Kies uw kerk

Werkgroepen Parochie Odulphus van Brabant

Parochiebestuur (secr.)                    Marieke Lieshout
Informatie/
Nieuwsbrief
Theamarie Geilleit-Goossens
Acolieten Toon van de Wiel
Acolieten  uitvaart Toon van de Wiel
Archief Francinette Sleegers
Avondwake Corrie van Kollenburg
Bouwcommissie Piërre Bergmans
Cantors contactpers.avondw Martien van den Heuvel
Caritas (Stg.) Maarten Swinkels (voorz.)
  Gerard Govers (secr.)
Contactgroep Juul IJzermans
Collectanten Toon van de Wiel
Doopvoorbereiding Magda van Reij
Gemengd ZLTO koor Ineke Beris (dirigente)
Gezinsvieringen Femke Vermeer
Huwelijksvoorbereiding pastoor Brouwers
  pastor van Wilfred Nunen
Jongeren vacant
Kapel Aarle Mariet Essens
Kapel Heikant Gerda Schepens
Kapel de Vleut Piet van Overbeek
Kerkhofbeheerder AnneMarie v Schoonderwalt
Kerkhofcommissie Cor van Boven
Kerkhofonderhoud Henk van Kuik
Kerkledenadministatie Corrie van den Hurk
Kerkhofadm.fact./verlenging Ans van Loosdregt
                   grafrechten Sophie van Tilborg
Kerkonderhoud Piëre Bergmans
Kerk poetsen Ria van Overdijk
Kinderkerk/kindervieringen Irene van Oosterhout
Koor gemengd St-.Odulphus Ad van den Biggelaar(vrz.)
Koor Zingen doet Leven Elly van den Tillaard (dir.)
Koor Zingen doet Leven Trees van Thiel (voorz.)
Koor kinderen  G.appeltjes M Canoy-van Gemert
Kosters Toon van de Wiel
Lectoren Joke van Aken
Lokaal Katern Jan van Heerebeek
Meditaties WCCM John de Vet
Misdienaars Toon van de Wiel
Monumentenzorg vacant
Odulphusprocessie Tonny van den Hurk
Ondersteuning(adm/autom) Ans van Loosdregt
Ontmoetingstriduüm Tonny van den Hurk
Opbouw kerststal Gerard Beenker
Organisten Gerard Beenker
Paramenten Mia Welvaarts
Parochiebestuur Oirschot Marieke Lieshout(secr)
Parochiesecr. Odulphuskerk Francinette Sleegers
Pastoraatsgroep pastoor Brouwers
Rouw en trouwkoor Leo van Valenberg
Rouw en trouwkoor Ad van den Biggelaar (vrz.)
Rouwverwerking Toon van de Wiel
Sacr.werkgr./Comm/Vormsel Ivonne Peelen
Siergroep Maria van de Wiel
Stichting Behoud Odulphuskerk Gerard Govers (voorz.)
  Jo Lipa (secr.)
Stuurgroep kerk en samenleving Jurjen van der Velde
Systeembeheer Albert van Loosdregt
Top-groep Wim van Kollenburg
Tuinonderhoud Bert van Laarhoven
Uitvaartgroep Jan Cremers
Ziekenbezoekgroep Tonny van den Hurk