Kies uw kerk
Sint-Petrusbasiliek Oirschot

Behoud Sint Pieter

BEHOUD SINT PIETER

OVER ONS

De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is in 2006 opgericht met als doel: het inzamelen van gelden voor de restauratie, het behoud, het onderhoud en de verbetering van de Sint-Petrusbasiliek of de Sint-Pieter in Oirschot. Zij probeert haar doel te bereiken door:

  1. 1. het organiseren van concerten, voorstellingen en andere culturele evenementen/activiteiten ten bate van het monument;
  2. 2. het aanwerven en instandhouden van een vriendenclub en een comite van aanbeveling;
  3. 3. het onderhouden van contacten met de media.
  4. 4. het organiseren van doelcampagnes, bijvoorbeeld voor de restauratie van het orgel of glas-in-loodramen van de Sint-Petrusbasiliek;
  5. 5. alle andere wettelijke middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting mag alleen uitkering doen aan het bestuur van de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. De gelden zijn uitsluitend bestemd voor projecten voor het behoud van dit laatmiddeleeuwse monument of de cultuurhistorisch waardevolle inventaris ervan, dus niet voor pastorale doeleinden.
Samenstelling stichtingsbestuur:Jan Mezenberg (voorzitter),. Maureen Lamberts (secretaris), Emmy Megens (penningmeester), Toon Gloudemans, Huub van Griensven en Jan Mercx. De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Er zijn ook geen directieleden of medewerkers in dienst.
Contactgegevens: Straten 7, 5688 NJ Oirschot, telefoon 0624404845, behoudsintpieter@kpnmail.nl .
ANBI:De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is sinds 1 januari 2008 officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 2014 ook als 'culturele ANBI'.
RSIN of Fiscaal Nummer:
8168 51 086, dossiernummer 27 797
Kamer van Koophandel-nummer
:17185580
IBAN (banknummer):
NL76 RABO 0107 3248 22 t.n.v. stichting Behoud Sint Pieter Oirschot

Marc Mulders ontwerper Project glas-in-loodramen 2022

DONEER NU

De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot steunt de actie voor de realisatie van drie bijzondere glas-in-loodramen in de doopkapel van de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. Deze ramen hebben als actueel thema 'Goed zijn voor onze aarde en voor elkaar'. Het streven is om dit project in 2022, begin 2023 te realiseren. Lees meer op deze webpagina.Ontwerper van de ramen is de bekende Oirschotse kunstschilder-glazenier Marc Mulders. Deze beeldend kunstenaar maakte eerder onder andere glas-in-loodramen voor De Nieuwe Kerk in Amsterdam ('Tuin van Glas', ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix), De Grote Kerk in Gouda (Erasmusraam), de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de Sint-Stevenskerk in Nijmegen en de Abdij O.L.V. van Koningshoeven in Tilburg. In 2021 realiseerde hij twee prachtige glas-in-loodramen in de Kapel Heilige Theresia op Landgoed Baest in Oostelbeers.


Wilt u dit project steunen? Geef dan een donatie aan dit mooie doel en vermeld bij uw donatie 'Ramen'. Alvast heel hartelijk dank!
n.b. alleen donaties met het kenmerk 'Ramen' worden voor dit doel bestemd.

Op de foto: Marc Mulders bij het Erasmus herdenkingsraam in de Sint-Janskerk te Gouda.

DONEER VIA IDEAL

Doneer uw bijdrageNieuw!

€ 5€ 10€ 50 Doneer via iDEAL

BANKOVERSCHRIJVING

U kunt uw bijdrage voor het cadeau ook storten op IBAN NL76 RABO 0107 3248 22 ten name van de stichting Behoud Sint-Pieter in Oirschot. Vermeld dan bij de opmerkingen: Ramen. Hartelijk dank! Wij zullen ervoor zorgen dat uw bijdrage goed wordt besteed aan het ontwerp en de productie van de glas-in-loodramen.

ALGEMEEN OVER DE STICHTING BEHOUD SINT-PIETER

Hebt u er weleens over nagedacht om de stichting in uw testament op te nemen? Zo zet u na uw leven iets goeds voort en draagt u op een bijzondere manier bij aan een blijvend mooie plek.

Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Dat kan een gerust gevoel geven. U kunt de stichting Behoud Sint-Pieter benoemen tot (mede-)erfgenaam middels een erfstelling. U geeft dan aan voor welk percentage de stichting in uw nalatenschap deelt. Ook kunt u ons een geldbedrag of een bepaald goed schenken: een legaat. Een legaatakte kunt u ook opmaken als aanvulling op uw testament of gebruiken als u geen testament hebt.

Een testament regelt u bij een notaris. Deze bespreekt uw wensen met u, geeft advies over de mogelijkheden en informeert u over de kosten.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Jan Mezenberg (voorzitter, telefoon 06-36314610).

U kunt uw vragen ook mailen naar behoudsintpieter@kpnmail.nl. Wij nemen dan contact met u op.

BELASTINGVOORDEEL

Omdat de stichting is een 'Culturele ANBI' is, zijn giften aftrekbaar van de belasting (tot zelfs 125%, bedrijven 150%). Als u 5 jaar lang een schenking doet, levert dat nog meer belastingvoordeel op, omdat er geen drempel of maximum geldt.

Wij stellen vervolgens een onderhandse 'Overeenkomst Periodieke gift in geld' voor u op. U vindt de Overeenkomst hieronder. Vul deze in en stuur hem ondertekend en voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs naar Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot, p/a Straten 7 5688NJ Oirschot. Dus niet naar de belastingdienst.

Sint-Petrusbasiliek Oirschot

Sint-Petrusbasiliek Oirschot

Contact

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot

Secretaris Maureen Lamberts

Straten 7, 5688 NJ Oirschot
Tel 06-24404845
E-mail behoudsintpieter@kpnmail.nl.

Hier vindt u de statuten van de stichting

Marc Mulders ontwerpt glas-in-loodramen met als thema: "goed zijn voor de aarde en voor elkaar"

Financieel overzicht St. Behoud Sint Pieter Oirschot 2022