Kies uw kerk
banner

Hemeltjelief in Museum De vier Quartieren

Hemeltjelief in Museum De vier Quartieren

Het katholieke geloof heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de gemeente Oirschot. Sporen zijn nog overal te vinden, zowel in materiële (kerken, kloosters en kapellen) als in immateriële vorm (driekoningenzingen, allerzielenprocessie en Sint-Hubertusviering). Het Rijke Roomse Leven zit nog bij veel mensen in de genen. Museum de Vier Quartieren heeft een  grote en bijzondere collectie religieus erfgoed wat daaraan herinnert.
Het dagelijks leven was doordrongen van het geloof. Dat uitte zich in volksdevotie en volkskunst. Overal in huis waren religieuze voorwerpen aanwezig, zoals Mariabeelden, huiszegens, rozenkransen en wijwatervaatjes. Religieuze rituelen, zoals doop, eerste communie, huwelijk en ziekenzalving markeerden de belangrijke fases in het leven.
Geloof inspireerde ook veel kunstenaars. In deze expositie zullen veel topstukken te bewonderen zijn uit de eigen collectie van het museum. De expositie besteedt daarnaast ook aandacht aan de religieuze iconen van Oirschot: Sint-Odulphus, Zuster Maria Margaretha en de Heilige Eik.
De tentoonstelling ‘Hemeltjelief…’ vertelt de verhalen over het rijke religieuze erfgoed van Oirschot.

Publicatiedatum: 31 januari 2019