Kies uw kerk

Werkgroepen Parochie Odulphus van Brabant

Parochiebestuur (secr.)                    Marieke Lieshout
Informatie/
Nieuwsbrief
Theamarie Geilleit-Goossens
Acolieten Toon van de Wiel
Archief St. Odulphuskerk Francinette Sleegers
Avondwake Corrie van Kollenburg
Bezoekgroep Tonny van den Hurk
Bouwcommissie Piërre Bergmans
Caritas (Stg.) Maarten Swinkel (voorz.)
  Gerard Govers (secr.)
Cantors (koor) Pierre Brunenberg
          dirigent Cantors Jan van den Maagdenberg
Collectanten Toon van de Wiel
Communie Ivonne Peelen
Contactgroep Juul IJzermans
Doopvoorbereiding Magda van Reij
Gezinsvieringen Femke Vermeer
Gouden Appeltjes (kinderkoor) Marie Annick Canoy
Gemengd koor St. Odulphus Ad van den Biggelaar(vrz.)
Gemengd ZLTO-koor Ineke Beris (dirigente)
Huwelijksvoorbereiding  Pastor Brouwers
  pastor Wilfred v. Nunen
Jongeren Fresh Manon van Zummeren
Kapel Aarle, St. Annakapel Mariet Essens
Kapel O.L.V. v.d. Heikant  Gerda Schepens
Kapel Vleut, Mariakapel Piet van Overbeek
Kerkhofonderhoud Henk van Kuik
Kerkhofadministratie fact/verleng. Ans van Loosdregt 
                                grafrechten Jacqueline van Boven
Kerkhofcommissie Wim van Kollenburg
Kerkinterieurverzorging Ria van Overdijk
Kerkledenadministratie Parochiecentrum
Kerkonderhoud Piërre Bergmans
Kindervieringen Irene van Oosterhout- Jansen
Kosters kerk en kapel Toon van de Wiel
Lectoren Toon van de Wiel
Joke van Aken
Meditaties WCCM John de Vet
Misdienaars Toon van de Wiel
Monumentenzorg Odulphuskerk Vacant
Nabest. bezoekgr./rouwverw. Marjon van den Biggelaar
Nieuwsbrief (bezorging) Jan van Heerebeek
Odulphusprocessie  Tonny van den Hurk
Opbouw kerststal Gerard Beenker
Ontmoetingstriduüm Tonny van den Hurk
Organisten Gerard Beenker
Paramenten Mia Welvaarts
Parochiebestuur  Marieke Lieshout (secr.)
Parochiecentrum Francinette Sleegers
Pastoraatgroep Pastor Brouwers
Pastorietuin St. Odulphus Bert van Laarhoven
Rouw en trouw koor Ad van den Biggelaar
  Leo van Valenberg
Siergroep Maria van de Wiel
Stichting Behoud Odulphuskerk  Gerard Govers (voorz.)
  Jo Lips (secr.)
Stuurgroep Kerk en Samenleving Jurjen van der Velde (secr.)
Systeembeheer Albert van Loosdregt
TOP (Toekomst Odulpusparochie) Wim van Kollenburg
Uitvaartgroep Jan Cremers
Verwelkominggroep Maria Jansen
Vormsel Ivonne Peelen
Zingen doet Leven (koor) Bert de Laat