Kies uw kerk

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hier vindt u alle informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals van toepassing voor de Rooms-Katholieke Kerk.


NB: Gezien alle publicaties en berichten over de AVG kunnen er in de komende tijd nog nuanceringen en interpretaties van de AVG binnen ons Nederlands rechtsbestel volgen. Mogelijk moeten de praktische handleidingen daarom later nog worden aangevuld. Daarom staat achter elke praktische handleiding de datum van de - meest recente - publicatiedatum.

Download hiernaast het document: Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018