Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 19

TERUGBLIK OP KERSTMIS 2020 “De raarste Kerstmis ooit”, hoorde ik mensen nogal eens verzuchten. Inderdaad… op Kerstavond komen er normaal gesproken duizenden mensen in onze kerken samen, en nu waren er geen vieringen. Wel waren de kerken ruim opengesteld, zodat er toch gelegenheid was om even de kerk binnen te lopen en een bezoekje te brengen aan de kerststal.

Kerstkind

Kerstkind

Van die gelegenheid werd goed gebruik gemaakt. Velen, jong en oud, bezochten onze kerken. Er klonk sfeervolle muziek en er waren foto’s te zien. Dankzij vrijwilligers werd alles in goede banen geleid om het kerkbezoek ‘coronaproof’ te houden. Bij de stal kregen de kinderen een “DigiDulfke” aangereikt: ons digitale maandelijkse kinderkrantje dat deze keer op papier gedrukt was. Daarin bevond zich een bouwplaat voor een kartonnen kerststalletje. We hopen dat het in vele huizen een plekje mocht krijgen.

Naast het bezoeken van de kerststal in de kerken kon men de kerstnachtmis volgen via de website en via de lokale tv van de omroepen in Best en in Oirschot. Helaas liep dat op de lokale TV door een fout op technisch gebied in de uitzending om 19:00 uur niet goed. Gelukkig was het voor de uitzending om 21:00 uur hersteld, zodat velen de viering hebben kunnen volgen.

Kerstmis 2020 is anders dan alle andere geworden. De saamhorigheid, de verbondenheid, de zang en de drukte werden erg gemist. Anderzijds leek Kerstmis misschien door het bescheiden karakter waarin het gevierd is, wel méér dan ooit op dat gebeuren in Betlehem, waar ook slechts enkele mensen, wat herders en wijzen, samenkwamen om zich te verheugen om de geboorte van Christus.
Graag bedanken we onze vrijwilligers die op Kerstavond, maar ook op beide kerstdagen en de zondag daarna, het mogelijk maakten om de kerken open te houden!

          Wilfred van Nunen, pastor

De diakrant van de H.Antoniuskerk

De Antoniuskerk verkeert in de gelukkige omstandigheid dat zij voorzien is van een projectiemogelijkheid. Al jarenlang worden lied- en andere teksten op het verlichte scherm vertoond vooraan in de kerk. Af en toe zijn er ook lichtbeelden te aanschouwen, soms tijdens een uitvaart of bij andere belangrijke momenten in het kerkelijk jaar.

Sinds kort hebben we ook een “Diakrant”. Bij dit nieuwe fenomeen worden kerkgangers via foto’s en tekst meegenomen in de wetenswaardigheden van onze parochie. Voorafgaand aan de vieringen kunnen kerkbezoekers deze beelden tot zich nemen. Doordat er ook foto’s en verhalen geprojecteerd worden vanuit de andere torens van onze parochie werkt het ook bevorderend voor ons gevoel van eenheid binnen de parochie. Hoe mooi kun je het hebben.

Onze vrijwilliger Christ van Oers staat aan de basis van dit nieuwe initiatief en hij is voortdurend op zoek naar nieuws, liefst met een foto, uit de gehele parochie. Wees dus niet te terughoudend. Wanneer kunt u de Diakrant in de kerk verwachten? De eerste zondag van de kalendermaand is de reguliere ‘uitzending’. De overige zondagen is het Diakrant-stil. Tijdens de Kersttijd en de Paastijd worden frequenter updates getoond. Er kunnen zich gelegenheden voordoen die om een ‘special’ of iets dergelijks vragen.

Ook blijven we zoeken naar nieuwe toepassingen zodat we, ook, of misschien juist in deze coronatijd, met elkaar verbonden blijven. 

          Jan van Lieverloo, aalmoezenier

Een kleine terugblik op de kersttijd vanuit de Sint-Odulphuskerk

Gedurende de kerstperiode heeft al vanaf het begin van de Advent de kerststal op een andere plaats gestaan in de Sint-Odulphuskerk. We hebben de kerk altijd open tot het hekwerk en daar stond vlak bij Maria dit jaar ook de kerststal. Daardoor zijn erg veel mensen in de kerk geweest en in de kerstweek hebben wij heel wat uren de hele kerk opengedaan. Toen stonden er ook een heel aantal kleine kerststallen uit het Meulenwiel. Bovendien nam de kerststal van de voormalige Sint-Odulphuskapel een mooie plek in voor het altaar. Bij het Maria-altaar was een heel lief tafereeltje met een kribbetje en twee engelen. Zoals we van de heilige Franciscus hebben geleerd, helpt het erg om je in kerstmis in te leven als je het uitbeeldt. Veel mensen zeiden: “Nu krijg ik toch echt een kerstgevoel” en de bezoekers hielden goed afstand en kwamen in kleine groepjes.

De vieringen waren dit jaar erg beperkt, maar des te meer was er een bijzondere sfeer. Geloofsuitingen die geen woorden nodig hebben, zitten misschien ook veel dieper. Bij klein en groot, bij alle bezoekers zag je iets gebeuren. Ook de vrijwilligers, die ik graag een keer bedank voor al hun werkzaamheden, gaven dit jaar meer dan ooit een impuls van gemeenschap en verbondenheid. Wij zijn ook bijzonder dankbaar dat nu alle vieringen kunnen worden uitgezonden via Kerk TV Odulphus. Je kunt de vieringen ook na afloop nog een tijdje bekijken. De ´lock down´ leidt een nieuwe fase in van beleving van ons geloof en is een uitdaging om gemeenschap te blijven, maar ook om ieder signaal van verbondenheid weten te waarderen. Daarom wens ik iedereen  graag een goed jaar vol hoop en vertrouwen.


De huiszegens voor 2021 zijn gezegend en verkrijgbaar in de Sint-Odulphuskerk. U kunt er kosteloos één meenemen vanaf de leestafel achterin de Sint-Odulphuskerk. Deze kunt u vervolgens ergens in huis, bijvoorbeeld aan de binnenzijde boven de voordeur, ophangen.


          Dré Brouwers, pastor

Huiszegen 2021

Huiszegen 2021

Bericht vanuit de Heilige-Willlibrorduskerk

Vanuit de Beerzen wensen we iedereen van harte alle goeds voor een gezond en gelukkig 2021!
We beginnen het jaar 2021 met iets nieuws voor onze gemeenschap, waardoor onze dorpsbewoners ook in deze moeilijke tijd meer betrokken kunnen zijn bij alles wat er in onze kerk gebeurt: Kerk TV.
Elke viering kan meegekeken en beleefd worden via Kerk TV de Beerzen. Elke viering op de zaterdagavond om 19:00 uur en elke begrafenis, waar de familie daar toestemming voor geeft, kan ook worden teruggekeken via die site op internet. Tevens wordt de viering van de zaterdagavond ook uitgezonden op Omroep Oirschot. We hopen hiermee de mensen die vanwege de beperkingen door het coronavirus niet kunnen komen en de bewoners van de Vestakker, een plezier te doen.

Heilige-Willlibrorduskerk

Heilige-Willlibrorduskerk

Dan willen we ook even terugkijken op de afgelopen Kerstmis. Daar, waar we vorig jaar nog 7 vieringen hadden in een fantastisch aangeklede kerk met mooie zang door onze koren en we 800 mensen een mooi kerkelijk Kerstmis konden bieden, was dat dit jaar heel anders.
Onze medewerkers hebben weliswaar gezorgd voor een mooie kerststal en prachtige versiering, onder andere die voor het altaar, maar we hadden natuurlijk alleen de 3 vieringen op de ochtenden.
 De kerk was wel alle dagen opengesteld, waardoor er toch nog een kleine 200 mensen de Kerststal hebben bezocht en genoten van de kerstsfeer, door de versiering en de muziek/zang van Elena.
De kinderen kregen een DigiDulfke met daarin ook een bouwplaat voor een eigen kerststal en een kerstkransje bij het verlaten van de kerk en er was mogelijkheid voor een gesprek (met mondkapje en afstand). Iedereen die gezorgd heeft dat er toch nog, zij het op een bescheiden manier, Kerstmis gevierd kon worden in 2020 nogmaals heel hartelijk dank, maar we hopen en bidden wel dat dit zo de laatste keer is geweest.

          Paul Versteegh, aalmoezenier

Overleden

Sint-Odulphuskerk
01 decemberBertie Laaper - van Dalen 71
11 decemberBroer van de Sande 87
23 decemberDiny  Fonken – Russens 88
Heilige-Antoniuskerk
Geen overledenen
Sint-Willibrorduskerk
Geen overledenen
Sint-Petrusbasiliek
13 novemberTonnie van Gestel - van Boxtel 90
22 novemberMien van de Schoot – de Kort 90
25 novemberPeter de Leest90
25 novemberRietje Raaijmakers - van Loon 82
26 novemberCarolien van Hattem – Bierkens 67
28 novemberWim Smetsers74
01 decemberJeanne Otten71
02 decemberGemma Mercx83
03 decemberBarbara Versteden – van der Hamsvoort 87
09 decemberJan de Kroon68

Kerkbalans 2021 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021

Broeders en zusters,

Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en economisch. Vanzelfsprekend hebben ook de parochies binnen ons bisdom te maken met de gevolgen van het virus. De liturgie kan maar in beperkte kring worden gevierd en veel ontmoetingen en vergaderingen zijn uitgesteld. Veel parochianen lijden door de pandemie. Natuurlijk vooral als dierbaren ziek worden of aan het virus sterven. Maar er is ook sprake van een toename van eenzaamheid. Veel ondernemers en werknemers vrezen voor de toekomst van hun bedrijf of baan. Ondanks alle beperkingen hebben veel parochies creatief op de crisis ingespeeld. Ik ben daar de pastorale teams en besturen uitermate dankbaar voor. Gelukkig kan de moderne techniek de pastores helpen om met hun mensen in contact te blijven. 

Door een mail of telefoontje kan de eenzaamheid van een zieke of alleenstaande worden doorbroken. Maar ook door het aanleggen van een livestream zodat de gelovigen de liturgische vieringen vanuit de kerk thuis kunnen volgen. Ik denk dan niet alleen aan de zondagse vieringen maar ook aan uitvaarten en huwelijken. Veel parochies merken hoe blij en dankbaar parochianen daarvoor zijn. U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze parochies erg onder druk staan. De collectes hebben veel minder opgebracht. En vaak zijn er extra kosten gemaakt. Het aanleggen en onderhouden van een goede livestream betekent voor een parochie een flinke kostenpost. Als bisschop wil ik alle katholieken van het bisdom dan ook vragen de komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen. Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben. Onze parochies bieden mensen geestelijke en diaconale ondersteuning. Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament. Alleen als katholieken het geloof van hun doopsel leven en de parochie geldelijk gezond houden, hebben onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst. Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen en uw geloofsgemeenschap ook financieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!

          In Christus verbonden,+ Gerard De Korte, Bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Vastenactie - Het belang van doorleren

Gedurende de Veertigdagentijd op weg naar Pasen vragen we weer aandacht voor de Vastenactie. Het thema is 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden

Vastenactie

Vastenactie

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen, in ieder geval een paar jaar, basisonderwijs. Toch volgen 63 miljoen kinderen nog geen onderwijs en leren 250 miljoen kinderen niet lezen en schrijven. Een vervolgopleiding zit er vaak helemaal niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen. 
Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, imker of mandenvlechter.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

Ter inspiratie

Op de zon gericht

‘God is goedheid.’ De priester had het al vaker beweerd. Maar een jonge vrouw was het er niet mee eens. ‘Waar is die goede God dan? Hij zegt niets, Hij doet niets!’ De priester wees omhoog naar de zon. ‘God is als de zon. Ook de zon zegt niets en doet niets. Maar niemand zou zonder de goede zon kunnen leven.’
De vrouw dacht na. Zij had al veel meegemaakt in haar jonge leven. Zij keek niet omhoog, maar naar de grond. Zij wees naar de donkere schaduwplekken die overal te zien waren. ‘Waar de zon schijnt, zijn er ook schaduwen’, sprak zij.
De priester kon het niet ontkennen. Hij kende de bittere werkelijkheid van de duisternis.
‘Je hebt gelijk’, zei hij, ‘maar vergeet dit niet: houd uw gezicht steeds op de zon gericht. Zo zullen de schaduwen steeds achter u vallen.’

Stephan de Jong, in: Open deur, jrg. 86, nr. 12, december 2020

Moeder Teresa

Moeder Teresa

Wil je mijn handen, God,
opdat ik de hele dag kan helpen
wie hulp nodig heeft.
God, vandaag geef ik
mijn handen aan Jou.

Wil je mijn voeten, God,
opdat ik de hele dag en elke dag
kan gaan naar wie een vriend nodig heeft.
God, vandaag geef ik mijn voeten aan Jou.

Wil je mijn stem, God,
opdat ik de hele dag kan spreken
tot hen die Jouw woorden van liefde nodig hebben.
God, vandaag geef ik mijn stem aan Jou.

Wil je mijn hart, God,
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat,
opdat ik van iedereen, zonder uitzondering,
zou kunnen houden.
God, vandaag geef ik mijn hart aan Jou.

Moeder Teresa

Door hier te klikken ziet u de originele versie van de brief. 

Publicatiedatum: 19 januari 2021