Kies uw kerk
banner

Opgeven gebedsintenties

Met behulp van onderstaand formulier kunt u zelf on line uw gebedsintenties opgeven. Let op dat uw opgave minimaal 14 dagen voor de mis moet zijn opgegeven.

Misintenties voor Parochiesecretariaat Sint-Odulphus Best.
Graag bij de misintentie duidelijk de locatie  en tijdstip van de viering vermelden. 

Hierbij machtig ik de penningmeester van de parochie om eenmalig

€ 12,00 af te schrijven van