Kies uw kerk
banner

In memoriam broeder Piet van Hoof en pater Jan van Antwerpen

                                                                                                                                                 Oirschot 26 september 2021

Beste familie, vrienden, kennissen en parochianen van St. Odulphus van Brabant,

Vanmorgen hoorde ik dat Broeder Piet van Hoof in Indonesië is overleden en dat pater Jan van Antwerpen enkele weken geleden in Brazilië is overleden.

Ik kende ze vanuit mijn jeugd en via projecten van de Wereld Winkel en later via Kerk en Wereld/Vastenactie ben ik weer met Jan en Piet in contact gekomen.

Jan was een bevlogen missionaris in Brazilië en Piet heeft zijn hele leven gewerkt in Indonesië. Hoewel zij al langer ziek waren, zijn zij toch blijven werken, omdat zij zich sterk verbonden voelden met hun mensen.

De band van De Beerzen – Best - Oirschot - Spoordonk met Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Derde Wereld is heel hecht en bestaat al vele jaren. Was het vroeger via de vele plaatselijke missionarissen en zusters, nu zijn het vooral de contacten met ontwikkelingswerkers in de Derde Wereld.

Daarom hebben de Wereld Winkel en de parochie Sint Odulphus van Brabant al jaren aandacht gevraagd voor “eigen projecten” in plaats van een landelijk project.

Het ging om ondersteuning van onze Beerse, Bestse en Oirschotse mensen, die al jaren in de Derde Wereld wonen en werken, meestal vanuit een missionaire congregatie. Het zijn vaak kleinschalige projecten om medische zorg, voorlichting en onderwijs, die al jaren lopen en waarvoor, door een bijdrage vanuit het thuisfront, nu extra dingen kunnen worden gedaan.

Met het overlijden van Jan en Piet wordt het aantal mensen die werken vanuit een missionaire congregatie weer kleiner. Volgens mij zijn er nog twee in leven: Frater Ad Hems, werkzaam geweest in Indonesië en Frater Kees Hems, nog steeds werkzaam in Kenia

Moge de goede herinnering aan Jan en Piet en hun werk blijven en dat zij mogen rusten in Vrede.

Jan Jansen

Namens Kerk en Wereld/Vastenactie

Publicatiedatum: 26 september 2021