Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

VAN ‘HOSANNA’ NAAR ‘KRUISIG HEM’.

Aanstaande zondag is het Palmzondag. Op deze zondag wordt het Lijdensverhaal gelezen dat centraal staat in de Goede Week. Het is een verhaal van uitersten. Alle menselijke emoties komen erin terug. Bij de aankomst van Jezus in Jeruzalem klinkt vol enthousiasme ‘Hosanna, zoon van David’. Als Jezus wordt veroordeeld klinkt nauwelijks verzet, maar klinkt een luid ‘kruisig Hem’. Jezus ondergaat zijn lijden in ultieme nederigheid. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis. Hij heeft zich ten volle gegeven als schenkende liefde. Zo heeft hij voor ons de weg van verlossing bereid. Zijn kruisdood was zinvol omdat zijn kruis een teken was van Gods liefde voor ons. In deze tijd van voorbereiding op Pasen mogen we het kruis in ons eigen leven  onder ogen zien. Dit is niet altijd gemakkelijk. Het lijdensverhaal van Jezus nodigt ons uit om ons te verenigen met de weg die Christus is gegaan.  Na het kruis komt de verrijzenis. Dat plaatst onze eigen zorgen in een perspectief dat hoopvol is. Christus is niet alleen gekruisigd, maar ook opgestaan. Daarom mogen wij de Goede Week beleven als mensen van de opstanding. Dat perspectief overtreft al onze menselijke emoties.

Diaken Erik Buster.    

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK EN SPEELGOEDBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Voortaan elke woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur geopend: de speelgoedbank. Spelen is leuk en leerzaam tegelijk! Maar goed speelgoed is niet voor alle kinderen in dezelfde mate voorhanden. En bovendien zijn kinderen soms een stuk speelgoed “ontgroeid”, terwijl het nog in prima staat is. Alles nieuw kopen: dat kan niet iedereen. Het hoeft ook niet. En eigenlijk is dat ook helemaal niet duurzaam. Daarom is de SPEELGOEDBANK gestart! Tegen inlevering van speelgoedbank-muntjes kunnen kinderen speelgoed uitzoeken. Tegen inlevering van speelgoed krijgen zij muntjes terug. Zo wordt het speelgoed optimaal benut! De Speelgoedbank vindt u in de serre achter het pastoraal centrum, Nieuwstraat 17. Voor vragen of aanbod van goed, gebruikt speelgoed kunt u een e-mail sturen naar: speelgoedbank@odulphusvanbrabant.nlLantaarntje 172


“Als je me een cadeau wilt geven,

geef me dan je tijd, je aandacht en je liefde.”

Over cadeaus gesproken: gisteren voor de tweede keer opa geworden!

Het jongetje heet Jeppe en hij en de moeders maken het goed!
Lantaarntje 171“Wie blijft zoeken naar geluid,

vergeet dat stilte de moeder is van alle klank,

dat stilte meer is dan een pauze tussen twee noten.

Stilte is onze diepste moedertaal.”

Een citaat van de Vlaamse priester en psychotherapeut Erik Galle, uit zijn boek ‘De voorafplek’.

Stilte wordt vaak ondergewaardeerd. Mensen lijken soms ook bang voor stilte.

Misschien moeten we stilte beoefenen, leren om stilte te verdragen, te waarderen,
leren om rijker te worden van stilte. Laat stilte spreken…