Kies uw kerk
Glas-in-lood

Overlijden en leven met verlies

Kerkklokken

Kerkklokken

De kerkklokken luiden,

speciaal voor de overledene

Het naderend afscheid

Met bewondering tuurt Thijs naar de hoge toren waaruit de klanken van de kerkklokken zich verspreiden over het dorp. "Luiden die klokken nu speciaal voor opa?" vraagt hij aan zijn moeder. "speciaal voor opa", antwoordt zijn moeder, "De kerk laat horen dat we nu opa gaan begraven op het kerkhof".

Gebruiken rond het overlijden

Het is in de parochie Sint-Odulphus van Brabant niet ongebruikelijk dat bij een ernstig zieke het parochiesecretariaat van de kerk waar u vlakbij woont te informeren. De pastor of een vrijwilliger kan dan, indien u dat wenst, op ziekenbezoek komen. Ook is het mogelijk dat men de communie thuis ontvangt, als de zieke dit wenst natuurlijk. Zo kan al vroegtijdig een pastorale relatie met de zieke en de familie worden opgebouwd.
Indien een zieke en de familie het op prijs stelt dat een ritueel bij het naderend afscheid wordt gevierd, kan dat tijdens een van de pastorale bezoeken worden aangegeven. In overleg wordt dan een passend ritueel afgestemd.

De dagen kort na het overlijden

Als u het parochiecentrum van de kerk waar u zich toe wilt wenden snel informeert over het overlijden, dan kan de pastor of een vrijwilliger op korte termijn een rouwbezoek met u afspreken. Tijdens een rouwbezoek wordt het contact met de familie geïntensiveerd en kunnen de wensen van de nabestaanden met betrekking tot de afscheidsviering kenbaar worden gemaakt. Ook is het mogelijk ervaringen en herinneringen met betrekking tot de overledene uit te wisselen waardoor de viering een extra persoonlijk karakter kan krijgen. Tijdens de eerste bezoeken kan ook de rouwverwerking en mogelijkheden al besproken worden.

De avond voor de uitvaart

Aan de vooravond van een afscheidsviering biedt de parochie een avondwake aan. Dit is een mooie gelegenheid om op de avond voor het afscheid samen te komen om te bidden om kracht en troost voor de naasten. Ook biedt een avondwake de gelegenheid voor mensen die vanwege school of werk nier naar de uitvaart kunnen komen, hun verbondenheid met de overledene en met de familie te uiten. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en de viering wordt voorgegaan door geschoolde vrijwilligers.

De uitvaartdienst

Bij een uitvaart in een van de kerken van de parochie Sint-Odulphus van Brabant, wordt de overledene ontvangen en uitgeleide gedaan met het luiden van de klokken. De afscheidsdienst zelf kan op verschillende manieren worden ingevuld:
 

  • Eucharistieviering: Hierin staat de gedachtenis van Jezus' dood en verrijzenis centraal. De Eucharistieviering heeft traditiegetrouw een eigen opbouw doch biedt ook ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke wensen. In principe wordt de muziek verzorgd door het uitvaartkoor, maar in overleg kan ook op twee momenten een CD ten gehore gebracht worden. Deze viering wordt voorgegaan door een priester.
     
  • Woord- en Communieviering: In deze afscheidsviering biedt de kerk tevens een communiegang aan. Daartoe wordt samen een communiegebed gebeden en gebruikt men de communie in verbondenheid met een eerdere Eucharistieviering. Ook in deze viering is veel ruimte voor eigen inbreng (bijvoorbeeld lezingen en gebeden) en men kan, naast gezongen liederen door het uitvaartkoor, twee muziekstukken van een CD ten gehore laten brengen. De pastor (diaken) of geschoolde vrijwilliger gaat voor in deze viering.
  • Woord- en Gebedsviering: In deze viering is veel ruimte voor eigen inbreng van familie en vrienden. Dat geldt voor woord, symbool en muziek. U kunt bij de muziekkeuze gebruik maken van de koren van de kerk, maar ook van muziek op CD. In de H. Antoniuskerk in Best en de H. Willibrorduskerk in Middelbeers is het daarnaast mogelijk om in de gebedsviering ook gebruik te maken van een beeldpresentatie.
    In de viering gaat een pastor of geschoolde vrijwilliger voor.


Tijdens alle vieringen zal het kruisje met daarop de naam van de overledene in de gedachtenriskapel geplaatst worden. Volgens goed gebruik wordt dit kruisje aan de familie overhandigd tijdens de jaarlijkse Allerzielenviering of een jaar na het overlijden.

De begrafenis of crematie

Na de uitvaartdienst volgt de begrafenis op het parochiekerkhof of een crematie elders. Hierna komen de nabestaanden voor de keuze te staan hoe de overledene te blijven gedenken. Ook hier is een persoonlijke inbreng mogelijk. Grafmonumenten zijn niet langer conform een standaard. Zij weerspiegelen elementen uit het leven van de overledene of van zijn persoonlijkheid.

Na een crematie kan men kiezen voor de uitstrooiing van de as op daarvoor geschikte en gekozen plekken, of men kan de as in de eigen omgeving bewaren, op een speciale plek in huis of in de tuin.

In de verschillende kerken van de parochie worden elk jaar alle overledenen, en in het bijzonder die van het voorbije jaar, op 2 november in de Allerzielenviering herdacht. Na de viering wordt in processie naar de betreffende begraafplaats gelopen waar kaarsen zijn aangestoken, nabestaanden een bloem op het grafkunnen leggen of de graven gezegend worden. De viering biedt de gelegenheid om samen met de andere nabestaanden te gedenken en troost te putten uit deze saamhorigheid.

Na het kerkelijke afscheid, de rouwverwerking

Na de afscheidsviering wordt het contact veelal niet onmiddellijk verbroken. Het is gebruikelijk dat de pastor of de vrijwilliger die de uitvaart verzorgde u nog bezoekt. Tijdens dat gesprek is ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar troostend nabij te zijn. Vaak ook wordt besproken op welke wijze u gebruik wenst te maken van het aanbod in de kerk om de overledene tijdens vieringen te gedenken. Ook kan de geluidsopname van de uitvaart worden uitgewisseld. Dit rouwbezoek na de afscheidsviering is vaak de opmaat naar de verdere rouwverwerking die ook in de parochie wordt aangeboden. Dit kan groepsgewijs met anderen die een dierbare verloren hebben of individueel.

Voor verdere informatie of het doorgeven van een gewenst bezoek, kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de dichtstbijzíjnde kerk of via deze site van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. U kunt hiervoor bovenaan deze pagina op Contact klikken.

 

 

Als parochie vinden wij het erg belangrijk om aandacht te hebben voor mensen in rouw. De parochie voelt zich daartoe geïnspireerd door het verhaal, de goede boodschap van Jezus Christus. Een boodschap van hoop, troost en bemoediging.

De werkgroep Rouwbezoek geeft hier op een gewone, menselijke manier gestalte aan: door op bezoek te gaan bij mensen die een dierbare hebben verloren en behoefte hebben te praten met iemand buiten de familie en kennissenkring. Dat kan een eenmalig bezoek zijn, maar het kan ook zo zijn dat er gedurende een jaar enkele bezoeken worden gedaan. 

Ontmoetingsmiddagen en -avonden

Naast individuele contacten met iemand van de rouwbezoekgroep, bestaat er voor mensen die een dierbare hebben verloren ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de zogeheten ontmoetingsmiddagen of avonden. Vaak blijkt het contact met lotgenoten een goede manier om ervaringen, verdriet, vragen en moeilijkheden te delen, en te horen hoe anderen hiermee  omgaan. Deze bijeenkomsten worden meerdere keren per jaar georganiseerd rondom een thema. Er is een korte presentatie van het thema waarna er volop gelegenheid is met elkaar in gesprek te gaan. 

Reglement voor begraafplaatsen in de R.K. parochie Sint-Odulphus van Brabant

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het parochiesecretariaat (op werkdagen van 9.00-12.00 uur : 0499-571 250) of met één van de pastores.

Rouwbezoekgroep.

 

Bent U onlangs geconfronteerd met het overlijden van een dierbare en heeft u behoefte aan bezoek van een vrijwilliger van de rouwbezoekgroep van de parochie,

neem dan contact op met AnneMarie van Schoonderwalt 0499- 572871 of 06 53135065 
Parochiesecretariaat Oirschot 0499-571250 ( tussen 9.00-12.00 uur)

e- mail :  begraafplaats.oso@odulphusvanbrabant.nl

Rouwverwerking voor kinderen

 Bij overlijden van een dierbare of na de scheiding van ouders, daarvoor kunnen kinderen in Oirschot terecht bij Christianne van de Wal.
Meer informatie daarover kunt u vinden op de volgende website:www.troost-steen.nl

De overledenen van 2022

Op 02 januari 2022 is op 95-jarige Jo van der Meijden overleden.
Op 18 januari is op 91-jarige leeftijd overleden Cor de Groot- Erven.
Op 20 januari is op 76-jarige leeftijd overleden Paul Aarts.
Op 21 januari is op 72-jarige leeftijd overleden Philippe Champeau.
Op 22 januari is op 81-jarige leeftijd overleden Riet Kemps- Vingerhoets.
Op 12 februari is op 99-jarige lleftijd overleden Harrie van Oirschot.
Op 25 februari is op 75-jarige leeftijd overleden Piet Bierkens.
Op 25 februari is op 100-jarige leeftijd overleden Willem Rijnen.
Op 5 maart is op 92-jarige leeftijd overleden Marie Vogels- Spanjers.
Op 8 maart is op 86-jarige leeftijd overleden Leentje Coppelmans- van Laarhoven.
Op 16 maart is op 94-jarige leeftijd overleden Mientje Termeer- van Kollenburg.
Op 16 maart is op 79-jarige leeftijd overleden Hannie Diekema- van Cuijck.
Op 17 maart is op 76-jarige leeftijd overleden Henriette Cauberg- de Lau.
Op 24 maart is op 89-jarige leeftijd overleden Cisca van den Heuvel- van den Biggelaar.
Op 7 april is op 50-jarige leeftijd overleden Henk van Loon.
Op 8 april is op 82-jarige leeftijd overleden Afram Georgis.
Op 13 april is op 85-jarige leeftijd overleden Jo Vromans- Brabers.
Op 25 april is op 83-jarige leeftijd overleden Jan van Hersel.
Op 26 april is op 92-jarige leeftijd overleden Josine van Kollenburg-Theeuwes.
Op 23 mei is op 78-jarige leeftijd overleden Mien Harks- Machielsen.
Op 23 mei is op 88-jarige leeftijd overleden Lies Oppers- van den Bors.
Op 25 mei is op 94-jarige leeftijd overleden Annie van den Hoven-Wyckmans.
Op 31 mei is op 76-jarige leeftijd overleden Hanneke Baarslag- Boonman.
Op 5 juni is op 72- jarige leeftijd overleden Josephine Blankers.
Op 17 juni is op 75-jarige leeftijd overleden Zuster Mirjam van de Karmelietessen.
Op 22 juni is op 79-jarige leeftijd overleden Lambert van den Wittenboer.
Op 24 juni is op 69-jarige leeftijd overleden Leny van den Hout.
Op 27 juni is op 84-jarige leeftijd overleden Bert Beekmans.
Op 2 juli is op 92-jarige leeftijd overleden Jan Smetsers.
Op 2 juli is op 94-jarige leeftijd overleden Sjef Smetsers.
 Op 6 juli is op 87-jarige leeftijd overleden Johanna van den Hurk- van Deurzen.
Op 12 juli is op 87-jarige leeftijd overleden Ans François.
Op 3 augustus is op 81-jarige leeftijd overleden Cees van Kollenburg.
 Op 11 augustus is op 83-jarige leeftijd overleden Jan van der Hijden.
Op 15 augustus is op 92-jarige leeftijd overleden Nico Jansen.
Op 17 augustus is op 77-jarige leeftijd overleden Lida Pieterse.
Op 23 augustus is op 79-jarige leeftijd overleden Jeanne van Summeren- Luijten.
Op 2 september is op 90-jarige leeftijd overleden Hendrik van der Hamsvoort.
Op 5 september is op 81-jarige leeftijd overleden Riet Smetsers-van Aarle.
Op 15 september is op 90-jarige leeftijd overleden Carla van der Avort- Nagel.
Op 20 september is op 84-jarige leeftijd overleden Bram Smal.
Op 23 september is op 81-jarige leeftijd overleden Riny de Wert- Hems.
Op 26 september is op 84-jarige leeftijd overleden Tony Fonken- van de Meulengraaf.
Op 26 september is op 69-jarige leeftijd overleden Door Hoppenbrouwers- van Riel.
Op 3 oktober is op 86-jarige leeftijd overleden  Ad van der Schoot.
Op 6 oktober is op 85-jarige leeftijd overleden Corrie van Nunen-Ophey.
Op 10 oktober is op 93-jarige leeftijd overleden Ria Rutten-van Dam.
Op 21 oktober is op 93-jarige leeftijd overleden Els Knaven-Rats.
Op 21 oktober is op 89-jarige leeftijd overleden Nol van Straten.
Op 3 november is op 88-jarige leeftijd overleden Corry Gloudemans- Spoormakers.
Op 16 november is op 66-jarige leeftijd overleden Maria Roefs-Bierkens.
Op 22 november is op 71-jarige leeftijd overleden Riekie Roefs.
Op 25 november is op 72-jarige leeftijd overleden Martien Peijnenburg.
Op 28 november is op 91-jarige leeftijd overleden Annie van de Schoot- Smolders.

Bidprentje

Mocht u het bidprentje van de overledene graag geplaatst hebben op onze website stuur dan een pdf bestand van het prentje en de bijbehorende afbeelding naar 
webmaster.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl 

Door hier te klikken komt u bij de lijst met overledenen van 2021