Kies uw kerk

Veertigdagen-wakes 20 en 27 februari en 5, 12,19, 26 maart

Datum: 20 februari 2024 / Tijd: 23:00u / Plaats: Kapel Sint- Joris in Oirschot

Veertigdagen-wakes

We zijn al een aantal jaren gewend om tijdens de Veertigdagentijd een keer per week bij elkaar te komen om biddend, zingend, met een stiltemoment, een kaarsje en een meditatie, samen op weg te gaan naar Pasen. Tijdens deze avonden zal ook telkens een

aspect uit de hongerdoek worden gebruikt

Deze wakes zijn op de dinsdagen 20 en 27 februari en

5, 12, 19 en 26 maart in de kapel van Sint Joris, in Oirschot. Aanvang 19:00 uur. De vieringen duren een klein uur.

U bent van harte welkom om op deze manier, samen ons geloof vierend, op weg te gaan naar Pasen.

Namens de pastores van Sint-Odulphus van Brabant,
en de werkgroep Kerk en Wereld,