Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

KATHOLIEK

Het was tijdens de jaarvergadering van de KBO dat ik een inleidend woordje mocht houden. Ik hield een pleidooi voor het behoud van de K van de KBO, de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Oirschot. Het betekent niet dat je katholiek moet zijn, dat wil zeggen lid van de katholieke Kerk, om bij de Katholieke Bond van ouderen in Oirschot te kunnen horen. Niets is minder waar.

Het woord ‘katholiek’ betekent ‘universeel’. Dat de Kerk ‘katholiek’ is betekent dat deze Kerk bestemd is voor heel de wereld, openstaat voor alle mensen  op onze aarde. In die zin zijn ook de ouderenbonden in Oirschot, Best en de Beerzen voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor leden van de katholieke Kerk. De KBO's sluiten niemand uit. Wat ze wel willen uitdragen zijn christelijke waarden en normen. Het is onze zienswijze, dat alle mensen kinderen zijn van een gezin, dat we allen broers en zussen zijn van elkaar  met God als onze Vader.

Paus Franciscus schreef daarover een boekje met als titel: ‘Fratelli tutti’ en dat betekent alle mensen op de wereld zijn broers en zussen van elkaar. En zo moeten wij ook met elkaar omgaan en niemand uitsluiten. Van 19 tot en met 26 september is weer de jaarlijkse vredesweek met als motto: INCLUSIEF SAMENLEVEN. Iedere mens verdient respect. Daarom geen onderscheid naar ras, natie, geloof, kleur of gender.

Paus Franciscus schreef nog een ander boekje: ‘Laudato si’. Daarin roept hij ons op om goed te zorgen voor ons gezamenlijk huis: moeder aarde. En ook voor de armen onder ons zoals de vluchtelingen. Katholiek betekent : we leven niet voor onszelf alleen, maar we zijn er voor elkaar, om voor elkaar het leven mogelijk te maken.

Pastoor Leendert Spijkers

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 95
Lieve mensen,

“Een boom volgroeit door weer en wind,
een mens door tegenslagen die hij overwint.”

Deze tekst staat bij een zitbank rond een eikenboom bij de Mariakapel van de Heilige Eik in Oirschot,
een plaats waar veel mensen steun en bemoediging zoeken en vinden,
een plaats waar mensen een kaarsje ontsteken bij het beeld van Maria,
waar gebeden wordt, dankend of vragend, voor zichzelf, of voor anderen:
een plek van troost, steun en bemoediging.

“

Lantaarntje 96

Lieve mensen,

"Tranen vallen nooit zonder reden en zij zijn je kracht, niet je zwakte", staat in het prachtige boek van Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard.

Zeg nooit: "Huil maar niet". Niet tegen een kind, niet tegen een volwassene. Huilen hoort erbij, het is onderdeel van het leven, een natuurlijke reactie, huilen bevrijdt...

Foto: dauwdruppels op bladeren van Vrouwenmantel (Alchemilla)