Kies uw kerk

Gemengd koor Sint Odulphus Best

Historie*
Het gemengd Sint-Odulphuskoor is het kerkkoor van de prachtige monumentale Sint-Odulphuskerk in Best. Het koor heeft een grote lange muzikale traditie achter de rug en is nog steeds zeer actief. Het koor is al sinds 1900 actief in het muzikaal opluisteren van de Eucharistievieringen in de Odulphuskerk.
In 2016 heeft het gemengd Sint-Odulphuskoor op uitnodiging één van de  eucharistievieringen tijdens de meimaand in de Sint Jan’s Kathedraal van Den Bosch muzikaal opgeluisterd.

Functie en doelstelling van het koor
Het gemengd Sint-Odulphuskoor bestaat uit een kleine maar fijn, hechte groep van 16 vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, die zich ten doel stellen om met regelmaat de eucharistievieringen in de Grote Sint-Odulphuskerk muzikaal verantwoord op te luisteren. De wekelijkse repetities hebben tot doel om tijdens de vieringen op een zo hoog mogelijk muzikaal-liturgisch verantwoorde manier te zingen. Het koor en haar dirigent streven ernaar de parochianen en kerkgangers tijdens de zondagse Eucharistieviering met mooie liturgisch kerkmuziek te laten kennismaken, met als uitgangspunt de verstaanbaarheid van de tekst. Ook hedendaagse moderne kerkmuziek wordt ter hand genomen om het woord van God muzikaal te ondersteunen en om daarmee de eredienst nog waardiger te kunnen vieren en binnen te laten komen bij zowel de kerkgangers als bij de koorzangers zelf. Zo werd in 2017 de Missa Brevis van de hedendaagse Duitse componist Lothar Graap voor het eerst uitgevoerd waarvoor de componist in een persoonlijk schrijven aan het koor destijds zijn dank uitsprak!

Taakomvang van het koor
Om de paar weken verzorgt het gemengd Sint-Odulphuskoor op de zondagmorgen de eucharistie om 9.30 uur. Daarnaast is er extra aandacht voor de muzikale omlijsting van de liturgie tijdens de kerkelijke hoogfeestdagen zoals Kerstmis, de Goede Week, de Paaswake, de Paasdagen en Pinksteren. Jaarlijks verleent het koor ook zijn medewerking aan de traditionele Sint-Odulphusprocessie in de maand juni.

Koorrepertoire
Naast de aandacht bij gemengd Sint-Odulphuskoor voor meerstemmigheid (meestal 3-stemmig), wordt er wekelijks repetitietijd besteed aan het oudste kerkelijke gezang.

Stemvorming essentieel
Zowel bij de Gregoriaanse schola als bij gemengd Sint-Odulphuskoor wordt er door koordirigent Leo Smeets wekelijks veel aandacht besteed aan ademhalingstechniek en klinkerplaatsing. Van daar uit probeert het koor vocaal-technisch en qua muzikale interpretatie zoveel mogelijk homogeniteit aan te brengen in de samenklank. Dit alles draagt er steeds meer toe bij dat de koorleden muzikaal-technisch beter in staat zijn de muziek te vertolken tijdens de Eucharistieviering.

Het Gregoriaans
De Gregoriaanse schola is slechts vijf man sterk, maar daarmee wel zeer gemotiveerd. De Schola heeft gedurende de afgelopen 4 jaar de transitie gemaakt naar de semiologie van het Gregoriaans uit de 9e eeuw en zingt in principe Acapella dus zonder begeleiding.De neumen van Einsiedeln (een van de oudste handschriften uit de 9e eeuw) dienen als uitgangspunt voor de interpretatie van het Gregoriaans. Om de zes weken verzorgt de Gregoriaanse schola de Eucharistieviering met de vaste Gregoriaanse gezangen voor die betreffende zondag van het jaar.

Doelstelling Gregoriaans
Het doel van het Gregoriaans is om de liturgie waardiger te kunnen vieren. Iedere zondag heeft zijn eigen gezangen en er bestaan 3 kerkelijke jaren: het zogenaamde A,B en C jaar. Daarnaast speelt bij de schola de verantwoordelijkheid om het Gregoriaans levend te houden als kerkmuziek en niet verloren te laten gaan een grote rol.

Repetities op donderdagavond
Het gemengd Sint-Odulphuskoor repeteert iedere donderdagavond tussen 19.00 en 21.30 uur in kindcentrum de Kiezel (de voormalige basisschool Sint-Bernardus) aan de Secretaris L. Jansenstraat 5, 5682 AC in Best. Het koor bestaat eigenlijk uit drie afdelingen: de Gregoriaanse Schola, het Gemengd Odulphus kerkkoor en een aantal leden zingt in het ad hoc rouw- en trouwkoor tijdens uitvaarten en huwelijken.

Huidige dirigent
Sinds juni 2012 is de heer Leo Smeets uit ’s Hertogenbosch de vaste dirigent van gemengd Sint-Odulphuskoor. Voor meer informatie omtrent de dirigent verwijzen wij u naar zijn website www.leo-smeets.nl

Repertoire
Het gemengd Sint-Odulphuskoor zingt o.a. meerstemmige missen van Hendrik Andriessen, Johann Kalliwoda, Michael Funke en Lothar Graap. Daarnaast zingt men ook Engelse en Latijnse motetten afhankelijk van de periode  binnen het kerkelijk jaar van o.a. Edward Elgar, Howard Goodall, Malcolm Archer, Paul Isom, Mike Sammes, Christopher Tambling, John Rutter en vele anderen.

Oproep
Het gemengd Sint-Odulphuskoor is nog steeds dringend op zoek naar gemotiveerde koorzangers met name mannenstemmen als bassen en tenoren. Voor meer informatie of aanmelding kunu terecht bij de secretaris van het koor: Rien van Hoppe (0499-311040 of rienvanhoppe@gmail.com)

vervolg *Historie van het gemengd Sint-OdulphuskooR
In de rijke periode van 118 jaar kerkkoorcultuur in Best zijn grote aantallen koorzangers, dirigenten, organisten en besturen de revue gepasseerd. Hieronder staan een aantal namen met jaartallen van dirigenten, plaatsvervangende dirigenten en organisten.

Dirigenten                                                               plaatsvervangende dirigenten
van-  1900    H.M. van Gemert                           J.L. van de Sande.
1900-1918   ------------------                                   J.L. van de Sande.
1918-1932   J.N. van Dongen                             J.L. van de Sande.
1932-1943   J.N. van Dongen                             J. van Vroenhoven.
1943-1952   J. van Vroenhoven                         M. Kuipers.
1952-1976   J. van Hoppe                                   M. Kuipers.
1976-1980   M. Kuipers                                       B. van der Peet.
1980-1994   Gerard Rooijackers                       B. van der Peet.
1994-2008   Gerard Rooijackers                       geen
2001-2008   Gerard Rooijackers                       H. Rooijackers. ( tot febr.2008 )
2008- 2012  Theo van Haren                             geen
2012-heden Leo Smeets                                      Ad van de Biggelaar

Organisten
1851-1877               H.van de Sande.
1877-1927               N.van de Sande.
1927-1987               A.van Vroenhoven.
1985-1986               B.Michels.
1986-2008               H.Rooijackers. ( tot febr.2008).
2008- heden           Gerard Beenker en Siep Weiland