Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Advent

Advent betekent ‘aankomst’. Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de advent, een periode van 4 weken voor Kerstmis. De komst van Jezus was al lang geleden voorspeld, zoals we in de Bijbel (Oude Testament) kunnen lezen. God had het al beloofd aan Abraham en ook profeten spraken over Hem

En toen kwam de engel Gabriël aan Maria vertellen dat zij de Moeder van Jezus zou worden. Daarom horen we in de kerk in de advent ook iets over Maria.

Voordat Jezus rond ging trekken met zijn leerlingen, werd Hij door zijn neef Joannes gedoopt en aangewezen als Degene waar iedereen op wachtte. Hij vertelde van de komst van Jezus en daarom horen we in deze periode ook over Joannes de Doper.

Om duidelijk te maken dat Kerstmis steeds dichterbij komt, is er in de kerk een adventskrans met 4 kaarsen. Elke week wordt er weer een nieuwe kaars aangestoken, zodat men kan zien hoeveel zondagen het nog duurt tot Kerstmis. Er zijn ook mensen die een adventskalender kopen, waarvan je in de advent elke dag een luikje opendoet.

Veel mensen bereiden Kerstmis voor met inkopen enz., maar het belangrijkste is de voorbereiding op de komst van Jezus, door na te denken of je je best doet om b.v. anderen te helpen en om eerlijk te zijn.

We vieren in de kerk met zang en een kerststal dat er een Kindje is geboren, maar belangrijk is vooral dat je weet dat Jezus ook gekomen is voor jou! Een mooie voorbereiding toegewenst!

 

Aalmoezenier Paul Versteegh