Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

De Naam van God

Zijn naam is voor God heel belangrijk. Eén van de 10 geboden luidt: Ge zult de Naam van God niet verkeerd gebruiken.
Velen zeggen in onze tijd, dat het geen verschil maakt hoe je God noemt.
Een ander woord voor God is Allah, maar het beeld dat we van God hebben is anders. Er zijn grote religies met vele Goden of verheven levensvormen, maar de monotheïstische godsdiensten (maar één God), zien Hem overal anders. Het Jodendom alleen nog de oudtestamentische God, de oorlogsgod, met alleen oog voor zijn eigen volk en alle andere godsdiensten worden niet geaccepteerd. De Islam kent God als zo’n grote godheid, dat Hij de mensen niet te woord staat, maar alles via zijn profeet Mohammed liet lopen en zelfs oorlog gebruikt om die godsdienst overal te verspreiden. (Gelukkig denken vooral veel jongeren daar tegenwoordig heel anders over, maar als je kijkt naar de grote hoeveelheid jongeren die voor IS naar het Midden-Oosten gingen, is het toch beangstigend). Het Christendom heeft een Godsbeeld als liefdevolle Vader, die zijn Zoon naar ons toestuurde om de ultieme verzoening mogelijk te maken, om Gods liefde overal te verkondigen. Laten we Zijn naam dan ook niet meer misbruiken bij uitroepen als: Jezus! of GVD! (wat trouwens betekent: moge God mij verdoemen!) Niet vanwege zijn gebod, maar omwille van Zijn liefde.

Aalmoezenier Paul Versteegh

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK EN SPEELGOEDBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Voortaan elke woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur geopend: de speelgoedbank. Spelen is leuk en leerzaam tegelijk! Maar goed speelgoed is niet voor alle kinderen in dezelfde mate voorhanden. En bovendien zijn kinderen soms een stuk speelgoed “ontgroeid”, terwijl het nog in prima staat is. Alles nieuw kopen: dat kan niet iedereen. Het hoeft ook niet. En eigenlijk is dat ook helemaal niet duurzaam. Daarom is de SPEELGOEDBANK gestart! Tegen inlevering van speelgoedbank-muntjes kunnen kinderen speelgoed uitzoeken. Tegen inlevering van speelgoed krijgen zij muntjes terug. Zo wordt het speelgoed optimaal benut! De Speelgoedbank vindt u in de serre achter het pastoraal centrum, Nieuwstraat 17. Voor vragen of aanbod van goed, gebruikt speelgoed kunt u een e-mail sturen naar: speelgoedbank@odulphusvanbrabant.nlLantaarntje 172


“Als je me een cadeau wilt geven,

geef me dan je tijd, je aandacht en je liefde.”

Over cadeaus gesproken: gisteren voor de tweede keer opa geworden!

Het jongetje heet Jeppe en hij en de moeders maken het goed!
Lantaarntje 171
“Als je met de stroom mee gaat, sta je zelf stil. Wil je naar de bron, dan moet je tegen de stroom in.”

Nee, we moeten niet klakkeloos een mening van anderen overnemen. Tegendraads zijn is niet altijd verkeerd, kost moeite, maar is het dikwijls waard.

De basis blijft: zelf kritisch blijven nadenken; openstaan voor de mening van een ande