Kies uw kerk

Kerk en samenleving

De kerk is een gemeenschap van gelovigen, die met twee benen in de wereld staat. De wereld die goed en mooi is, maar op veel plaatsen ook geschonden wordt door oorlogen, sociaal onrecht en aantasting van de schepping. Als christenen hebben we een zending om de wereld in te gaan en in het voetspoor van Christus proberen te helen, wat geschonden is.

Rondom de verschillende torens zijn diaconale werkgroepen (MOV, Kerk en Wereld, Caritas) actief. Zij zetten zich in voor actie en bewustwording. Bijvoorbeeld met de jaarlijkse Vastenactie, de Adventsactie, de Miva en Wereldmissiedag. Maar ook met acties en activiteiten voor plaatselijke projecten, zoals een inzamelactie voor de Voedselbank, aandacht voor de vluchtelingen die in onze gemeenschap wonen en het hebben van een gevoelige antenne voor stille armoede in de eigen straat of wijk. Wanneer die gesignaleerd wordt, kan een beroep worden gedaan op de Parochiële Caritas Instelling, die mensen kan begeleiden en helpen als er onoverbrugbare financiële zorgen zijn.

Vastenactie 2018

Beste mensen,

De Vastenactie-avond 2018 was op maandag 19 februari  om 19.30 uur in het Rabo Theater van de Enck.

 

U herinnert zich misschien nog de Vastenactieavond van vorig jaar waarbij aandacht is geschonken aan een jeugdhuis in El Salvador, in Midden Amerika, waar kinderen in een wijk met drugsbendes worden opgevangen?
Dit jaar gaan we als parochie Sint-Odulphus van Brabant actie voeren voor een drietal projecten in het oosten, met name in Bali, Nepal en Noord-Sumatra, waar inwoners van onze parochie mee verbonden zijn.
Rondom het project in Bali zal Christ Oomen uit Oirschot vertellen over Stepping Stones Bali, het project van zijn dochter Marjanne. Dit project wil stap voor stap kinderen met beperkingen naar een betere toekomst brengen. Als fysiotherapeute richt zij zich op lichamelijke handicaps.
Ton Timmerman, woonachtig in Best, zal verhalen over de Stichting Kinderen van de Wereld. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van het welzijn, de educatie en gezondheid van de kinderen in Nepal. Een van de projecten is het voedselprogramma voor de kinderen in de Dipendra school te Dharan.
Vanuit Middelbeers komen leden van de MOV groep uit de Beerzen met woord en beeld het project introduceren over Gezondheidszorg op locatie op Noord-Sumatra, waar frater Ad Hems uit Middelbeers de contactpersoon is.  Het gaat daarbij vooral om voorlichting over schoon en gezond leefgedrag, het verstrekken van medicijnen en de basis bijbrengen betreffende  de gezondheidsopvoeding voor kinderen.

Pastor Wilfred van Nunen zal tijdens deze avond ook vertellen over het Hongerdoek van het jaar 2018 : “Ik ben omdat wij zijn”? van de in Nigeria geboren kunstenaar Chidi Kwubiri. Dit Hongerdoek heeft ook in 2017 centraal gestaan. 
Voor deze ongetwijfeld boeiende avond, die uiterlijk tegen tienen afgesloten wordt door  pastoor Spijkers, bent u van harte welkom! Bij aanvang wordt u een kopje koffie of thee aangeboden en in de pauze kunt u onder het genot van koffie, thee of drankje (voor eigen rekening) de stand van de plaatselijke Wereldwinkel bezoeken.

Graag tot 19 februari in de Enck!!

Namens de pastores en de contactpersonen van  Sint-Odulphus van Brabant,
Jan Jansen en Christianne van de Wal

Caritas organisatie

De parochiële Caritas Instelling is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening, en vanuit het gedachtegoed van de doelstelling van Caritas, een structurele bijdrage wil leveren aan het welzijn van zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

 

Aandachtsvelden hierbij zijn met name:

  • het organiseren van charitatieve daden namens de kerk
  • het vormen van een netwerk van liefdadigheid waar mensen, die bij geen enkele instantie terecht kunnen, geholpen worden
  • het stimuleren van een diaconale / caritatieve houding
  • het stimuleren van activiteiten ( kerstakties / steun aan goede doelen)
  • nauw contact houden met o.a. Voedselbank, Stichting Welzijn, Maatschappelijk Werk,

Stichting Leergeld, Gemeentelijke instellingen (WMO) en Sociale dienst, Vluchtelingenwerk

teneinde de doelgroep tegemoet te kunnen treden

  • het stimuleren van onze doelgroep tot aan zelfredzaamheid
Meer informatie vindt u door hiernaast te klikken