Kies uw kerk
banner

Presentatie

Op vrijdagavond 3 november werden de eerste exemplaren van het nieuwe boekje “Spoortjes naar God”-6 door pastoor-deken Felie Spooren
uitgereikt aan de leden van het pastoresteam van onze parochie. 
De presentatie van de avond was in handen van Diaken Bas Leijtens en na de muzikale opening door Gerard Hafkenscheid kreeg
Leo Fijen het woord en in de vorm van 10 regels gaf hij aan wat in het leven belangrijk is. 
Na zijn inspirerende lezing zong Singer-songwriter Michiel Wetzer een aantal zelfgeschreven liederen.

De boekjes werden uitgereikt en daarna was er tijd voor een hapje en een drankje. Na de pauze traden Hans van den Boomen en Jannes van der Velde op met accordeon en viool en zij werden muzikaal ondersteund door de meezingende bezoekers. Frans Bevers sloot met zijn toepasselijke buut de geslaagde presentatieavond af.
Er werd afgesloten met gebed en zegening en er was eveneens nog tijd ingeruimd om gezellig na te buurten.
De avond werd druk  bezocht Hieronder een kleine foto-impressie van de avond

Publicatiedatum: 06 november 2023