buiten of om ons heen.
We hopen volgend jaar, in het weekend van 12 juni, meer aandacht te kunnen besteden aan dit patroonsfeest van onze parochie, om zo de eenheid en het familiegevoel te vergroten.

Patroonsdag

Patroonsdag

Ter inspirarie

 

Het grootste probleem in onze
maatschappij is niet meer de
emancipatie, maar de
participatie.

 

Marcel van Dam

 

Juist religies hebben veel
sociaal kapitaal in huis..

 

 

Wim Weren (in De Roerom)

Vanaf deze download kunt u de brief zelf uitprinten.

Publicatiedatum: 15 juni 2020