Kies uw kerk

Kerk en samenleving

De kerk is een gemeenschap van gelovigen, die met twee benen in de wereld staat. De wereld die goed en mooi is, maar op veel plaatsen ook geschonden wordt door oorlogen, sociaal onrecht en aantasting van de schepping. Als christenen hebben we een zending om de wereld in te gaan en in het voetspoor van Christus proberen te helen, wat geschonden is.

Rondom de verschillende torens zijn diaconale werkgroepen (MOV, Kerk en Wereld, Caritas) actief. Zij zetten zich in voor actie en bewustwording. Bijvoorbeeld met de jaarlijkse Vastenactie, de Adventsactie, de Miva en Wereldmissiedag. Maar ook met acties en activiteiten voor plaatselijke projecten, zoals een inzamelactie voor de Voedselbank, aandacht voor de vluchtelingen die in onze gemeenschap wonen en het hebben van een gevoelige antenne voor stille armoede in de eigen straat of wijk. Wanneer die gesignaleerd wordt, kan een beroep worden gedaan op de Parochiële Caritas Instelling, die mensen kan begeleiden en helpen als er onoverbrugbare financiële zorgen zijn.

Caritas organisatie

De parochiële Caritas Instelling is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening, en vanuit het gedachtegoed van de doelstelling van Caritas, een structurele bijdrage wil leveren aan het welzijn van zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

 

Aandachtsvelden hierbij zijn met name:

  • het organiseren van charitatieve daden namens de kerk
  • het vormen van een netwerk van liefdadigheid waar mensen, die bij geen enkele instantie terecht kunnen, geholpen worden
  • het stimuleren van een diaconale / caritatieve houding
  • het stimuleren van activiteiten ( kerstakties / steun aan goede doelen)
  • nauw contact houden met o.a. Voedselbank, Stichting Welzijn, Maatschappelijk Werk,

Stichting Leergeld, Gemeentelijke instellingen (WMO) en Sociale dienst, Vluchtelingenwerk

teneinde de doelgroep tegemoet te kunnen treden

  • het stimuleren van onze doelgroep tot aan zelfredzaamheid
Meer informatie vindt u door hiernaast te klikken