Kies uw kerk
Kerkhof

Kerkhof Spoordonk

De begraafplaats achter de H. Bernadettekerk is een herinnering aan alle overleden parochianen. Van zonsopgang tot zonsondergang kunt u er terecht.

Geschiedenis

Het kerkhof bij de H.-Bernadettekerk is in 1936 in gebruik genomen, vlak na de wijding van de kerk. Net als bij de bouw van de kerk staken de boeren bij de aanleg van het kerkhof flink de handen uit de mouwen: er werd een gracht geschoten en met dat zand werd het kerkhof een halve meter opgehoogd. Willem de Kruijf uit de Lubberstraat had de leiding van het hele werk. Tot begin van de jaren negentig moesten alle grafstenen dezelfde vorm hebben: alleen kruisen waren toegestaan. Pas de laatste jaren zijn ook andere grafstenen toegestaan.

Kerkhof Spoordonk

Kerkhof Spoordonk

Spelregels

Op het kerkhof in Spoordonk zijn gewone graven (enkel of dubbel), kindergraven en urnengraven. De lengte en breedte van een enkel graf bedraagt 190x80 cm. In dubbele graven liggen twee overledenen naast elkaar; de afmeting bedraagt 190 x 150 cm (lxb). De maximale hoogte van een monument/grafteken is 140 cm, terwijl de minimale dikte van het monument/grafteken 12 cm bedraagt. Urnengraven mogen maximaal 60x60 cm groot zijn. Er kunnen maximaal twee urnen in een graf worden geplaatst.

Vorm, kleur en aard van de te gebruiken materialen zijn nagenoeg geheel vrij. Wel moet het weersbestendig en niet-aanstootgevend zijn. Graftekens en -beplantingen moeten worden onderhouden door de rechthebbende. Verwelkte bloemen en afgestorven planten moeten worden weggehaald. 

De eerste huurperiode duurt 20 jaar. Daarna kan deze telkens verlengd worden met 10 jaar, tegen de dan geldende tarieven. Als het graf slecht onderhouden is, wordt de huurperiode niet verlengd. Verandert de naam of het adres van de rechthebbende, dan moet u dat aan het parochiebestuur melden. 

Bij een dubbel graf is het mogelijk om een grafruimte te reserveren. De reservering geldt voor maximaal 10 jaar en kan met 10 jaar verlengd worden. Het volledige reglement ligt ter inzage bij het parochiebestuur en kan op verzoek worden toegestuurd. Meer informatie kunt u ook opvragen bij het parochiesecretariaat op werkdagen van 9.00-12.00 via telefoonnummer (0499) 571 250.

Kerkhof Spoordonk

Kerkhof Spoordonk