Kies uw kerk

Kerk en samenleving

De kerk is een gemeenschap van gelovigen, die met twee benen in de wereld staat. De wereld die goed en mooi is, maar op veel plaatsen ook geschonden wordt door oorlogen, sociaal onrecht en aantasting van de schepping. Als christenen hebben we een zending om de wereld in te gaan en in het voetspoor van Christus proberen te helen, wat geschonden is.

Rondom de verschillende torens zijn diaconale werkgroepen (MOV, Kerk en Wereld, Caritas) actief. Zij zetten zich in voor actie en bewustwording. Bijvoorbeeld met de jaarlijkse Vastenactie, de Adventsactie, de Miva en Wereldmissiedag. Maar ook met acties en activiteiten voor plaatselijke projecten, zoals een inzamelactie voor de Voedselbank, aandacht voor de vluchtelingen die in onze gemeenschap wonen en het hebben van een gevoelige antenne voor stille armoede in de eigen straat of wijk. Wanneer die gesignaleerd wordt, kan een beroep worden gedaan op de Parochiële Caritas Instelling, die mensen kan begeleiden en helpen als er onoverbrugbare financiële zorgen zijn.

Vastenactie 2017

Hierbij willen wij U van harte uitnodigen voor de Vastenactie-avond 2017 op maandag 6 maart a.s. om 19.30 uur in het Rabo Theater van de Enck.

U herinnert zich misschien nog de Vastenactieavond van vorig jaar waarbij aandacht is geschonken aan vier projecten in Brazilië, waar inwoners van onze parochie mee verbonden zijn: De Beerzen–Best–Oirschot–Spoordonk voor Brazilië.
 

Dit jaar gaan we als parochie Sint-Odulphus van Brabant actie voeren voor een jeugdhuis in El Salvador, in Midden-Amerika. De kinderen die daar opgevangen worden groeien op in een wijk met drugsbendes die vaak met elkaar in gevecht zijn. Zusters van de Engelbewaarder zorgen ervoor dat de kinderen in een veilige omgeving komen om te spelen en om lessen te volgen. 
Over dit project komt de directeur van de landelijke Vastenactie, Peter van Hoof, een toelichting geven.

 

Pastor Wilfred van Nunen zal tijdens deze avond ook vertellen over het Hongerdoek van 2017: ‘Ik ben omdat wij zijn” van de in Nigeria geboren kunstenaar Chidi Kwubiri.

 

Voor deze ongetwijfeld boeiende avond, die uiterlijk tegen tienen afgesloten wordt door  pastoor Spijkers, bent u van harte welkom! Bij aanvang wordt u een kopje koffie of thee aangeboden en in de pauze kunt u onder het genot van koffie, thee of drankje (voor eigen rekening) de stand van de plaatselijke Wereldwinkel bezoeken.

 

Caritas organisatie

De parochiële Caritas Instelling is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening, en vanuit het gedachtegoed van de doelstelling van Caritas, een structurele bijdrage wil leveren aan het welzijn van zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

 

Aandachtsvelden hierbij zijn met name:

  • het organiseren van charitatieve daden namens de kerk
  • het vormen van een netwerk van liefdadigheid waar mensen, die bij geen enkele instantie terecht kunnen, geholpen worden
  • het stimuleren van een diaconale / caritatieve houding
  • het stimuleren van activiteiten ( kerstakties / steun aan goede doelen)
  • nauw contact houden met o.a. Voedselbank, Stichting Welzijn, Maatschappelijk Werk,

Stichting Leergeld, Gemeentelijke instellingen (WMO) en Sociale dienst, Vluchtelingenwerk

teneinde de doelgroep tegemoet te kunnen treden

  • het stimuleren van onze doelgroep tot aan zelfredzaamheid
Meer informatie vindt u door hiernaast te klikken