Kies uw kerk
Kinderen

Kinder- en gezinsvieringen

Met enige regelmaat vinden er gezinsvieringen plaats in de kerk. De teksten van de lezingen en gebeden zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen op de basisschool (ongeveer vanaf groep 4). Ook de pastor past zich aan en richt zich speciaal tot de jonge kerkgangers.

Waar en wanneer?

Wilt u weten wanneer er kinder- en gezinsvieringen in deze kerk zijn? Kijk dan bij 'Vieringen'.

Vieringen met jonge kinderen St. Petrusbasiliek


 De doop is vaak een moment, waarmee jonge ouders hun verwondering en dankbaarheid om het nieuwe leven willen uitdrukken. Ook de verantwoordelijkheid om het kind een goede opvoeding te geven, met gezonde waarden en normen, is voor hen van belang. Het is daarbij een uitdaging om het katholieke geloof een plek te geven. De parochie wil gezinnen met jonge kinderen daar graag bij ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor speciale ‘peuter- en kleutervieringen’. Zes keer per jaar wordt er zo'n viering aangeboden: op Eerste Paasdag, op Eerste Pinksterdag, in de meimaand (rond Maria), in oktober (dierendag en St. Franciscus) en in november (Allerheiligen en Allerzielen). De vieringen zijn kort, bevatten een mooi verhaal, enkele liedjes van het kinderkoor en een eenvoudig ritueel. Daarna is er gelegenheid voor ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en sap.  Met deze vieringen hopen we een brug te slaan tussen Doopsel en Eerste Communie. Tussen die twee levensmomenten moet het geloof bij de kinderen immers ‘ontkiemen’, zodat het dóór kan groeien! 
 

PALM PASEN SPECIAAL VOOR DE KINDEREN.


Beste ouders en kinderen,

Het is een mooie traditie dat op Palmzondag kinderen met hun zelfgemaakte
palmpaasstok de kerk binnenkomen als teken dat de Goede Week begint.
Palmzondag valt dit jaar op 2 april. Wij nodigen jullie daarom graag uit om een mooie palmpaasstok te komen maken.

Vrijdag 31 maart tussen 15.30 uur en 17.00 uur in het Pastoraal Centrum,

Nieuwstraat 17. De parochie zorgt voor de palmpaasstok, palmtakjes en
broodhaantjes. De rest van de versiering moeten jullie zelf meebrengen.

We willen vragen dat er voor elk kind/elk gezin ook een begeleidende ouder meekomt.

Zondag 2 april worden de kinderen om kwart voor tien verwacht bij het
Pastoraal Centrum. Van daaruit lopen we naar de Basiliek, waar de viering om
10.00 uur begint. De kinderen laten hun palmpaasstok zien en de voorganger
vertelt er iets over. Vervolgens mogen de kinderen en hun ouders de kerk
verlaten en de stok gaan wegbrengen. Bijvoorbeeld naar een oudere of zieke in
de familie of in de buurt. De kinderen mogen zelf kiezen wie ze met hun
palmpaasstok willen verblijden.
Het kan handig zijn die persoon van tevoren te laten weten dat hij/zij die
zondagmorgen een bezoekje kan verwachten.

In verband met het bestellen van de broodhaantjes voor boven op de palmpaasstok vragen wij jullie om je voor deze activiteit aan te melden via gezinsvieringoirschot@gmail.com

De communicanten van dit jaar hebben hier al eerder bericht over gehad, maar ook die mogen zich via deze weg nog een keer aanmelden.

Groetjes, werkgroep gezinsvieringen

Project-Kinderkoor Triangel zoekt nieuwe leden

 

Al vele jaren luistert kinderkoor Triangel de gezinsvieringen op in de Sint Petrus basiliek in Oirschot. Dat is heel fijn want zo kunnen we de diensten met teksten én muziek afstemmen op de ouders en de kinderen die naar de kerk komen. We hopen dan ook dat ons kinderkoor dit nog jaren kan blijven doen.

Recent zijn er enkele kinderen gestopt bij Triangel omdat ze o.a. qua leeftijd niet meer bij een kinderkoor passen. Daarom zijn we nu op zoek naar versterking; naar jongens en meisjes die het leuk vinden om samen leuke liedjes te zingen.

We repeteren een aantal keren per jaar, vlak voor een speciale viering waarbij we kunnen zingen, van 18.40 - 19.40 uur in het parochiecentrum, Nieuwstraat 17a in Oirschot. Dan oefenen we liedjes voor de vieringen. Dat zijn niet alleen kerkelijke liedjes, maar ook liedjes van de radio, musicals of films.

Je hoeft geen contributie te betalen om lid te worden van Triangel en het maakt ook niet uit of je wel of niet gelovig bent. Als je maar van zingen houdt en kunt meezingen tijdens een gezinsviering in de kerk, waarvoor we dan een aantal keren oefenen.
Jaarlijks hebben we een gezellig kooruitje en wanneer je 5 jaar lid bent, word je extra in het zonnetje gezet.

Hou je van zingen? Kom dan gezellig een keer meezingen.

Wil je meer weten over het project- kinderkoor, neem dan contact op met de dirigente van Triangel, Rianne Kessels (06-11 390 995 of rianne.kessels@onsmail.nl).