Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Wat te doen?

In het zicht van grote problemen (maatschappelijke tegenstellingen, zorg, migratie, opwarming van de aarde) lijken we collectief in een permanente staat van paniek en wanhoop te verkeren. Is dat wel de juiste houding om problemen het hoofd te bieden? Erik Borgman [hij is hoogleraar publieke theologie] zoekt een christelijk antwoord en gaat te rade bij Augustinus. "Tegenspoed gedraagt zich als vuur", preekte de kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) in 410 tijdens de plundering van Rome door de Visigoten. "Bent u goud als hij op uw weg komt, dan loutert hij u, bent u kaf als hij op uw weg komt, dan verbrandt hij u." Augustinus onderschatte de ernst van de situatie niet. "De wereld wordt verwoest", zo constateerde hij. Net als mensen in onze tijd vroegen de mensen in zijn tijd zich af wat daarvan te denken en hoe erop te reageren. Augustinus’ advies is verrassend. Hij zegt niet dat de tegenspoed de eigen schuld was van zijn tijdgenoten en zij hem hadden moeten voorkomen.  Augustinus spoort zijn toehoorders aan om op tegenspoed te reageren zoals de leerlingen van Jezus reageerden toen zij in een boot op het meer zaten, terwijl het begon te stormen en Jezus op een kussen lag te slapen. In hun angst maakten zij Jezus wakker en Hij staat op om wind en water te bedaren. Als het stormt en de golven hoog gaan, zo meent Augustinus, moeten wij Christus wekken. Dan geven wij er blijk van goud te zijn en geen kaf. Dit wekken van Jezus is doen wat Hij ons aanraadt. Laten wij  de werken van barmhartihgheid doen (vgl. Matteüs 25,31-40). Weer gaan zorgen.

Dré Brouwers, pastor.

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 156

"Liefhebben is het beste wensen voor de ander”, zei de grote Middeleeuwse filosoof en theoloog Thomas van Aquino.

Het gaat er dus niet persé om wat voor jezelf het beste is, of wat je voor jezelf het beste vindt…

Liefhebben is rekening houden met, over grenzen heen…Lantaarntje 155“Het verschil tussen een bloem en onkruid, is een oordeel.”

Een (on)kruid heeft ook schoonheid, kan van groot nut, is onderdeel van het grote geheel dat ‘wereld’ of Schepping heet.

Met mensen is het net zo… Minder oordelen…, ieder heeft zijn waarde…, meer waarderen…