Kies uw kerk

Behoud Sint-Pieter

Doneer aan Stichting Behoud Sint-Pieter Eenmalig

Help ons de Sint-Petrusbasiliek te behouden en te verbeteren. Hartelijk dank!

€ 10
€ 30
€ 70

Uw postcode en huisnummer

Bedankt dat u wilt doneren. Mogen we uw postcode en huisnummer noteren?

Doneer via iDEAL

De Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is een fonds dat geld inzamelt voor de restauratie, het behoud en de verbetering van de Sint-Petrusbasiliek oftewel de Sint-Pieter in Oirschot. U kunt aan dit fonds bijdragen met een eenmalige of jaarlijkse donatie, of door de stichting te benoemen in uw testament. Uw steun helpt bij de instandhouding van dit unieke cultureel erfgoed.

Schenken of nalaten

Eenmalige schenking
U kunt via iDEAL een eenmalige donatie doen, zie hierboven. U kunt uw bijdrage ook storten op NL76 RABO 0107 3248 22 ten name van de Stichting Behoud Sint-Pieter in Oirschot.

Periodieke schenking
Wilt u ieder halfjaar of jaar een schenking doen, gedurende minimaal 5 jaar? Dan levert u dat belastingvoordeel op, omdat er geen drempel of maximum geldt. Neem dan contact op met de secretaris van deze stichting via behoudsintpieter@kpnmail.nl. Wij stellen een 'Overeenkomst voor periodieke gift in geld' met u op die u kunt gebruiken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Erfenis of legaat
Hebt u er weleens over nagedacht om de stichting in uw testament op te nemen? Zo zet u na uw leven iets goeds voort en draagt u op een bijzondere manier bij aan een blijvend mooie plek. De kerk waar u dierbare herinneringen aan hebt, waar u misschien gedoopt bent of uw eerste communie hebt gedaan. En waar u altijd terecht kunt, met al uw zorgen.

Als u de stichting als erfgenaam of legataris wilt aanwijzen, dan hoeft de stichting over de nalatenschap geen erfbelasting te betalen. Uw schenking komt dus 100% ten goede aan het kerkgebouw. Uw notaris kan u hierover alles vertellen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Jan Mezenberg (voorzitter, telefoon 06-36314610). U kunt uw vragen ook mailen naar behoudsintpieter@kpnmail.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Over de stichting

De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is in 2006 opgericht met als doel: het inzamelen van geld voor de restauratie, het behoud, het onderhoud en de verbetering van de Sint-Petrusbasiliek of de Sint-Pieter in Oirschot. Zij probeert haar doel te bereiken door:


  • het organiseren van concerten, voorstellingen en activiteiten ten bate van de basiliek;
  • het organiseren van speciale campagnes, bijvoorbeeld voor de restauratie van het orgel;
  • het werven van donateurs.


De stichting mag alleen geld uitkeren aan de parochie Sint-Odulphus van Brabant en de donaties zijn uitsluitend bestemd voor het behoud van de Sint-Petrusbasiliek.

Samenstelling stichtingsbestuur: Jan Mezenberg (voorzitter), Maureen Lamberts (secretaris), Emmy Megens (penningmeester), Toon Gloudemans, Huub van Griensven en Jan Mercx. De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. Er zijn ook geen medewerkers in dienst.

Belastingvoordeel

Omdat de stichting is een culturele ANBI is, zijn giften aftrekbaar van de belasting (tot zelfs 125%, bedrijven 150%). Als u 5 jaar lang een schenking doet, levert dat nog meer belastingvoordeel op, omdat er geen drempel of maximum geldt. Wij stellen vervolgens een onderhandse 'Overeenkomst Periodieke gift in geld' voor u op.  Als u hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de secretaris, via behoudsintpieter@kpnmail.nl.

Contact

St. Behoud Sint-Pieter Oirschot

St. Behoud Sint-Pieter Oirschot

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot
Secretaris: Maureen Lamberts
Adres: Straten 7, 5688 NJ Oirschot
Telefoon: 06-24404845
E-mail: behoudsintpieter@kpnmail.nl

ANBI: Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is sinds 2008 erkend als een ANBI en sinds 2014 ook als een culturele ANBI.
RSIN: 8168 51 086, dossiernummer 27 797
KvK-nummer: 17185580
IBAN: NL76 RABO 0107 3248 22 t.n.v. Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschotpetrus_statuten_stichting_behoud_sint_pieter_2006

Statuten stichting Behoud Sint-Pieter 2006

petrus_financieel_verslag_2022

Financieel verslag 2022