Kies uw kerk

Werkgroepen Parochie Odulphus van Brabant

Parochiebestuur (secr.)                    Marieke Lieshout
Informatie/
Nieuwsbrief
Theamarie Geilleit-Goossens
Acolieten Toon van de Wiel
Acolieten  uitvaart Toon van de Wiel
Archief Francinette Sleegers
Avondwake Corrie van Kollenburg
Bouwcommissie Piërre Bergmans
Volkszanggroep Jan van den Maagdenberg
Caritas (Stg.) Maarten Swinkels (voorz.)
  Gerard Govers (secr.)
Contactgroep Juul IJzermans
Collectanten Toon van de Wiel
Doopvoorbereiding Magda van Reij
Gemengd ZLTO koor Ineke Beris (dirigente)
Gezinsvieringen Femke Vermeer
Huwelijksvoorbereiding pastoor Brouwers
  pastor van Wilfred Nunen
Jongeren vacant
Kapel Aarle Mariet Essens
Kapel Heikant Gerda Schepens
Kapel de Vleut Piet van Overbeek
Kerkhofbeheerder AnneMarie v Schoonderwalt
Kerkhofcommissie Cor van Boven
Kerkhofonderhoud Henk van Kuik
Kerkledenadministatie Juul IJzermans
Kerkhofadm.fact./verlenging Ans van Loosdregt
                   grafrechten Sophie van Tilborg
Kerkonderhoud Piërre Bergmans
Kerk poetsen Ria van Overdijk / Cees Vogels
Kinderkerk/kindervieringen Mariska Orban - de Haas
Koor gemengd St-.Odulphus Ad van den Biggelaar(vrz.)
Koffieschenken tijdens activiteiten Pieter van de Broek
Kinderkoor Gouden Appeltjes M Canoy-van Gemert
Kosters Toon van de Wiel
Lectoren Joke van Aken / Toon van de Wiel
Lokaal Katern Jan van Heerebeek
Meditaties WCCM John de Vet
Misdienaars Toon van de Wiel
Monumentenzorg vacant
Odulphusprocessie Tonny van den Hurk
Ondersteuning(adm/autom) Ans van Loosdregt
Ontmoetingstriduüm Tonny van den Hurk
Opbouw kerststal Gerard Beenker
Organisten Gerard Beenker
Paramenten Mia Welvaarts
Parochiebestuur Oirschot Marieke Lieshout(secr)
Parochiesecr. Odulphuskerk Marjan Beenker
Pastoraatsgroep pastoor Brouwers
Rouw en trouwkoor Leo van Valenberg
Rouw en trouwkoor Ad van den Biggelaar (vrz.)
Rouwverwerking Toon van de Wiel
Sacr.werkgr./Comm/Vormsel Ivonne Peelen
Siergroep Maria van de Wiel
Stichting Behoud Odulphuskerk Cees Scheepens (voorz.)
  Jo Lips (secr.)
Stuurgroep kerk en samenleving Jurjen van der Velde
Systeembeheer Albert van Loosdregt
Top-groep Wim van Kollenburg
Tuinonderhoud Bert van Laarhoven
Uitvaartgroep Toon van de Wiel
Ziekenbezoekgroep Tonny van den Hurk