Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 18

KERSTAVOND 2020 PAROCHIE SINT-ODULPHUS VAN BRABANT Kerstmis: een feest van hoop. Een feest van vrede en verbondenheid rond het kind in de kribbe. Jezus van Nazareth, die licht bracht in het donker. Juist nu een onberekenbaar virus een schaduw werpt over ons leven, verlangen we meer dan ooit naar dat licht. Hoe gaan we dit mooie en hoopvolle feest dit jaar in onze kerken vieren?

Kerstavondviering via de lokale TV zenders en Kerk-TV


Op Kerstavond, 24 december, zal er om 19:00 uur én om 21:00 uur via de lokale televisiezenders van Best en van Oirschot én via Kerkt-TV op de website van de parochie, een vooraf opgenomen kerst-nachtviering te zien zijn vanuit de St.-Petrusbasiliek te Oirschot. Het voltallig pastoraal team van de parochie gaat daarin voor. Lectoren vanuit de verschillende gemeenschappen zullen de lezingen en voorbeden verzorgen. Natuurlijk wordt de viering op gepaste wijze muzikaal opgeluisterd. Het kerstverhaal wordt extra kracht bijgezet door een ‘levende’ Maria, Jozef en kerstkindje. Met deze uitzending hopen we heel veel mensen ondanks alle beperkingen toch een goed verzorgde kerstviering vanuit de eigen parochie aan te kunnen bieden.

Kerststal

Kerststal

Kerken opengesteld op Kerstavond

Op Kerstavond zijn er geen vieringen in onze vier kerken. Daarmee zouden we slechts een heel klein groepje de kans kunnen geven om kerstavond te vieren. In plaats daarvan zijn wel de kerken opengesteld: de H.-Antoniuskerk van 17:00-19:00 uur; de andere kerken van 16:00 uur tot 22:00 uur. We willen met deze ruime openstelling graag zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om op kerstavond eventjes de kerk en de kerststal te bezoeken. Tussen 16:00 uur en 19:00 uur hopen we met name de gezinnen met schoolgaande kinderen te verwelkomen; vanaf 19.00 uur is het kerkbezoek vrij voor iedereen. Zowel buiten de kerk als binnen wordt er op toegezien dat de gevraagde afstand in acht wordt genomen en dat er niet méér mensen tegelijk in de kerk aanwezig zijn, dan is toegestaan. Ook vragen we de kerkbezoekers een mondkapje te dragen, kinderen onder de 12 jaar uitgezonderd. In de kerken klinkt gepaste kerstmuziek en elke bezoeker kan bij de stal een kaarsje aansteken. Elke bezoeker krijgt ook een kaart met een kerstwens mee en kinderen ontvangen een ‘DigiDulfke’, het digitale kinderkrantje dat voor deze gelegenheid eenmalig op papier gedrukt wordt en ook een uitvouwbaar kerststalletje bevat.

Peuters en kleuters

Voor gezinnen met de allerjongste kinderen, die andere jaren de ‘Herdertjesviering’ of ‘Sterretjesviering’ bezochten, is de St.-Odulphuskerk in Best ook geopend op Eerste Kerstdag van 9:30 tot 10:30 uur en de St.-Petrusbasiliek in Oirschot van 9:00-10:00 uur.

In Middelbeers is de kerk open voor bezoek op Eerste en Tweede Kerstdag 's middags, voor iedereen. Ook de kerken van Best en Oirschot zijn beide Kerstdagen en zondag 27 december 's middags geopend tot 16:00 uur.

Vieringen

Kerstavond

Donderdag 24 december 19:00 uur én 21:00 uur via de lokale zenders van Oirschot en van Best en op Kerk-TV van de website www.odulphusvanbrabant.nl

Voor onderstaande dagen geldt 30 personen maximaal en vooraf aanmelden via de website

Eerste Kerstdag
Tijd
St.-Antoniuskerk
Best
11:00 
St.-Odulphuskerk
Best11:00
St.-Petrusbasiliek
Oirschot
10:30
St.-WillibrorduskerkMiddelbeers10:00
Tweede Kerstdag
St.-Antoniuskerk
Best11:00
St.-OdulphuskerkBest11:00
St.-Petrusbasiliek
Oirschot10:30
St.-Willibrorduskerk
Middelbeers10:00
Zondag 27 december
St.-Antoniuskerk
Best
11:00
St.-Odulphuskerk
Best
09:30
St.-Petrusbasiliek
Oirschot
10:30
St.-Willibrorduskerk
Middelbeers
10:00Mocht de situatie nog veranderen en aanleiding geven tot wijziging van dit programma, dan wordt dit gepubliceerd op de website en in de weekbladen.

Engel

Engel

Rode woensdag - Red wednesday

Woensdag 25 november 2020 is Red Wednesday, met als thema ‘Sta op voor de vrijheid om te geloven!’ Op deze dag staan godsdienstvrijheid en aandacht voor vervolging van religieuze minderheden centraal.
De vier kerken van onze parochie worden dan, net als vele andere kerken en gebouwen in de wereld, rood aangelicht.
De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof of afkomst.
Helaas moeten we constateren dat wereldwijd steeds meer van dergelijke schendingen voorkomen.
De kerken zijn die avond open van circa 18:00 – 20:00 uur. Er zijn foto’s en teksten te zien van Kerk in Nood en Amnesty International. Er zal muziek zijn en er kan een kaarsje aangestoken worden. Voor verdere informatie: www.kerkinnood.nl/redwednesday2020.

Houd rekening met elkaar en de coronaregels!

Adventsactie 2020

Adventsactie 2020: Delen smaakt naar meer

In de Adventsperiode zien we verwachtingsvol uit naar de komst van het Kind. Het is ook een tijd waarin we solidair willen zijn met kinderen wereldwijd die onze aandacht nodig hebben.

De Adventsactie staat dit jaar in het teken van voedselzekerheid. De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen doorbreken.

Ondervoeding

Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede: jonge kinderen die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren minder goed op school. De slechte voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een lage inkomstensector en dus in armoede terecht komen.

Wat doet Adventsactie?
We steunen dit jaar projecten die zich richten op voedselzekerheid. Zo krijgen in de Democratische Republiek Congo 50 gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De deelnemers krijgen les in agrarische en verkoop-technieken. In Nicaragua leren families nieuwe landbouwtechnieken vanwege de aanhoudende droogte en op de Westbank helpen we boerengezinnen bij het opzetten van landbouwbedrijfjes.

Onze bisschop mgr. Gerard de Korte beveelt deze Vastenactie van harte aan. Info: www.adventsactie.nl Steun: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

In de basiliek staat gedurende de hele advent een offerblok achter in de kerk. Alvast heel hartelijk dank!

Wereldlichtjesdag - Evenveel aandacht en liefde en toch anders

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19:00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind was, of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!

Ook dit jaar organiseren we deze avond die is gevuld met muziek, gedichten, verhalen en het aansteken van kaarsjes. En we noemen de namen van alle (vooraf opgegeven) overleden kinderen. Door deze namen hardop te noemen zijn de kinderen weer even onder ons. We voelen op dat moment de verbinding met elkaar. Het is een fijne manier om verdriet samen te delen. Wereldlichtjesdag 2020 zal, vanwege de coronaregels, anders verlopen dan voorgaande jaren. We willen graag op zondag 13 december de overleden kinderen herdenken, en doen dat dit jaar met een livestream-verbinding vanuit de basiliek in Oirschot. Zonder aanwezige ouders en andere belangstellenden wil de werkgroep Wereldlichtjesdag, met muzikale medewerking van Esther van der Hamsvoort, begeleid door haar pianist Maarten de Bekker, een stemmige uitzending verzorgen.

Op zondagavond kunt u vanaf 18:45 uur live meekijken via Kerk-TV op de website van de parochie.

Voor informatie en aanmelden van namen (z.s.m., maar uiterlijk zondag 6 december, 20:00 uur): tel. 06-42480826.

Bij het noemen van de naam van een geliefd kind kan thuis natuurlijk ook een kaarsje worden aangestoken.

Warme groet van de werkgroep Wereldlichtjesdag:

  • Diny van de Laar,
  • Mary Oomen,
  • Berdien van de Ven en
  • Christianne van de Wal.

Hulp bij Kerstwandeling voor mensen in Oirschot en De Beerzen

De maand december is traditioneel in Oirschot een periode om de prachtige verlichting op de Markt te bewonderen. Zeker als de kerstbomen ook nog achter ramen en rond de kerk uitbundig versierd zijn. En in de basiliek is rond de kerstdagen een bijzondere kerststal, compleet met knikengeltje, te bezichtigen.

Wij begrijpen dat er onder u mensen zijn die heel graag al dat moois zouden willen beleven maar het heel moeilijk vinden om de stap te nemen naar buiten te gaan. Misschien bent u daartoe niet in staat door lichamelijke klachten, zoals moeilijkheden met lopen, of schrikt het u af om alléén de deur uit te gaan. Wij kunnen ons dat goed voorstellen, en vooral in deze coronatijd is het voor een aantal onder u knap lastig om anderen te vragen u te vergezellen, als er weinig of geen familie/kennissen zijn om op hen een beroep te doen. Als dorpsondersteuners zouden wij u heel graag tegemoet willen komen om rond de kerstdagen met u rond de Markt en in de kerk wat te gaan wandelen en het een en ander te bekijken. 

We kunnen u ook met een rolstoel brengen naar deze plekken.
Wilt u zo´n aanbod graag aannemen, dan kunt u contact opnemen met Tiny van de Ven, of één van de andere dorpsondersteuners (zie onder). Het is u van harte aanbevolen en enorm gegund om de kerstdagen in ons dorp met deze wandeling te ervaren.

Voor informatie en aanmelden:

DorpEmailTelefoon
Oirschot

dorpsondersteuner.tiny@wijzer-oirschot.nl
dorpsondersteuner.claran@wijzer-oirschot.nl
06-34165108

De Beerzendorpsondersteuner.hennie@wijzer-oirschot.nl
De Stille Willedorpsondersteuner.nico@wijzer-oirschot.nl

Vanuit de Kerken

Sint-Odulphus

Wensboom

Wensboom

Goede-wensenboom

Vanaf zaterdag 28 november staat er op het plein voor de Sint-Odulphuskerk weer een mooie grote kerstboom. Hierin kan iedereen foto’s, goede wensen voor anderen, maar ook zomaar een mooie boodschap of gedicht hangen. U kunt dit thuis al voorbereiden en dan ter plaatse in de boom hangen. Wij zorgen echter ook voor kerstballen en stiften zodat u ook ter plaatse iets kunt schrijven en op kunt hangen. In de boom hebben wij dan al enkele teksten gehangen om rustig te lezen en even bij stil te staan in de tijd van Advent en de dagen op weg naar Kerstmis.

Kerststal en kerstavond
De kerststal in de Sint-Odulphuskerk is vanaf 29 november te bewonderen. Deze keer niet voor in de kerk maar rechtsachter in de gang achter het hekwerk. Op deze wijze is de kerststal iedere dag als de kerk geopend is te bezichtigen. Op kerstavond, 24 december, is de Sint-Odulphuskerk kerk open van 16:00 – 22:00 uur. U bent welkom voor een kopje soep, Glühwein of een kopje koffie/thee.

Uiteraard allemaal met in achtneming van de coronaregels.

Verbeteringen
Gedurende de laatste maanden is er in de Sint-Odulphuskerk heel veel werk verricht. Het orgel uit de kapel is opgebouwd in het transept bij het Maria-altaar en de verwarming is vernieuwd. De verlichting is aangepast en de geluidsinstallatie heeft ook een verbetering ondergaan. Het is nu mogelijk om met een USB-stick muziek te laten horen tijdens een viering.
De audio-uitzending voor de vieringen is ook verbeterd, dus u kunt thuis alle vieringen beluisteren via de website. Aan uitzending in beeld werken wij nog.

Open kerk en kapellen
Wij blijven zoeken naar wegen om contact te houden met de parochianen en de verbondenheid, ook voor de parochianen onderling, te versterken.

Onze kerk is dagelijks open van 8:00 uur ’s morgens tot 18:00 uur ’s avonds. Op de leestafel ligt elke dag de lezing van die dag, met nog andere bemoedigende artikelen, die u kunt meenemen of gewoon lezen als u even in de kerk bent.

Wij merken ook dat onze kapellen veel bezocht worden, in deze tijd. Alles wat troost kan geven en inspireren om sterk te blijven in deze periode zal welkom zijn en wij zijn u daarbij graag behulpzaam.

Dré Brouwers, pastor

Sint-Petrusbasiliek

Advent – Open kerk
Om gedurende de Advent bewuster naar Kerstmis toe te leven stellen we de basiliek vaker open. Vanaf 22 november is de kerk elke zondagmiddag open van 13:30 uur tot 16:15 uur. Met dank aan de kerkwachten!
Gedurende de Advent is de kerk ook open op maandagavond van 19:30 – 20:30 uur. Er zullen dan foto’s en teksten worden getoond over het werk van Kerk in Nood en Amnesty International. Amnesty houdt dan een handtekeningenactie voor politieke gevangenen. De opbouw van de kerststal is te volgen, er kan een kaarsje worden opgestoken en er is uiteraard voldoende ruimte en rust voor een stukje persoonlijke bezinning.

Vieringen met Kerstmis
Ook in de vieringen met Kerstmis kan er nog niet gezongen worden door koren en parochianen. Toch zijn we er in geslaagd de vieringen feestelijk muzikaal te laten opluisteren. Op 1e Kerstdag zingt Esther van der Hamsvoort, met begeleiding van Maarten de Bekker. De viering op 2e Kerstdag wordt muzikaal ondersteund door een groepje van fanfare Concordia. Op zondag 27 december zingt ‘GospEls’.

Vormsel Oirschot/Spoordonk
Het toedienen van het vormsel, aanvankelijk gepland op 22 november 2020, wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum in 2021. Om de vormelingen toch als groep samen te laten optrekken naar het vormsel toe, wordt er op zondag 22 november een activiteit georganiseerd. De aspirant-vormelingen zullen dan de toren beklimmen en over de gewelven van de basiliek kunnen lopen. Samenkomst: 13:00 uur.

Groene kerk
Diaken Wilfred van Nunen is aan het woord op de podcast (geluidsopname) met de titel ‘Het evangelie van de schepping’: Gods blijde boodschap op de website www.katholiekleven.nl.
Hij vertelt daar over zijn liefde voor de natuur vanuit zijn geloof in God. Als kind wilde hij boer worden, als middelbare scholier bioloog, maar hij ging theologie studeren en werd diaken.


“De paus schrijft in Laudato si’ over het ‘evangelie van de schepping’. We weten dat er vier evangelies zijn: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Maar ook de schepping noemt de paus een evangelie. Met andere woorden: de schepping verkondigt Gods blijde boodschap. Ook een vogeltje, een mooie bloem, of een prachtige groep paddenstoelen in de herfst vertellen over Gods grootheid en zijn liefde voor het leven.”
“Waardeer de wereld, de natuur, de hele geschapen werkelijkheid om je heen. Heb oog voor dat ‘evangelie van de schepping’. Geniet ervan. Het is niet vanzelfsprekend dat de zon elke dag opkomt en ondergaat, dat er gewassen groeien en dieren zijn. Dat is iets heel wonderlijks en als je dat kunt zien, heb je er vanzelfsprekend respect voor.”

Overleden

Sint-Odulphuskerk
01 oktober
Anna van Beerendonk - van den Hurk
90
17 oktober
Christ van Haaren
91
01 november
Cor Latijnhouwers – Erven
88
Heilige-Antoniuskerk:
Geen overledenen
Sint-Petrusbasiliek:
24 septemberHelma Peters–van Helvoort
84
01 oktoberCees Louwers82
09 oktober
Toos van Hamont – van Mol87
16 oktober
Wim van der Meijden76
23 oktober
Riet Smetsers – Kelders93
26 oktober
Maria de Leest95
28 oktober

Mokkel Pennings – Helmerich
Mia Walenberg – Brans
87
79
Sint-Willibrorduskerk
Geen bericht ontvangen

Ter inspiratie

Feest in een donkere tijd – Fragmenten uit het ‘Derde Woord ter bemoediging’ van de bisschop, d.d. 9 november 2020

Beste broeders en zusters,

(…) Saamhorigheid en onderlinge verbondenheid staan onder druk. Op sociale media, helaas ook christelijke media, krijgt haat steeds meer ruimte. Vaak zijn mensen niet meer bereid om te argumenteren maar wordt er alleen hard en onbarmhartig gescholden. Persoonlijke beledigingen zijn steeds meer in de mode gekomen.

Bruggen bouwen

(…) Juist volgelingen van Christus zijn geroepen om zich steeds opnieuw te bekeren. Alle hardheid achter ons te laten en zachtmoedige mensen te zijn. In onze dagen hebben wij ook behoefte aan vredestichters. Geen bruggen tussen mensen opblazen maar bruggen bouwen. In het besef dat God alle mensen een unieke waardigheid heeft verleend. In de kracht van Gods Geest zijn wij geroepen de vrede van Christus concreet zichtbaar te maken in de omgang met elkaar.

Dienend geloven

Diakens en priesters hebben binnen onze Kerk een eigen opdracht. Zij staan niet boven maar tussen de andere gelovigen. In het voetspoor van Christus willen zij niet gediend worden maar zelf dienen. Onze gewijde broeders zijn er voor de verkondiging van het Woord, de bediening van de sacramenten en het onderling dienstbetoon. Zo kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het leven van parochies en de geloofsgemeenschappen maken tot een echte broeder- en zusterschap.

Missionair elan

Tijdens een feestelijke viering van de heilige Willibrord, patroon van onze Nederlandse kerkprovincie, mocht ik onlangs vier permanente diakens en twee diakens op weg naar het priesterschap wijden. (…) Onze zes nieuwe diakens zijn geroepen om, in navolging van de H. Willibrord, ook zelf missionaris te zijn. Alleen op de winkel passen is geen toekomstbestendige optie. Het gaat erom creatief nieuwe wegen te vinden om mensen van vandaag te bereiken met het Evangelie. Onze nieuwe diakens kunnen nieuwe wegen inslaan om vooral ook jonge mensen te bereiken. Wij weten dat onze cultuur helaas in menig opzicht de missionaire opdracht eerder blokkeert dan stimuleert. Voor veel tijdgenoten is de hemel immers verdwenen. Maar als vrienden van Christus kunnen en mogen wij niet moedeloos zijn. Misschien af en toe wel vermoeid. Maar dan is het tijd om te rusten om daarna weer te zaaien en het vertrouwen dat God zelf zal zorgen voor de oogst. Steeds weer mogen wij de netten uitgooien. Gods Geest werkt ook vandaag. (…)

Mgr. dr. Gerard de Korte (Zie voor de hele tekst: website van de parochie of het bisdom)

Door hier rechts te klikken ziet u de originele versie van de brief. 

Publicatiedatum: 16 november 2020