Kies uw kerk

Kerkbalans

Tussen 29 januari en 9 februari a.s. komen onze vrijwilligers bij U langs.

Actie Kerkbalans

Wat is Kerkbalans?

Voor iedereen heeft de kerk een andere betekenis. Het is een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven. We willen een plek zijn waar iedereen welkom is, of je nu lid bent of niet. Met de Actie Kerkbalans kunnen we er samen voor zorgen dat het kerk-zijn ook financieel mogelijk blijft. Daarom vragen we elk jaar aan alle leden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor de instandhouding van onze kerk van de H. Willibrordus en H. Andreas en haar geloofsgemeenschap.

Wilt u onze kerk steunen? Doe dan mee aan de Kerkbalans 2018. Dat zou prachtig zijn! Daarmee helpt u ook om ervoor te zorgen dat iedereen die op zoek gaat naar verbinding terecht kan in onze kerk. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wij zouden het heel fijn vinden als u mee wilt doen. Op deze website kunt u een formulier downloaden, waarin u aan kunt geven of en hoe u mee wilt doen. Wie al mee deed, krijgt in de week van 29 januari een formulier thuisbezorgd, dat in de week van 4 februari weer wordt opgehaald.

Over de inkomsten en uitgaven over 2017 leggen wij verantwoording af in een financieel jaarverslag dat wij op onze website publiceren als dit is afgerond.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aandacht en bijdrage!

Contactgroep H. Willibrordus en H. Andreas
Bestuur van de parochie Sint-Odulphus van BrabantP.s. Als u meer dan 1% (minimaal € 60) van uw verzamelinkomen aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar voor de belasting. Als u uw bijdrage vijf jaar vastlegt, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Informeer bij de financiële administratie, finadmi@odulphusvanbrabant.nl of 0499-571250

Voor Uw bijdrage kunt U gebruik maken van het hiernaast staande bijdrageformulier.