Kies uw kerk

Odulphuslied

Odulphus willen wij eren, Heilige patroon van Best.

Wij vragen U op Uwe feestdag: bescherm steeds ons gewest!

Eens werd Gij hier geboren, hier was Uwe blije jeugd.

Nu zijt Gij uitverkoren. Eeuwig tot hemels vreugd. (bis)

 

Naar Oirschot bent Gij geroepen en werd daar de dorpspastoor

Getuige waart Gij van Christus, in vroomheid gingt Gij voor.

Toen trokken U de Friezen, als missionaris aan.

Zij zouden Christus kiezen, vol vuur bent Gij gegaan. (bis)

Odulphus, Uw heilig leven, is voor ons een voorbeeld nu.

Wij bidden: help ons Christus, te dienen zoals U!

En geef ons steeds bescherming, Geluk in ons gezin.

Gezondheid en ontferming, houdt het geloof erin. (bis).

 

Tekst: emeritus pastoor H.J.J. Maas

Melodie: Aan U, o Koning der eeuwen