Kies uw kerk
Kinderen

Kinder- en gezinsvieringen

Met enige regelmaat vinden er gezinsvieringen plaats in de kerk. De teksten van de lezingen en gebeden zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen op de basisschool (ongeveer vanaf groep 4). Ook de pastor past zich aan en richt zich speciaal tot de jonge kerkgangers.

Waar en wanneer?

Wilt u weten wanneer er kinder- en gezinsvieringen in deze kerk zijn? Kijk dan bij 'Vieringen'.

Vieringen met jonge kinderen St. Petrusbasiliek


 De doop is vaak een moment, waarmee jonge ouders hun verwondering en dankbaarheid om het nieuwe leven willen uitdrukken. Ook de verantwoordelijkheid om het kind een goede opvoeding te geven, met gezonde waarden en normen, is voor hen van belang. Het is daarbij een uitdaging om het katholieke geloof een plek te geven. De parochie wil gezinnen met jonge kinderen daar graag bij ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor speciale ‘peuter- en kleutervieringen’. Zes keer per jaar wordt er zo'n viering aangeboden: op Eerste Paasdag, op Eerste Pinksterdag, in de meimaand (rond Maria), in oktober (dierendag en St. Franciscus) en in november (Allerheiligen en Allerzielen). De vieringen zijn kort, bevatten een mooi verhaal, enkele liedjes van het kinderkoor en een eenvoudig ritueel. Daarna is er gelegenheid voor ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en sap.  Met deze vieringen hopen we een brug te slaan tussen Doopsel en Eerste Communie. Tussen die twee levensmomenten moet het geloof bij de kinderen immers ‘ontkiemen’, zodat het dóór kan groeien! 
 

Kleine Mariaviering

 

Wij nodigen jullie graag uit voor De Kleine Mariaviering op zondag 13 mei om 9.30 uur. We hopen dat het lekker weer is die dag, zodat we de viering buiten op het gras in de pastorietuin kunnen doen. En anders hebben we altijd nog het daarnaast gelegen “Koetshuis” waar we in kunnen...

De viering duurt een half uurtje en daarna is er limonade voor de kinderen en koffie/thee voor de ouders.

Graag tot zondag 13 mei 9.30 uur  in de pastorietuin, Nieuwstraat 17!

groetjes werkgroep gezinsvieringen

Eerste Pinksterdag, 20 mei

We vieren dat na Jezus’ hemelvaart de Heilige Geest aan  zijn leerlingen wordt gegeven, zodat zij verder kunnen gaan met wat Jezus begonnen is. God wil die Geest ook aan ons schenken! Daarom is er, net als met Kerst en Pasen, ook op Eerste Pinksterdag, 20 mei, een viering speciaal voor jonge kinderen in de St. Petruskerk. De viering begint om 9.30 uur en wordt voorgegaan door pastor Wilfred van Nunen samen met de leden van de werkgroep gezinsvieringen. Na de viering is er -we hopen op mooi weer!- gelegenheid elkaar te ontmoeten in de pastorietuin, waar ranja voor de kinderen is. En ook aan de ouders en opa’s en oma’s wordt gedacht!