Kies uw kerk
banner

Protocol Vieringen

Algemeen

 

 • Bij verkoudheidsklachten en / of koorts: blijf thuis.
 • Handen reinigen bij binnenkomst van de kerk. Desinfecteermiddel staat klaar.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

 

Deelname aan vieringen geschiedt op eigen risico. Als iedereen zich aan de voorschriften houdt, dan is dat risico volgens de deskundigen zeer klein.

 

De viering

 • In verband met de versoepelde coronamaatregelen is het op dit moment niet meer nodig een kaartje voor een viering te bestellen.
 • De 1,5 meter afstand, handdesinfectie en thuisblijven bij corona-gerelateerde ziekteverschijnselen blijven van kracht.

 • U volgt de aanwijzingen op voor het plaatsnemen in de kerk. Zitplaatsen zijn met een groene kaart gemarkeerd. Tijdens de viering kunt u deze opzij schuiven. De banken die vrijgelaten dienen te worden zijn met een rode kaart gemarkeerd.
 • Huisgenoten kunnen bij elkaar in de bank zitten zonder anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Die afstand moeten zij natuurlijk wel bewaren tot andere kerkgangers.
 • Vermijd bij het maken van het kruisteken de aanraking van uw gezicht.
 • Bij de vredewens geven we elkaar geen hand. Wel wensen we elkaar de vrede toe. Bijvoorbeeld door te zeggen; “vrede voor u/jou”? of “de vrede van Christus.”? Vriendelijk een buiginkje maken kan ook.
 • Collecte: U kunt uw bijdrage voor aanvang of na afloop van de viering in een van de mandjes of offerkist achter in de kerk doen, of via bankoverschrijving.
 • Ontvangen van de H. Communie: U houdt anderhalve meter afstand van elkaar bij het naar voren gaan. De hostie wordt u niet aangereikt. U mag deze zelf van de schaal nemen.

De hosties zijn met in achtneming van alle hygiënevoorschriften ruim uit elkaar op schalen gelegd.

 • Kinderen die nog niet hun communie hebben gedaan worden gezegend zonder aanraking, op de voorgeschreven afstand.
 • U verlaat de kerk bank-voor-bank en op uitnodiging van de gastheer of gastvrouw.

 

Na afloop

Bij het eventuele napraten buiten op het kerkplein met medeparochianen neemt u de afstand van minimaal anderhalve meter in acht.

Wij danken u voor uw medewerking en wensen u een goede viering toe!

 

Parochiebestuur en pastoraal team parochie Sint-Odulphus van Brabant

Publicatiedatum: 05 juni 2020