Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Oecumene, nu

Toen ik in de jaren zeventig begon aan mijn studie oecumene, hadden een aantal vrienden en ik een beeld over de toekomst van de oecumene. De meesten van ons waren rooms katholiek. Wij stelden ons de toekomstige eenheid van de kerken voor, zoals binnen onze traditie de ordes en congregaties aanwezig zijn. Ze zijn heel erg verschillend. Niemand heeft er moeite mee dat een Montfortaan of een Jezuïet anders is dan een Kartuizer. Wij maakten mooie leuzen, zoals: ‘Evenveel houden van de kerk van de ander, als van mijn eigen kerk’. Nu bijna 50 jaar later denk ik daar anders over. Nu is het misschien belangrijker, dan dat soort streven naar eenheid, om te leren leven met verdeeldheid. Respect blijven opbrengen voor de mentaliteit en kerkorde van de ander, dat wel, maar niet zo zeer streven naar eenvormigheid. Of de eenheid pas geslaagd vinden als wij onder één bepaalde paraplu horen. De christenen hebben misschien meer te bieden, als ze helemaal zichzelf blijven en toch in deze wereld, die soms heel agressief verdeeld is, een getuigenis afgeven van ruimhartigheid en respect voor het anders zijn van mensen en groepen.

Dré Brouwers, pastor.

                                               

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 113“Ik stond stil en zag hoe mooi alles is.”

Ja, soms is het nodig om even pas op de plaats te nemen, even tot rust te komen, vrij van alle rumoer en bezigheden
om het mooie, het positieve te kunnen zien dat er altijd óók is!

Sta stil, kijk, geniet en verwonder…

Lantaarntje 112“Je moet spreken zodat mensen luisteren en luisteren zodat mensen spreken” is de doordenker van de Vlaming Manu Keirse, psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdriet.

Dat eerste is nogal logisch, anders haken mensen af en sta je voor niks te oreren. Het tweede, ‘luisteren zodat mensen spreken’, is misschien nog veel belangrijker.

Luisteren: iemand de ruimte geven om te praten, die woorden serieus nemen en ervoor openstaan. Dan kom je tot een gesprek, samen kom je verder…