Kies uw kerk

Stichting Behoud OdulphuskerkDoel van Stichting Behoud Odulphuskerk (SBO) is "het inzamelen van gelden ten behoeve van de restauratie en het behoud van de rooms-katholieke kerk van de heilige Odulphus te Best en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords".

Doneren aan SBO met een eenmalige automatische incasso? Richt de camera van uw mobiele telefoon op de QR- code hiernaast. Er verschijnt dan meer informatie over geven via Givt na het invoeren van een bedrag. Om de donatie af te kunnen ronden, moet u de (gratis) Givt-app installeren en u eenmalig registeren. Als u doneert via Givt worden uw gegevens niet bij SBO bekend.

SBO heeft een eigen website: www.sbodulphus.nl