Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

VREDE

Weet je wat een klein kind

vaak het allerfijnste vindt?

Als zijn Pappa of Mamma tegen hem zeggen,

zonder dat zij iets lang uit moeten leggen,

dat het weer helemaal goed is,

dat hij weer helemaal hun lieve knul is

en dat zij het foutje willen vergeven,

dat hij zojuist maakte in zijn jonge leven.

Weet je de liefste wens,

van een net volwassen mens?

Een stuk waardering uit zijn omgeving,

wat helemaal overeenkomt met zijn idee en beleving.

En verder iemand helemaal voor hem alleen,

zodat ze wel samen twee zijn, maar toch een.

Ruzie en hem niet geven wat hij verdient,

maakt hem tot vijand en niet tot mensenvriend.

Weet je wat je een bejaarde het liefst kunt geven

op het einde van zijn leven?

Hij krijgt een gevoel van grote tevredenheid,

als hij weet dat hij in zijn leven velen heeft verblijd.

Dat hij een goede vrind was voor zijn vrinden

en dat zijn familie hem een schat bleef vinden.

Als hij die dingen nog in orde kan maken die hem niet zinden,

dan kan hij straks gerust zijn ogen sluiten en echte vrede vinden!

Aalmoezenier Paul Versteegh

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 154
“Ontspan. Elk moment dat je je haast is een verloren moment.”

Ontspannen, rust: het valt allemaal niet mee in de drukke tijd van nu. Er komt zoveel op ons af, waardoor we zoveel waardevols missen.

Probeer tijd te maken voor een goed boek, een wandeling in de natuur, even bewust zijn van het nu, het moment.Lantaarntje 155“Het verschil tussen een bloem en onkruid, is een oordeel.”

Een (on)kruid heeft ook schoonheid, kan van groot nut, is onderdeel van het grote geheel dat ‘wereld’ of Schepping heet.

Met mensen is het net zo… Minder oordelen…, ieder heeft zijn waarde…, meer waarderen…