Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Advent

Op de laatste zondag van november begint ook dit jaar weer de Advent. Dat woord ‘Advent’ betekent vol verwachting uitzien naar de komst van de Heer. Voor de meeste mensen is het de voorbereiding op het kerstfeest. Maar dat is ook in zekere zin een komen van de Heer. Bovendien kunnen wij Hem ontmoeten in ieder mens. Die oude gewoontes van de kerk zijn voor ons misschien een houvast: Dat er een grote krans in de kerk hangt en dat wij de vier weken aftellen met de kaarsen die erop staan. Misschien ook aardig om te weten dat wij een nieuw kerkelijk jaar beginnen met de Advent en dat wij voornamelijk in de vieringen gaan lezen uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste en het kortste van de vier Evangelies. Marcus heeft het rond het jaar 70 opgeschreven voor niet joodse christenen te Rome. Misschien kan het ons een zeker evenwicht brengen, met de nodige creativiteit om juist ook dit jaar Kerstmis te vieren en dan meer van binnenuit. Dat geeft ook een speciale verwachting. Wij leven immers meer dan ooit in een tijd waarin wij vol verwachting uitzien naar meer vrijheid en contact.

Dré Brouwers, pastor


DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 46

Hoop hebben is opnieuw beginnen, zo vaak als het maar nodig is.

Niet opgeven dus, volhouden. Sommigen hebben daar een steuntje in de rug bij nodig, een oppepper, een positief teken, een glimlach, een schouder om op te leunen, een luisterend oor, een groet in het voorbijgaan... Hoop geven is vaak een voorwaarde...

Lantaarntje 47

Hoop is weten dat de woestijn zal bloeien, dat de steppe zal juichen.

Hoop is erop vertrouwen dat het goed komt.

Hoop is volhouden, ook als het moeilijker is.

Hoop hebben... Hoop geven...