Kies uw kerk

Odulphuskerk Best

De huidige Sint-Odulphuskerk is het derde Godshuis op deze plaats. Het eerste kerkgebouw ontstond door de verbouwing van het geboortehuis van Sint-Odulphus tot een houten kapel, toen hij als een heilige werd vereerd. Het zou ongeveer duizend jaar geleden kunnen zijn. In 1437 werd deze kapel vervangen door een stenen bouwwerkje. Op 7 december 1553 werd de zelfstandige parochie van Best gesticht, met Sint-Odulphus als patroonheilige en Jan van Esch (of: Van Essche) als eerste pastoor. Toen werd deze 15e-eeuwse kerk parochiekerk.

Omdat de kerk in de loop van honderden jaren sterk in verval was geraakt en bovendien te klein was geworden voor het aantal parochianen, maakte de 80-jarige pastoor-deken Henricus Zomers plannen voor een nieuwe kerk. De derde kerk dus. Hij schreef daarover in 1876 een brief aan bisschop Zwijsen, deken Zomers' directe voorganger als pastoor van Best.

Nog geen drie weken later kreeg architect Karl Weber (1820-1908) opdracht tot het tekenen van een ontwerp. De kerk is ingewijd op 23 oktober 1882 door mgr. Godschalk, bisschop van 's-Hertogenbosch. De contouren van de middeleeuwse kerk kunt u nog zien op het huidige kerkplein. Daarop staat ook het ruim 100 jaar oude Odulphusbeeld.

Odulphuskerk Best

Odulphuskerk Best

Interieur Odulphuskerk

Interieur Odulphuskerk