Kies uw kerk

Herdenkingsbos

Een unieke boom op een bijzondere plek

De omgeving van de kapel van de Heilige Eik had een bijzondere betekenis voor Frans Smulders. Frans heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de parochie en in het bijzonder aan de kapel en de omgeving van de Heilige Eik. Frans had in zijn laatste levensfase de wens uitgesproken dat er een eikenboom voor hem zou worden geplant in de omgeving van de Heilige Eik.

In het voorjaar van 2019 is hier door de parochie, samen met Frans’ echtgenote en kinderen en kleinkinderen gehoor aan gegeven. Ter nagedachtenis aan Frans is er destijds een moeraseik  (quercus palustris) geplant. Vanuit hier is de gedachte ontstaan om ook aan andere belangstellenden de mogelijkheid te bieden een unieke eikenboom te planten op deze bijzondere plek. Met het planten van vele verschillende eikensoorten op deze locatie wordt een herdenkingsbos gecreëerd.

Heeft u een bijzonder moment in uw leven waar u blijvende herinneringen aan heeft? En is er de wens om dit voor altijd te verbinden met de omgeving van de Heilige Eik? Dan kunt u contact opnemen met Harrie van Moorsel: 

E: harrie.vanmoorsel@gmail.com

T: 0499-571317

Hieronder volgt aanvullende informatie over de kosten en de geldende condities. Dit is vervat in een reglement:

U kunt hier het reglement inzien.

Op de plek waar nu de veelbezochte kapel van de Heilige Eik staat, groeide eens een eikenboom waarin herders, volgens een oude legende, een Mariabeeldje plaatsten wat zij vonden in het riviertje de Beerze. In 2006 is er, bij het 600-jarig bestaan van het bedevaartsoord, een jonge eikenboom geplant. Carel van der Hamsvoort schreef voor die gelegenheid een passende spreuk die nog altijd graag wordt aangehaald: "Een eik volgroeit door weer en wind, een mens door tegenslagen die hij overwint." In dat vertrouwen mogen we op deze bijzondere plek kracht en bemoediging ontvangen.