Kies uw kerk
banner

Eervolle penning voor Theamarie Geilleit en Jeanne van Hal

Uitreiking erepenning

Uitreiking erepenning

De uitreiking van de penningen vond plaats aan het eind van de feestelijke viering in de Antoniuskerk ter gelegenheid van 75-jarig bestaan van de Antoniuskerk en het 60-jarig bestaan van het Lidwinakoor.

Pastoor Felie Spooren roemde de jarenlange inzet van beide vrijwilligers voor de parochie van Best en Oirschot, en met name voor de Antoniuskerk in Best (Wilhelminadorp) en de voormalige Lidwinakerk, eveneens in Best.

De pastoor somde een lange lijst van verdiensten op:

Jeanne van Hal-van de Ven

Sinds 1987 coördinator van de Avondwakegroep, Pastoraatsgroep en Woord en werkgroep Woord- en Gebed. Daarnaast is ze actief lid van de Contactgroep, Kostersgroep, redactie Nieuwsbrief, Sacramentenwerkgroep, TOP-groep en Ziekenbezoekgroep van de Antoniuskerk. Jeanne verzorgt ook de bloemversiering in de kerk.

Theamarie Geilleit-Goosens

Sinds 1985 lid van de Acolietengroep, Avondwakegroep, Lectorengroep, Sacramentenwerkgroep en Pastoraatsgroep. Tevens is ze coördinator van de werkgroep Woord en Gebed, de kosters en de muzikale planning. Elke week verzorgt zij de kopij voor Groeiend Best, de teksten voor de voorganger(s) en de PowerPointpresentie die tijdens de viering getoond wordt. Sinds de fusie in 2013 van de r.-k. parochies in Best, Oirschot, Spoordonk en de Beerzen is ze lid van het Parochiebestuur en coördinator van de Nieuwsbrief.

Publicatiedatum: 25 juni 2024