Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Er zijn ook lichtpuntjes.

Veel activiteiten, ook in kerkelijk Nederland hebben de afgelopen periode op een laag pitje gestaan. Deze week vermeldde de krant dat door Covid 19 de kerkbetrokkenheid nog sneller terug gelopen is. Hoewel het kerkbezoek in onze parochie dat niet meteen laat aanzien lijkt me in de stelling toch wel een kern van waarheid te zitten.

Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo gaat de eerste bedevaart naar Lourdes weer van start.

Onder het “toeziend oog” van Maria bezoeken ieder jaar duizenden mensen uit Nederland, met hun eigen verhaal en met hun eigen rugzak Lourdes. Lourdes is voor hen meer dan alleen maar de plek waar de hemel de aarde raakt. Door gezamenlijk als groep de bedevaart te maken, verhalen te delen en samen te zijn veranderen mensen gedurende de pelgrimage. Naast zorgen is er weer plaats voor een lach en beginnen ogen weer te stralen. De bijzondere en betekenisvolle plek, het samenzijn, de gesprekken en ervaringen die gedurende de bedevaart gedeeld worden, veranderen iedereen.

Zelf heb ik dierbare herinneringen aan de militaire bedevaart naar Lourdes. Elk jaar ontmoeten duizenden militairen uit alle continenten elkaar daar gedurende een vooraf bepaalde week. Ooit ontstaan om na de tweede wereldoorlog vriend en vijand met elkaar in contact te brengen. U kunt zich voorstellen dat devotie en feest elkaar dan aanvullen.

De gedachte aan dit oude initiatief is een mooie opmaat naar de vredesweek die in alle kerken komende week centraal staat. Het is een kostbaar goed, vrede, laten we het koesteren.

Aalmoezenier van LieverlooDOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Toen we als gezamenlijke kerken in maart een oproep deden om houdbare levensmiddelen mee naar de kerk te brengen voor de voedselbank, leverde dat meteen een heleboel reacties op in de vorm van meegebrachte spullen. Hartverwarmend was het om te merken dat -in tegenstelling tot het “hamstergedrag”? van sommigen-  zoveel 

Lantaarntje 35

De Belgische psychiater Dirk De Wachter leert ons dat het niet elke dag feest kan zijn, dat ook ongeluk bij het leven hoort. Ook dat ongeluk mogen we volgens hem koesteren: erkennen, onder ogen zien, accepteren en ermee omgaan.

Als je om je heen kijkt zie je die mensen; als je in de spiegel kijkt...

Zie zijn boek: De kunst van het ongelukkig zijn, Leuven, 2019. Van harte aanbevolen!


Henk van de Wal

Lantaarntje 36

Het is niet onbelangrijk hoe we mensen benaderen, hoe we met hen omgaan. Het is zelfs van levensbelang. Iemand waarderen en stimuleren geeft een positieve bevestiging en een mogelijkheid tot groei en ontwikkeling naar vollediger mens-zijn.

Leef positief!