Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Wat is het goede?

.Misschien stellen wij ons wel eens de vraag: “Wat is het goede?”

Laatst hoorde ik een toespraak daarover van Dirk de Wachter, een Vlaamse

psychiater. Hij wil mensen aan het denken zetten. Op de vraag “Wat is het goede?”

antwoordde hij met een aantal gedachten in de trant van: “Wij streven meer naar wat leuk is en wat plezier geeft, dan denken wij dat wij een goed leven hebben” maar

zo’n leven kan snel ‘hol’ worden. Waaruit bestaat het goede dan? Het goede, zo

zegt hij, bestaat uit zorgen voor de ander. Hoe kan ik iets voor iemand anders

betekenen? Heel concreet en in het klein. Iemand heeft een probleem met zijn

computer en je zegt dan moet je op die knop drukken, dan lukt ‘t. Daarvoor

moet ik bewust aandacht besteden aan die andere persoon. Bovendien geeft

het een goed gevoel. Dirk de Wachter spreekt los van religie. Hij weet dat juist

Jezus die boodschap verkondigt, maar door die los te maken van de vroomheid

en godsdienstigheid, krijgt dit een nieuwe betekenis en wel voor iedereen. Het

is een weg naar onmiddellijk geluk, en het is heel klein voor iedereen meteen

bereikbaar.

Pastor Dré Brouwers.

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 73

"Als in je leven iets niet loopt, moet je het soms laten varen."

Niet blijven hangen in onvrede of onbehagen. Durf het los te laten, probeer

verder of anders te kijken.

Dat kan lucht geven, verlichting, nieuwe inzichten..., toekomst.

Lantaarntje 72

“Verschillen tussen mensen zijn een kracht als we ze goed gebruiken.”

Dat heeft alles te maken met waardering voor de ander, het beste met de ander voor hebben, ruimte geven voor ontwikkeling en groei tot een mooi mens.

Misbruik, eigen belang ten koste van de ander, in welke vorm dan ook, hoort daar niet bij.

Kijk vandaag maar eens goed naar al die mooie mensen op je pad.