Kies uw kerk
banner

Vastenactie 2019

Thema Vastenactiecampagne 2019: Water verandert alles!

We ondersteunen hiermee waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert alles!

 

Als u op de afbeelding klikt krijgt u meer uitleg over het Hongerdoek.

Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede vrijdag 19 april) staat het ‘hongerdoek’ centraal, een eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de vastentijd en het daar bij horende hongergevoel, kwam de benaming ‘hongerdoek’ in zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het gebruik van de hongerdoek.

In 1976 gaf Misereor, de Duitse missieorganisatie, de oude Middeleeuwse traditie een nieuw leven. Nu met de bedoeling om te dienen als bezinning op het leven en lijden van Jezus. De doeken leggen een verbinding tussen de traditie van het vasten en de hedendaagse wereldwijde problemen als honger en armoede. Elke twee jaar nodigt Misereor een schilder uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië uit om een schilderij te maken. Van het schilderij worden hongerdoeken gemaakt die gebruikt worden voor bezinningsmomenten tijdens de veertigdagentijd in protestantse en Rooms-katholieke kerken.

Kunst als plek van dialoog

Hongerdoek 2019/2020

Hongerdoek 2019/2020

De hongerdoeken vormen een brug naar de grote culturele en spirituele rijkdom van landen in het Zuiden. De meeste kunstenaars die de hongerdoeken hebben geschilderd, kennen zowel het Zuiden als het Noorden. Zij zijn door hun hongerdoeken bruggenbouw(st)ers tussen hun eigen en onze cultuur en spiritualiteit. Met deze tentoonstelling wil Vastenactie laten zien dat Hongerdoeken een bijdrage leveren aan de dialoog tussen het Zuiden en Westen. Ontwikkelingssamenwerking is werken aan armoedebestrijding en het verbeteren van leefomstandigheden voor alle mensen. We kunnen daarin enkel slagen wanneer we oog hebben voor mensbeelden en waardepatronen. Kunst, cultuur en religie zijn de plekken waar beelden voor een nieuwe wereld ontstaan. Hongerdoeken laten zien dat ontwikkelingssamenwerking geen eenrichtingsverkeer is. Ze drukken ten diepste uit dat er geen ‘hulpgevers’ en ‘hulpontvangers’ zijn, maar dat iedereen op deze éne wereld leeft en dat we samen van deze wereld een plek kunnen maken waar het goed leven is voor iedereen.

Overzichtstentoonstelling hongerdoeken in Domkerk Utrecht

U kunt de tentoonstelling bezoeken "Hongeren naar gerechtigheid "

van donderdag 7 maart t/m Goede Vrijdag 19 april 2019

In de Domkerk in Utrecht (Achter de Dom 1).

De toegang is gratis.

Openingstijden Domkerk:

  • maandag t/m vrijdag van 11.00 - 16.00 uur
  • zaterdag van 11.00 - 15.30 uur
  • zondag van 13.30 - 16.00 uur

 

Rondleidingen


Tijdens de tentoonstellingsperiode is er elke donderdag om 14.00 uur een gratis rondleiding langs de hongerdoeken.

Vastenactie

Vastenactie

Publicatiedatum: 14 maart 2019