Kies uw kerk
Doop

Doop

Dat het leven een geschenk is, ervaren jonge ouders heel bijzonder als er een kindje geboren wordt. De doop is een viering van dankbaarheid om de komst van het nieuwe leven, een vraag om Gods zegen voor de toekomst van dit kind én we nemen de dopeling officieel op in de kerkgemeenschap! Om een afspraak voor een doop te maken kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat van uw geloofsgemeenschap. Voorafgaand aan de doopviering zal er een voorbereidende bijeenkomst zijn, waarbij de pastor die de doop gaat toedienen met u in gesprek gaat en de viering voorbereidt. 

Doopsel

Doopsel

Dopen in de Sint-Odulphuskerk Best

In de Sint-Odulphuskerk in Best zijn de doopvieringen op de vooraf vastgestelde zaterdagen om 18.00 uur en op de zondagen om 10.45 uur, in aansluiting op de weekendvieringen.

Voorafgaand aan de doopviering is er in de pastorie een doopvoorbereidingsavond voor de ouders van de dopelingen. Wij gaan ervan uit dat beide ouders aan de doopvoorbereiding deelnemen. De avond begint om 20.00 uur en eindigt om ongeveer 21.30 uur.

In 2024 zijn de doopvoorbereidingsavonden op:

donderdag    25 januari

donderdag        7 maart

donderdag    18 april

donderdag       30 mei

donderdag       4 juli

donderdag       12 september

donderdag       17 oktober

donderdag       12 december

 

Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiecentrum e-mail: parochiecentrum.odubest@odulphusvanbrabant.nl met vermelding van de naam van de dopeling, uw adresgegevens, telefoonnummer, de gewenste datum voor de doop en een alternatieve datum mocht uw voorkeur datum niet meer beschikbaar zijn en de datum waarop u de doopvoorbereiding zult bijwonen.

Wij bevestigen u dan de doopdatum (of treden met u in overleg over een doopdatum) en zenden u vervolgens een aanmeldformulier voor de doop en de uitnodiging voor de doopvoorbereiding toe.