Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Licht in de brievenbus.

Ik liep over de grote rode Willemsbrug van Rotterdam. Elke dag mijn

ochtendwandeling als het dagelijks ontbijt. De zon kwam op. Ik liep er in de tijd

van de tweede coronagolf. Mijn oudste broer was zeer ziek en zijn laatste dag

kwam dichterbij. Er werd, waar je ook kwam, veel gesproken over afstand bewaren.

Leven op anderhalve meter afstand. Op een ochtend overkwam het me dat de zon,

“die rode ploert”, zei een Rotterdamse sportvisser die ik vaak even groet, dichtbij kwam zonder afstand. In mijn hart en gedachten was er ineens een lied: Licht kom

maar dichterbij, kom maar aan het licht, kom maar dichterbij, houd geen afstand.

Licht komt dichterbij, licht houdt geen afstand.

Het was als een geschenk. Ook op de dag na zijn uitvaart zingt het lied in mij.

Ook al begint de dag vol van mist en is er verdrietmist in mij.

Het licht, omfloerst, is er toch. Ik zou het wel op een witte kaars willen laten

drukken en in brievenbussen willen doen. December is voorbij  nu u dit leest en

veel mensen ervaren januari als een donkere maand. Hoe zal dat dit jaar zijn nu

het vuurwerk verboden was? Kunnen we elkaar toch licht en vuur en warmte

geven? Er is aanhoudende nood aan wat geen afstand houdt, zoals vriendelijkheid,

vriendelijk veilig licht en interesse in elkaar. Veel is nu al zo lang niet meer vanzelfsprekend. Belangrijk is dat er signalen van wenselijke menselijkheid en

menslievendheid zijn. Dat we groeien in aandachtige wederkerigheid.

Minder reclamefolders in de brievenbussen en meer licht en aandacht die over de

brug komen. Was er licht in uw brievenbus?

Door: Marinus van den Berg.

Pastoor Leendert Spijkers.

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 55

“Het leven bestaat niet uit iemands wensen, maar uit zijn daden,” hoewel veel begint met wensen, met dromen. Wat we daarmee doen, wat we daarvan maken, maakt ons leven, maakt ons tot wie we zijn. Elke dag weer…

Lantaarntje 56

"Het kaarsje lost niets op, maar het verlangen wordt even in het licht gezet", zegt theoloog en schrijver Arjan Broers. En Maarten van Rossem, voor wie geloof toch "een poppenkast" is, zei deze week in 'De slimste mens' dat bidden, voor mensen die daarin geloven, echt helpt. Volhouden dus...

foto: het mirakelbeeld van Maria in de kathedraal van Sint Jan in 's-Hertogenbosch, waar mensen al sinds 1380 een kaarsje branden en steun vinden.