Kies uw kerk
Sint-Petrusbasiliek

Cultuur & historie

Interactieve Plattegrond

Neem een kijkje in de Bernadettekerk door op een nummer in de plattegrond te klikken. Elk nummer onthult unieke details en verhalen over verschillende delen van de kerk.

1. Orgel

Het orgel kon in 1954 dankzij een loterij en een actie onder de melkveehouders aangekocht worden. De firma Vermeulen uit Weert bouwde dit orgel.

2. Priesterkoor

De doopvont en het altaar zijn door de Belgische firma Van de Wildenberg naar een ontwerp van A. Rats gemaakt. Ze waren daags voor de wijding van de kerk pas klaar. Rats ontwierp ook de banken en de credens die de firma Erven & Co. in Oirschot maakte. In de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw werden de definitieve communiebanken geplaatst en verrijkt met koper smeedwerk.

 

Op de communiebanken, het tabernakel en de vloer van het priesterkoor komen de eucharistische symbolen pelikanen, herten, brood en vis voor.

De pelikaan symboliseert een moeder die zich opoffert voor haar eigen kinderen door haar eigen bloed te geven, zoals Jezus ook deed.

Het hert symboliseert het verlangen van de mens naar geluk en heil (psalm 42 'Zoals een hert reikhalst naar levend water, zo verlangt mijn ziel naar U).

Het brood en de vis verwijzen naar het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, waarin Jezus met 5 broden en 2 vissen duizenden mensen te eten gaf. Het brood en het bloed verwijzen ook naar het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen en naar het sacrament van de eucharistie. De vis is hèt symbool van het Christendom. Het Griekse woord voor vis is ICHTHUS: Ièsous Christos Theou Huios Sotèr, Jezus Christus, de zoon van God, redder.

3. Torens

Het torenuurwerk is een cadeau van de Boerenbond in Oirschot en werd gemaakt door de firma Eijsbouts te Asten. Het angelusklokje is geleverd door de firma Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. In 1961 werden drie klokken in de toren bevestigd door de firma Eijsbouts uit Asten: f-klok (Maria), g-klok (Bernadette) en a-klok (Johannes Henricus van Gestel). De klokken wegen resp. 896, 637 en 439 kilogram en waren een geschenk van de parochianen bij het 25-jarig priesterfeest van de pastoor.

4. Bernadettebeeld

Het beeld van de heilige Bernadette in de kerk is gemaakt door beeldhouwer De Lange uit Haarlem, op voorspraak van de Oirschotse schilder Jan Kruysen. Het beeld staat in de voormalige biechtstoel, waar ook de gedachteniskruisjes een plaats hebben.

Bernadettekerk in Spoordonk

Op zaterdag 8 juni 2019 vond in de H. Bernadettekerk in Spoordonk de allerlaatste viering plaats. Tijdens een drukbezochte en zeer stemmige viering, waarin het volledige pastorale team van de parochie Sint-Odulphus van Brabant voorging, werd stilgestaan bij ruim 82 jaar lang vieren van rouw en trouw, van vreugde en verdriet, van devotie en ingetogenheid.

Direct na het Pinksterweekeinde werd begonnen met het demonteren van de communiebanken, het altaar en tabernakel, het kruisbeeld, doopvont en enkele beelden, hetgeen inmiddels een nieuwe bestemming heeft gevonden in de St. Petrusbasiliek in de omgang van het hoofdaltaar, in de nis van de kapel van St. Sebastiaan en het voorportaal van de basiliek (zie foto’s). De kruiswegstaties van Spoordonk zullen worden aangebracht aan de buitenzijde van het priesterkoor in de basiliek.

Inmiddels heeft de parochie met hulp van C.V. de Olliedonkers ook het meubilair overgebracht naar Oirschot waar het een plaats gaat krijgen in het pastoraal centrum of de basiliek.

De Bernadette Stichting Spoordonk zal ook een groot aantal meubelstukken overnemen, die hun plaats gaan krijgen in het nieuwe dorpshuis en de nieuwe gymzaal.