Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Handen

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.

Marinus van den Berg

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 60

"Overbelast zijn heeft ermee te maken dat je geen maat weet te houden."

Deze uitspraak, misschien wat uit zijn verband gerukt, kan wel erg confronterend en beschuldigend over komen. Ik weet uit eigen ervaring dat overbelast-zijn niet alleen aan jezelf ligt. Je (werk)omgeving en levensomstandigheden hebben daar vaak een grote invloed op. Ik heb overbelast-zijn (vooral achteraf) steeds weer ervaren als een leerproces: jezelf leren kennen, leren omgaan met en anticiperen op de stress-situaties. Vertrouwen hebben in een toekomst, een goede 'afloop' en mensen toelaten die je dragen, niet aan je trekken...

Lantaarntje 61

“Optimisme is een levenskracht, een kracht van hoop, die leven doet.”

Ik wens iedereen veel optimisme toe, vandaag, morgen en daarna…
en geniet van de mooie dagen!