Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Opgesloten?

Wie opgesloten zit, wil graag naar buiten. Het laatste jaar is de ervaring van het opgesloten zijn heel concreet geworden. We zitten niet alleen in gedachten opgesloten, maar we zijn ook fysiek aan huis gebonden: thuis werken achter het scherm, de scholen waren lang gesloten, we vergaderen in ‘Teamverband’. Ook de noodgedwongen virtuele vieringen en recepties kunnen de ervaring en het besef opgesloten te zitten niet wegnemen. Onze bewegingsvrijheid is radicaal beperkt en dat heeft invloed op heel ons leven. We worden ongeduldig en willen naar buiten: de zomer komt, de terrassen lonken; we willen op bezoek gaan bij elkaar zonder restricties.


Dat geldt ook voor ons geloven: ook dat kan opgesloten zitten in vaste kaders en ideeën, het geloof als een eeuwige waarheid. We leven nog in de weken na Pasen. Een periode van verandering: kunnen we met nieuwe ogen naar ons geloof kijken? Kunnen we met nieuwe ogen naar onszelf als gelovige mensen kijken? Kunnen we met nieuwe ogen naar ons leven kijken?

De Paastijd is herschapen worden en beseffen dat een mens geroepen is om niet als een steen in een graf vastgelegd te zijn, maar om in beweging te zijn. Pasen vertelt van een onvermoede boodschap die leven brengt en die nieuwe mogelijkheden biedt. Inventief en proactief houden we elkaar in het oog en in het hart; we maken op allerlei concrete manieren contact en geven elkaar de nodige aandacht. Zo is Pasen geen korte periode maar een inspiratiebron voor ons leven.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo.

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 69

“Tel je zegeningen. En als het leven moeilijk is, tel ze dan luider”, zegt Roger Scruton (1944-2020), de Britse filosoof en schrijver.
Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar laat je daar niet door ondersneeuwen, probeer verder te kijken.
Blijf de positieve kanten van het leven ook zien. Die zijn er altijd!
Ik wens iedereen een mooie week.


Lantaarntje 68

“De ander is geen bedreiging voor wie ik zelf ben,
hij maakt mijn blikveld ruimer en laat mij zo meedelen in die rijkdom”,
zegt paus Franciscus.
Ik wens je dat basale vertrouwen in jezelf toe,
de openheid en het verlangen om de ander echt te ontmoeten
en daardoor jezelf, de ander en de wereld te verrijken.