Kies uw kerk
Kinderen

Kinder- en gezinsvieringen

Met enige regelmaat vinden er gezinsvieringen plaats in de kerk. De teksten van de lezingen en gebeden zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen op de basisschool (ongeveer vanaf groep 4). Ook de pastor past zich aan en richt zich speciaal tot de jonge kerkgangers.

Waar en wanneer?

Wilt u weten wanneer er kinder- en gezinsvieringen in deze kerk zijn? Kijk dan bij 'Vieringen'.

Vieringen met jonge kinderen St. Petrusbasiliek


 De doop is vaak een moment, waarmee jonge ouders hun verwondering en dankbaarheid om het nieuwe leven willen uitdrukken. Ook de verantwoordelijkheid om het kind een goede opvoeding te geven, met gezonde waarden en normen, is voor hen van belang. Het is daarbij een uitdaging om het katholieke geloof een plek te geven. De parochie wil gezinnen met jonge kinderen daar graag bij ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor speciale ‘peuter- en kleutervieringen’. Zes keer per jaar wordt er zo'n viering aangeboden: op Eerste Paasdag, op Eerste Pinksterdag, in de meimaand (rond Maria), in oktober (dierendag en St. Franciscus) en in november (Allerheiligen en Allerzielen). De vieringen zijn kort, bevatten een mooi verhaal, enkele liedjes van het kinderkoor en een eenvoudig ritueel. Daarna is er gelegenheid voor ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en sap.  Met deze vieringen hopen we een brug te slaan tussen Doopsel en Eerste Communie. Tussen die twee levensmomenten moet het geloof bij de kinderen immers ‘ontkiemen’, zodat het dóór kan groeien! De eerstvolgende ‘Kleine Viering’ is op Eerste Paasdag in de Petrusbasiliek, aanvang 9.00 uur. Aansluitend kunnen de kinderen in de pastorietuin paaseieren zoeken.